Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИD. Перенесення інфекційного захворювання

Е. Перенесення неінфекційного захворювання с. 94-95

 

1.10.4. Які клітини з нижче перерахованих відіграють роль в розвитку імунітету?

A. Лімфоцити

B. β – клітини Лангергансових острівців

C. Гранулоцити

D. Міоцити

E. Остеоцити с. 98

 

1.10.5. Які клітини з нижче перерахованих беруть участь в імунній реакції відторгнення трансплантанта?

A. Т – лімфоцити, В – лімфоцити

B. Купферовські клітини печінки

C. Макрофаги

D. Міоцити

E. Остеоцити с. 134

 

1.10.6. Які з нижче перерахованих чинників зумовлюють розвиток імунологічної толерантності?

A. Наявність адаптивного періоду на ранніх етапах онтогенезу

B. Ступінь чужерідності антигена

C. Здатність клітин, що індукують толерантність, до активної проліферації

D. Доза антигена

E. Повторні введення антигена с. 101

 

1.10.7. До яких патогенних факторів клітини імунної системи є найбільш чутливі?

A. Мутагенних

B. Стресових

C. Аліментарних

D. Ятрогенних

E. Механічних с. 102

 

1.10.8. До яких патогенних факторів клітини імунної системи є найбільш чутливі?

A. Канцерогенних

B. Стресових

C. Аліментарних

D. Ятрогенних

E. Механічних с. 102

 

1.10.9. До яких патогенних факторів клітини імунної системи є найбільш чутливі?

A. Цитостатичних

B. Стресових

C. Аліментарних

D. Ятрогенних

E. Механічних c. 102

 

1.10.10. Які з наведених нижче патологій належать до типових форм порушення імунітету?

A. Імунодефіцитні стани

B. Гіпотрофія тимуса

C. Лімфоаденопатія

D. Лімфолейкоз

E. Мієлолейкоз с. 103

 

1.10.11. Які з наведених нижче патологій належать до типових форм порушення імунітету?

A. Імунодепресивні стани

B. Гіпотрофія тимуса

C. Лімфоаденопатія

D. Лімфолейкоз

E. Мієлолейкоз с. 103

 

1.10.12. Які з наведених нижче патологій належать до типових форм порушення імунітету?A. Алергічні реакції

B. Гіпотрофія тимуса

C. Лімфоаденопатія

D. Лімфолейкоз

E. Мієлолейкоз с. 103

 

1.10.13. Як в експерименті на тваринах можна відтворити гіпофункцію імунної системи?

A. Видаленням щитовидної залози

B. Видаленням підшлункової залози

C. Видаленням однієї нирки

D. Перерізуванням передніх корінців спинного мозку

E. Перерізуванням задніх корінців спинного мозку 103

 

1.10.14. Вкажіть що з переліченого належить до первинних імунодефіцитів, пов’язаних зі змінами в системі Т-лімфоцитів:

A. Cиндром Ді-Джорджі

B. Фенілкетонурія

C. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Хвороба Іценко-Кушінга

E. Синдром Кляйнфельтера с. 106

 

1.10.15. До імунодефіцитних станів з переважним ураженням клітинної ланки імунітету відносять:

A. Синдром Ді Джорджі

B. Синдром Брутона

C. Синдром Луї-Бар

D. Синдром швейцарського типу

E. Синдром Клайнфельтера с. 106

 

1.10.16. У хворого при обстеженні виявлено відсутність Т-лімфоцитів, дефекти лиця, щитовидної і прищитовидних залоз, вада серця. Не розвиваються імунні реакції клітинного типу. Діагностовано синдром Ді Джорджі, який зумовлений:

A. Гіпоплазією вилочкової залози

B. Гіперплазією вилочкової залози

C. Первинною недостатністю Т-лімфоцитів

D. Первинною недостатністю В-лімфоцитів

E. Комбінованим імунодефіцитом с. 106

 

1.10.17. Для синдрому Ді Джорджі характерна наступна ознака:

A. Вроджений характер патології

B. Генетичний характер патології

C. Відсутність гуморальних антитіл

D. Гіперкальциемія

E. Анемія с. 106

 

1.10.18. Для синдрому Ді Джорджі характерна наступна ознака:

A. Відсутність вилочкової залози

B. Генетичний характер патології

C. Відсутність гуморальних антитіл

D. Гіперкальциемія

E. Анемія с. 106

 

1.10.19. Для синдрому Ді Джорджі характерна наступна ознака:

A. Відсутність Т-лімфоцитів

B. Тромбоцитопенія

C. Відсутність гуморальних антитіл

D. Гіперкальциемія

E. Анемія с. 106

 

1.10.20. Для синдрому Ді Джорджі характерна наступна ознака:

A. Вади органів кровообігу

B. Нестача інсуліну

C. Відсутність гуморальних антитіл

D. Гіперкальциемія

E. Анемія с. 106

 

1.10.21. Для синдрому Ді Джорджі характерна наступна ознака:

A. Дефекти структури і функції паращитовидних залоз

B. Генетичний характер патології

C. Відсутність гуморальних антитіл

D. Гіпоксемія

E. Анемія с. 106

 

1.10.22. Для синдрому Ді Джорджі характерна наступна ознака:

A. Гіпокальциемія

B. Генетичний характер патології

C. Відсутність гуморальних антитіл

D. Гіперкальциемія

E. Анемія с. 564

 

1.10.23. Вкажіть що з переліченого належить до первинних імунодефіцитів, пов’язаних зі змінами в системі В-лімфоцитів:

A. Гіпогамаглобулінемія Брутона

B. Фенілкетонурія

C. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Хвороба Іценко-Кушінга

E. Синдром Кляйнфельтера с. 108

 

1.10.24. Вкажіть що з переліченого належить до первинних імунодефіцитів, пов’язаних зі змінами в системі В-лімфоцитів:

A. Імунодефіцит внаслідок порушення синтезу IgA

B. Фенілкетонурія

C. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Хвороба Іценко-Кушінга

E. Синдром Кляйнфельтера с. 108

 

1.10.25. У хлопчика 2-х років часті інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту. При імунологічному обстеженні встановлена повна відсутність IgG, IgM, IgA, плазматичних клітин при збереженні клітинних реакцій сповільненого типу. Для якого імунодефіциту характерні дані зміни?

