Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетодики їх вдосконалення у школярів

Величезний вплив на динаміку та рівень розвитку силових показників у дітей та підлітків має руховий режим і спеціально спрямована робота з виховання фізичних якостей і, насамперед, сили. Такі заняття суттєво впливають на біохімічні, морфологічні та фізіологічні процеси в організмі, забезпечуючи умови для його якісного розвитку. Перш ніж здійснювати силову підготовку учнів, потрібно виміряти рівень розвитку сили. Коли визначено вихідний рівень, тоді можна правильно поставити завдання, підібрати відповідні засоби та методи.

Рекомендовані тести:

1. Для молодших школярів: кистьова динамометрія; кидок набивного м’яча (1кг) двома руками з-за голови з положення сидячи; згинання та розгинання рук в упорі лежачи на гімнастичній лаві; підтягування у висі стоячи під кутом 45? на низькій перекладині; стрибок у довжину з місця; підйом тулуба з положення лежачи в сід.

2. В середньому шкільному віці до вищевказаних тестів можна внести доповнення та ускладнення: підтягування у висі на високій перекладині; лазіння по канату; станова динамометрія.

3. Для старшокласників тестування може бути пов’язане з орієнтуванням на майбутню професію. При цьому деякі вправи можуть бути ускладнені: лазіння по канату за допомогою лише рук в положенні “кут”; підйом ніг в положенні лежачи на кількість повторень за 1-2 хвилини.

Якщо результати тестування будуть усвідомлені учнями, то воно може відіграти неабияку роль в активному виконанні домашніх завдань та вироблені звички до самостійних занять фізичними вправами.

Основними засобами виховання сили у дітей шкільного віку є фізичні вправи: без предметів; з предметами, використовуючи їх вагу або пружні властивості; з подоланням власної ваги; з подоланням опору партнера.Для молодших школярів найхарактерніші вправи з основної гімнастики, елементи акробатики, вправи з набивними м’ячами.

Для підлітків (середній шкільний вік) до вищезгаданого арсеналу потрібно додати вправи з подоланням власної ваги, вправи в парах з елементами боротьби, лазіння по канату тощо.

В старших класах загальноосвітньої та професійної школи, окрім названих вправ можливе застосування вправ з гирями, гантелями, штангою, елементи боротьби. Засоби виховання сили у старшокласників мають бути більш диференційовані. Потрібно врахувати стать, фізичний розвиток, майбутню професію та індивідуальні захоплення юнаків.

Основою методичногопідходу до силової підготовки молодших школярів є комплексне виховання фізичних якостей. Така рекомендація випливає з концепції, що в цьому віці в найбільшій мірі виражено позитивний вплив розвитку однієї якості на розвиток інших фізичних якостей.

При використанні будь-яких методів силової підготовки дітей середнього та старшого шкільного віку варто починати з формування у них мотивації. Надбання сили супроводжується достатньо великими навантаженнями, що викликає втому, біль в м’язах. Для подолання цих негативних відчуттів потрібен сильний поштовх, мотив, потреба.

В наш час підлітки та юнаки часто захоплюються атлетичною гімнастикою. Ці захоплення цілком можна використати для формування інтересу до занять фізичними вправами взагалі та справи виховання сили м’язів зокрема.

Для всіх вікових груп школярів (в плані силової підготовки) потрібно передбачити зміцнення якомога більшої кількості м’язових груп. Особливої уваги заслуговують ті групи, що формують поставу.

У фізичному вихованні дітей шкільного віку при виборі методів силової підготовки перевагу слід надавати методу повторних зусиль, що супроводжується збільшенням м’язової маси.

Крім уроків фізичної культури, силової вправи повинні включатися в заняття спортивних секцій, груп загальної фізичної підготовки, атлетичної гімнастики, а також під час самостійних занять особливо при виконанні домашніх завдань, що розробляються вчителями.

На уроках фізичної культури спеціальні вправи на силу повинні розумно поєднуватись з програмовим матеріалом, що вивчається в даний час. Так, в більшості шкіл в першій чверті навчального року вивчається переважно програмовий матеріал зі спортивних ігор та легкої атлетики. За допомогою цих вправ впливають на розвиток сили м’язів ніг. Тому допоміжні вправи повинні бути спрямовані на розвиток сили рук, черевного пресу, спини та ін. Це доцільніше ще й тому, що дітей потрібно готувати заздалегідь до оволодіння матеріалом, що передбачається планом в наступній чверті. Там переважають гімнастика та елементи акробатики, де якраз навантаження припадає на м’язи рук, плечового пояса, спини тощо.

В другій чверті навчального року під час уроків фізичної культури допоміжні вправи на розвиток сили повинні бути їа м’язи ніг. По-перше, це дозволить підтримати рівень сили, що був досягнутий у першій чверті. По-друге, це дасть можливість підготувати учнів до успішного оволодіння програмовим матеріалом третьої чверті – техніки лижних ходів.

При правильно організованих заняттях уроки лижної підготовки дають рівномірне навантаження на всі основні групи м’язів і сприяють силовій підготовці учнів.

В заключній чверті силові вправи (з арсеналу допоміжних, на “розвиток якості”) повинні доповнювати матеріал шкільної програми та служити засобом активного відпочинку і підготовки до державного тестування.

Такий принцип планування силових вправ протягом року дозволяє вирішувати завдання гармонійного розвитку, рівномірно розподілити навантаження на всі групи м’язів, забезпечити активний відпочинок та зробити доступнішими для учнів вправи шкільної програми.

В домашніх завданнях з фізичної культури силовим вправам належить одне з провідних місць. По-перше, тому, що сила лежить в основі фізичної підготовки, по-друге, вправи на силу можуть виконуватись в будь-яких умовах

(кімната, коридор, двір, парк) та, по-третє, вимірювання силових показників - справа зовсім нескладна, і перевірка якості виконання домашніх завдань з боку вчителя цілком ймовірна.

Контрольні питання

1. Дайте визначення “поняття сила як рухова якість людини” і назвіть та визначіть її різновиди.

2. В яких рухових діяльностях більше значення має абсолютна сила, а у яких відносна?

3. Назвіть режими роботи м’язів та фактори, що зумовлюють силові можливості людини.

4. Назвіть засоби вдосконалення сили.

5. Дайте характеристику поняттю “методика” виховання сили.

6. Назвіть основні шляхи виховання сили.

7. Дайте характеристики методики розвитку максимальної сили шляхом:

· збільшення м’язової маси;

· удосконалення міжм’язової координації;

· удосконалення внутрішньом’язової координації;

· застосування ізометричних вправ.

8. Охарактеризуйте методику розвитку швидкої сили.

9. Дайте характеристику методики розвитку вибухової сили.

10. Як змінюються природні темпи розвитку сили в онтогенезі людини?

11. Назвіть тести контролю за розвитком сили?

12. Що Ви знаєте про особистості методики розвитку сили у дітей?

Завдання для самостійної роботи.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.