Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСХЕМА І РОБОТА ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

 

Лабораторна установка для визначення часу затримки сигналу, схема якої показана на рис. 4, складається з пневматичного реле часу 3 типу РВП-2, електросекундоміра 1, набору лінійних дроселів 10, пускової кнопки 12 і загального тумблера 11. Пневматичне реле включає пневмокамеру 8 зі штоком 13, з поворотною пружиною 7, упором 13 і зворотнім клапаном 9, електромагнітний привід (електромагніт 15 і якір 16 з поворотною пружиною 18 і упором 17), важелі 2 і 6, що взаємодіють з шляховими вимикачами (на схемі показані їхні замикаючі контакти 4 і 5). У вихідному положенні при знеструмленому електромагніті контакт 4 замкнутий, а контакт 5 розімкнутий. Електромагніт 15 і електросекундомір 1 живляться від джерела змінної напруги 110 В.

Установку підготовлюють до роботи шляхом підключення вилки електросхеми до сітки змінної напруги 220 В і перемикаючи тумблер 11 в положення "включено". Натиском кнопки 12 подають напругу на котушку електромагніта 15. Якір 16 притягується вправо і переміщає шток 13 пневмокамери 8 до крайнього правого положення, витісняючи з камери повітря через зворотній клапан 9. При цьому з допомогою важелів 2 і 6 контакт 4 розмикається, а контакт 5 замикається. Ланцюг електросекундоміра 1 знеструмлений. При відпусканні кнопки 12 якір 16 під дією пружини 18 повертається вліво до упора 17 і замикає контакт 4. Шток 13 під дією пружини 7 і перепаду тисків у порожнинах пневмокамери 8 повільно повертається вліво, зберігаючи контакт 5 замкнутим. Під час повернення якоря 16, тобто з початку руху штока 13 включається секундомір 1. Він працює доти, поки в своєму повільному русі вліво шток 13 через важіль 6 не розімкне контакт 5. Зупинений секундомір зафіксує час затримки сигналу. 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

1. Ввімкнути вилку електросхеми установки в мережу. Поставити тумблер 11 (рис. 4) у положення "включено".

2. Взяти з магазину пневмоопорів один із дроселів і з'єднати його штуцер з гільзою пневматичного реле (рис. 2). При цьому попередньо необхідно переконатися в наявності гумової прокладки на штуцері і досить щільно затягнути різь обертанням корпуса дроселя.

 

 

Рис. 4. Схема лабораторної установки

 

 

3. Повертаючи важіль електросекундоміра встановити стрілки його шкал у положення "0".

4. Натиснути пускову кнопку 12 (рис. 4) і, затримавши її в натиснутому положенні 4...5 с, відпустити, після чого секундомір почне відлік часу затримки сигналу. Занести в таблицю параметри дроселяd,l і експериментально зафіксований час затримки сигналу t .

При відліку часу затримки сигналу слід враховувати, що ціна ділення великої шкали електросекундоміра 0,01 с, один оборот великої стрілки 1 с, ціна ділення малої шкали 1 с, один оберт малої стрілки 10 с. Тому, якщо час затримки сигналу перевищує 10 с, кожен оберт малої стрілки необхідно запам'ятовувати чи фіксувати на папері.

5. Пункт 4 повторити кілька разів, добиваючись 5-6 стабільних результатів у межах 0,1 с. Більший діапазон результатів свідчить про нещільне затягування різі штуцера, або що зносилася прокладка 6 (рис. 2) чи вона відсутня. Відповідні несправності необхідно усунути. По одержанню 5-6 стабільних результатів підрахувати середнє значення і занести в таблицю.

6. Пункти 2-5 виконати для всіх дроселів ,що знаходяться в магазині .

7. По формулах (2), (3) і (14) підрахувати опір кожного дроселя і відповідний йому розрахунковий час затримки сигналу. Результати занести в таблицю. При розрахунках врахувати, наступні діаметри защемлення мембрани в пневмокамері реле ;

хід штока, на який налагоджено пневмореле,

хід штока, при якому відбувається розмикання контакту 5 (рис. 4), ;

попередня деформація поворотної пружини 10 (рис.1) ;

жорсткість пружини с = 145 Н/м.

8. В одній системі координат побудувати графіки залежності часу затримки сигналу розрахункового і експериментального від опору r пневмодроселя.

Порівняти отримані експериментальні та розрахункові результати.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПО РОБОТІ

 

1. На титульному листі вказати найменування університету, інституту, кафедри, номер і назву роботи, групу, прізвище та ініціали студента, рік виконання роботи.

2. В тексті вказати мету і задачі роботи, навести схему лабораторної установки (рис. 4), навести розрахунок ефективної площі мембрани , по одному прикладу розрахунку опору дроселя і розрахункового часу затримки сигналу , навести таблицю з параметрами дроселів, їх опорами і часами затримки сигналу розрахунковими і експериментальними по всіх дроселях, графіки : ,

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.