A. Гіпогамаглобулінемії Брутона

B. Гіпогамаглобулінемії швейцарського типу

C. Синдрому Віскотта-Олдрича

D. Синдрому Луї-Барр

E. Синдрому Ді Джорджі с. 108

 

1.10.26. Для гіпогаммаглобулінемії Брутона характерна наступна ознака:

A. В-лімфоцити та плазматичні клітини в організмі відсутні

B. Зустрічається тільки у дівчаток

C. Вміст IgG не відрізняється від норми, а IgA і IgM - дещо знижений

D. Вміст IgG, IgA і IgM – в нормі

E. Вміст IgG не відрізняється від норми, а IgA і IgM – підвищений в 10 разів с. 108

 

1.10.27. Для гіпогаммаглобулінемії Брутона характерна наступна ознака:

A. Зустрічається тільки у хлопчиків

B. Зустрічається тільки у дівчаток

C. Вміст IgG не відрізняється від норми, а IgA і IgM - дещо знижений

D. Вміст IgG, IgA і IgM – в нормі

E. Вміст IgG не відрізняється від норми, а IgA і IgM – підвищений в 10 разів с. 108

 

1.10.28. Для гіпогаммаглобулінемії Брутона характерна наступна ознака:

A. Вміст IgG понижений приблизно в 10 разів, IgA і IgM - в 100 разів

B. Зустрічається тільки у дівчаток

C. Вміст IgG не відрізняється від норми, а IgA і IgM - дещо знижений

D. Вміст IgG, IgA і IgM – в нормі

E. Вміст IgG не відрізняється від норми, а IgA і IgM – підвищений в 10 разів с. 108

 

1.10.29. Вторинні імунодефіцити можуть виникати при:

A. Цитостатичній терапії

B. Уремії

C. Газовій емболії

D. Серцевій недостатності

E. Зневодненні с. 110-111

 

1.10.30. Вторинні імунодефіцити можуть виникати при:

A. Дії канцерогенних факторів

B. Уремії

C. Газовій емболії

D. Нирковій недостатності

E. Зневодненні с. 111

 

1.10.31. Вторинні імунодефіцити можуть виникати при:

A. Дії мутагенних факторів

B. Уремії

C. Газовій емболії

D. Серцевій недостатності

E. Зневодненні с. 111

 

1.10.32. Вторинні імунодефіцити можуть виникати при:

A. Захворювання або видаленні вилочкової залози

B. Уремії

C. Газовій емболії

D. Легеневій недостатності

E. Зневодненні с. 112

 

1.10.33. Які імунокомпетентні клітини є основною мішенню вірусу імунодефіциту людини?

A. Т-лімфоцити хелпери

B. В-лімфоцити

C. Т-лімфоцити кілери

D. Т-лімфоцити супресори

E. Плазматичні клітини с. 112

 

1.10.34. Які клітини безпосередньо уражуються вірусом СНІД - у?

A. Т – хелпери

B. Т - кілери

C. В - лімфоцити

D. Т – супресори

E. Фагоцити с. 112

 

1.10.35. Якими порушеннями характеризується комбінований імунодефіцит?

A. Дефектом Т - лімфоцитів і В - лімфоцитів

B. Патологією цитоскелету лейкоцитів

C. Дефектом енергетичних і ферментативних процесів в цитоплазмі лейкоцитів.

D. Порушеннями одного або декількох компонентів каскаду комплементу.

E. Всіма перерахованими вище порушеннями с. 109

 

1.10.36. Вкажіть що з переліченого належить до первинних комбінованих імунодефіцитів:

A. Імунодефіцит швейцарського типу

B. Фенілкетонурія

C. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Хвороба Іценко-Кушінга

E. Синдром Кляйнфельтера с. 109

 

1.10.37. Вкажіть що з переліченого належить до первинних комбінованих імунодефіцитів:

А. Синдром Луї-Барр

В. Фенілкетонурія

С. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Хвороба Іщенко-Кушінга

Е. Синдром Кляйнфельтера с. 109

 

1.10.38. Вкажіть що з переліченого належить до первинних комбінованих імунодефіцитів:

A. Імунодефіцит з телеангіектазією і атаксією

B. Фенілкетонурія

C. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Імунодефіцит пов‘язаний з дисфункцією імуноцитів

E. Синдром Кляйнфельтера с. 109

 

1.10.39. Вкажіть що з переліченого належить до первинних комбінованих імунодефіцитів:

A. Синдром Віскотта-Олдрича

B. Фенілкетонурія

C. Синдром набутого імунодефіциту в дитячому віці

D. Хвороба Іщенко-Кушінга

E. Синдром Кляйнфельтера с. 109

 

1.10.40. Вкажіть що з переліченого належить до первинних комбінованих імунодефіцитів:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.