Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИXIV. РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

14.1. Вуличні, квартальні, дворові, будинкові мережі, споруди і обладнання систем водопостачання та водовідведення обслуговуються та реконструюються тим підприємством, у якого ці об'єкти перебувають на балансі.

14.2. Споживачі зобов'язані мати схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв). Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з виробником. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з виробником, один примірник яких зберегається у виробника.

14.3. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури, обладнання і вузлів обліку до роботи взимку входить до обов'язків споживачів.

До зимового періоду споживачі повинні:

а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;

б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;

в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;

г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;

ґ) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

д) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових майданчиках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;е) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

є) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

ж) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76*.

XV. ОХОРОНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

15.1. Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, об'єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

15.2. Виробники та споживачі зобов'язані забезпечити охорону і цілісність систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

15.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води в колодязі з-під землі тощо), споживач зобов'язаний негайно повідомити про це виробника, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.

15.4. У разі використання приміщень складів, підвалів для господарської діяльності в них мають бути виконані усі роботи з гідроізоляції, передбачені діючими будівельними нормами.

15.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття ближче ніж за 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників виробника.

15.6. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов'язані негайно повідомити про це виробника та здійснити всі можливі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження. Ліквідація пошкоджень виконується виробником або організацією, яка має відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за участю виробника.

15.7. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник виробника.

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства В. П. Рудий
ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державного комітету України по водному господарству В. А. Сташук
Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В. Третьяков
Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Л. В. Лосюк
В. о. Першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України А. М. Пономаренко
Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України О. І. Мельниченко

Додаток 1
до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

  ЗАТВЕРДЖУЮ: Посада уповноваженого представника органу місцевого самоврядування (або представника уповноваженої ним організації) ____________ _________________ (підпис) (П. І. Б.) М. П.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N ________

від "___" ____________ 20__ року

На приєднання
_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення
____________________________________________________________________________________.
(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Найменування об'єкта будівництва ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. Місцезнаходження об'єкта будівництва __________________________________________________ 4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) _______________________________________ 5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, N телефону, П. І. Б. ГІПа) ______________________________________________________________________________________ 6. Нормативні терміни: Проектування __________________________________________________________________________ Будівництва ___________________________________________________________________________ Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _______________________________________________ 7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта __________________________________________ тис. грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді ___________ куб. м/добу, максимальні витрати __________ л/сек. Відпуск води проводиться: цілодобово / за графіком з ___ до ___ годин. 2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ______________________________________________________________________________________ (повністю, є відхилення за показниками _____________) 3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = __________ мм є __________________________ ______________________________________________________________________________________ з тиском у точці підключення від ____ до _____ атм. (кгс/кв. см). 4. Мережа _____________________________________________________________________________ (кільцева, тупикова) 5. На дільниці мережі, яка проектується, встановити: ______________________________________________________________________________________ (пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо) 6. Рекомендований матеріал для труб вводу ________________________________________________ 7. Глибина закладання _____ м (згідно із СНиП 2.04.02-84). 8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати _____________________________________ ______________________________________________________________________________________ (місце установки, тип водолічильника, діаметр) 9. Особливі умови ______________________________________________________________________________________ (необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо) 10. Точка розподілу є ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод: а) середньодобове скидання стоків __________________ куб. м/добу; б) максимальне скидання стоків _________________________ л/сек.; в) коефіцієнт нерівномірності ________________________________; г) БСК5 від ____________________ мг/л до ________________ мг/л; ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): _____________________ не більше __________________ мг/л; _____________________ не більше ____________________ мг/л тощо. Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691, та місцевим Правилам приймання ______________ (назва населеного пункту), Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженимнаказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627. 2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів: а) ____________________________________________________________________________________ б) ____________________________________________________________________________________ 3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д = __________ мм є _______________________________________________________________________ 4. Точка розподілу є _____________________________________________________________________ 5. Особливі умови ______________________________________________________________________ (необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо). 6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються. 7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

 

Посада керівника виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, який надає технічні умови   ___________________________ (підпис, прізвище та ініціали) М. П.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

Додаток 2
до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на приєднання

_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення
_____________________________
(найменування населеного пункту)

1. Місцезнаходження об'єкта будівництва __________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Замовник ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. Проектна організація __________________________________________________________________ 4. Нормативні терміни проектування ______________________________________________________ будівництва ________________________________________________________ 5. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта будівництва _______________________________ тис. грн. 6. Черговість введення в експлуатацію _____________________________________________________ 7. Потреба у воді питної якості згідно з нормативними вимогами _________________ куб. м/добу, максимальні витрати _______ л/сек. з _____ до ______ годин; у тому числі: на господарсько-питні потреби _____________________ куб. м/добу, макс. ________________ л/сек., на технологічні потреби _______________________ куб. м/добу, макс. ____________________ л/сек., для поливання території та зелених насаджень ______________ куб. м/добу, макс. __________ л/сек., витрати на пожежогасіння _________________________________________________________ л/сек., витрати води для об'єкта будівництва _______________ куб. м/добу, макс. ________________ л/сек., інші витрати ________________________________________________________________ куб. м/добу. 8. Потреба в технічній воді ____________________________________________________ куб. м/добу. 9. Показники стічних (зворотних) вод: а) кількість ___________________ куб. м/добу, максимальні скиди ___________________ л/сек. з _______ до ______ годин; у т. ч. господарсько-побутових ________________________ куб. м/добу ___________________ л/сек.; виробничих ____________ куб. м/добу __________ л/сек.; коефіцієнт нерівномірності _________________________ скидання стоків від об'єкта будівництва _______________________ куб. м/добу ____________________ л/сек. б) фізико-хімічні властивості стоків і їх склад: зважені речовини _________________ мг/л; БСК повне _______________________ мг/л; сульфіди _________________________ мг/л; характерні інгредієнти і токсичні речовини: Zn = ____________ мг/л, Сч = _____________ мг/л, Ni = ______________ мг/л тощо. 10. На території об'єкта будівництва передбачено: а) локальні очисні споруди у складі _______________________________________________________; б) облік стоків, які скидаються (марка приладу) _____________________________________________; в) автоматизовані пробовідбірники (марка) ________________________________________________; г) наявність лабораторії _________________________________________________________________; ґ) заходи на об'єкті _____________________________________________________________________; (усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальна очистка стоків тощо) д) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих стічних вод ______________________________________________________________________________________ (вказати місце захоронення осадів, технологію їх використання тощо) 11. Суміш виробничих і господарсько-побутових стічних вод відповідає вимогам СНиП 2.04.03-85 іПравилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691, та місцевим Правилам приймання _____________________________________________ (найменування населеного пункту). За якими показниками не відповідає (перелічити з концентраціями, мг/л) ______________________________________________________________________________________ 12. Обсяг води, яка використовується в системі оборотного і повторного промислового водопостачання, _____________________________________________________________ куб. м/добу. 13. Додатки до опитувального листа: а) викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується; б) копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт підключення; в) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання).

 

Замовник    
________________________ (посада) ________________________ (підпис) ______________________________ (прізвище, ініціали)
  М. П.  
Проектна організація    
________________________ (посада) ________________________ (підпис) ______________________________ (прізвище, ініціали)
  М. П.  

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

Додаток 3
до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.