Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКритерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загальнодидактичних критеріїв, а саме:

Оцінка «5»ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4»ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «З»ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї
негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки
і трьох недоліків.

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.

Оцінка «2»ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій
може бути виставлена оцінка «З».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

Мета(навчальні цілі)

1. Визначати етіологічні фактори розвитку, передракові захворювання раку губи, слизової порожнини рота, язика, слинних залоз, сарком щелеп, пухлин щитоподібної залози.

2. Проводити аналіз клінічної картини пухлин голови та шиї.

3. Встановлювати, обґрунтовувати та формулювати попередній діагноз пухлин голови та шиї.

4. Складати план обстеження хворого з пухлинами голови та шиї.

5. Аналізувати дані клінічних, лабораторних, морфологічних та інструментальних методів обстеження хворих із пухлинами голови та шиї.

6. Встановлювати клінічний та заключний діагноз у хворих з пухлинами голови та шиї з урахуванням класифікації TNM.7. Визначати тактику лікування таких хворих.

8. Обгрунтовувати вибір комплексного або комбіновавного лікування, методики хірургічного лікування, онкопластичних втручань з приводу пухлин голови та шиї, схем та методів хіміотерапії, променевої та таргетної терапії.

9. Проводити первинну та вторинну профілактику розвитку пухлин голови та шиї.

10. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного працівника та принципи фахової субординації.

Студент має знати:

1. Етіологічні чинники розвитку, передракові захворювання раку губи, слизової порожнини рота, язика, слинних залоз, сарком щелеп, пухлин щитоподібної залози.

2. Класифікацію пухлин голови та шиї.

3. Клінічну картину пухлин голови та шиї.

4. Діагностичні критерії встановлення діагнозу пухлин гоглови та шиї.

5. Принципи диференційної діагностики.

6. Принципи комбінованого та комплексного лікування хворих з пухлинами голови та шиї.

7. Прогноз захворювання та працездатності хворих з пухлинами голови та шиї.

8. Класифікацію, клініку, діагностику, принципи лікування нейроендокринних новоутворень (АПУДом), синдромів множинних ендокринних неоплазій.

Студент має вміти:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори розвитку пухлин голови та шиї.

2. Аналізувати типову клінічну картину пухлин голови та шиї.

3. Обґрунтовувати та формулювати попередній діагноз у хворих з пухлинами голови та шиї.

4. Складати план обстеження хворого з пухлинами голови та шиї, проводити аналіз даних спеціальних методів обстеження: ультразвукових, рентгенологічних, радіоізотопних, ендоскопічних, морфологічних.

5. Проводити диференційний діагноз пухлин голови та шиї.

6. Визначати тактику ведення хворого, план комплексного або комбінованого лікування, підготовки до оперативного втручання, обсяг і методики хірургічного лікування, онкопластичних втручань з приводу пухлин голови та шиї, схем та методів хіміотерапевтичного, променевого та таргетного лікування.

7. Визначати прогноз захворювання та оцінювати працездатність.

 

Основні терміни теми.

Термін Визначення
Диференційований рак щитовидної залози -папілярний та фолікулярний морфологічні варіанти раку щитовидної залози
Синдром множинних ендокринних неоплазій І типу (МЕН І, синдром Вермера) -включає наявність фолікулярних аденом щитовидної залози, аденом паращитовидних залоз і гіпофіза, пухлини острівкового апарату підшлункової залози
Синдром множинних ендокринних неоплазій 2А типу (синдром Сіпла) -представлений поєднанням медулярного раку щитовидної залози, феохромоцитоми і гіперпаратіреозу
Синдром множинних ендокринних неоплазій 2В типу (синдром Горліна) -представлений поєднанням медулярного раку щитовидної залози, феохромоцитоми, гангліонейроматозу, марфаноїдних змін і патології скелета.
APUD-система (Amin Precursore Uptake and Decarboxylation) -розсіяна по організму функціонально-активна система нейроендокринних клітин нейроектодермального походження, характерними її властивостями є накопичення попередників біогенних амінів, подальше їх декарбоксилювання і вироблення біологічно активних похідних (адреналін, серотонін, мелатонін і т.д.), а також поліпептидних гормонів.
Паранеопластичний синдром -комплекс таких симптомів онкологічних захворювань, які викликані секрецією пухлиною гормонів й інших активних речовин, а також характерні порушення невідомої природи, не пов'язані з прямим механічним впливом новоутворення або його метастазів

Література.

Основна

1. Онкологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. І.Б.Щепотіна.- К.: МОРІОН, 2014 – 384 с.

2. Рак щитовидної залози. Синдроми множинних ендокринних неоплазій та пухлини APUD-системи. // Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І.Б., Зотов О.С., Лобанова О.Є., Миронюк С.І. – Київ, 2012.-45с.

3. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи // М.Медицина, 1983.-416с.

 

Додаткова

1. Федяев И. М., Байриков И. М., Белова Л. П., Шувалова Т. В. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области// М: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМД, 2000. — 160 с.

2. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: нац. рук. / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева // М.: ГЭОТАР-Медиа.2010.-928с.

3. Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи / Под редакцией Е. Г. Матякина// Вердана, 2009.- 224с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми (потрібно відповісти письмово)

Варіант 1

Завдання 1.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.