Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід № 2. Осадження білків концентрованими мінеральними кислотами.

В пробірку наливають 2 краплі концентрованої нітратної кислоти і,обережно нахиливши пробірку, по стінці добавляють 2 краплі білку. Через декілька секунд на границі утворюється кільце білку, що згорнувся. Осад при збовтуванні розчиняється. Висновок: Відбувається денатурація білка. Руйнується четвертинна, третинна і вторинна структури. Це призводить до втрати білком розчинності та біологічної активності.

Дослід № 3. Ксантопротеїнова реакція. В пробірку вводять 3 краплі розчину білку і 1 краплю НNO3. З’являється білий осад. При нагріванні реакційної суміші осад стає яскраво- жовтим. Суміш охолоджують і додають 2 краплі натрій гідроксиду. При цьому жовте забарвлення переходить в яскраво- оранжеве. Висновок: Ця реакція зумовлена наявністю в білках ароматичних амінокислот.

 

 Практична робота № 4

«Вуглеводи: моно- та дисахариди»»

Актуальність теми: Вуглеводи - біоорганічні сполуки, які поширені у природі і відіграють дуже важливу роль в житті людини. Вуглеводи входять в склад клітин і тканин всіх рослинних і тваринних організмів. Вони входять в склад їжі, причому потреба людини в енергії забезпечується переважно вуглеводами.

Самостійна позааудиторна робота студентів: Засвоїти матеріал навчальної програми: Будову, ізомерію, властивості та біологічну роль вуглеводів: моно-, дисахаридів.

Блок інформації: Загальна формула вуглеводів Сm(Н2О)n.

Моносахариди: глюкоза, фруктоза. Найважливішим з моносахаридів є глюкоза С6Н12О6. Це біла кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді. Глюкоза міститься у рослинних і тваринних організмах, особливо велика кількість її у виноградному соку (звідси і назва — виноградний цукор), меду, а також у спілих фруктах і ягодах.

Хімічні властивості глюкози. 1) Окиснення глюкози (як альдегіду). При дії окисників відбувається окиснення альдегідної групи до карбоксильної з утворенням глюконової кислоти. Доказом наявності альдегідної групи в глюкозі є взаємодія з осадом Cu(ОН)2 при нагріванні: За кімнатної температури глюкоза реагує з цим осадом як багатоатомний спирт. Отже, глюкоза є альдегідоспиртом. 2)Відновлення глюкози. Альдегідна група перетворюється на гідроксильну, утворюється шестиатомний спирт сорбіт (використовують як замінник цукру при діабеті) Фруктоза. Фруктоза — ізомер глюкози, міститься разом з глюкозою у солодких плодах і меду. В організмі легко перетворюється на глюкозу. Це найкращий вид цукру для хворих на атеросклероз, при порушенні в організмі обміну жирів.

Сахароза (звичайний цукор) С12Н22О11 — біла кристалічна речовина, солодша за глюкозу, добре розчиняється у воді.Важлива хімічна властивість, сахарози — здатність до гідролізу (при нагріванні і наявності кислого середовища – неорганічні кислоти). При цьому з однієї молекули сахарози утворюється молекула глюкози і молекула фруктози:С12Н22О11 + Н2O −> С6Н12О6 + С6Н12O6.Сахароза α-Глюкоза β – Фруктоза

Мальтоза, лактоза – ізомери сахарози С12Н22О11. Лактоза – важливий компонент молока.

Медико – біологічне значення моно- та дисахаридів Глюкоза — цінна поживна речовина. При окисненні її у тканинах вивільнюється енергія, необхідна для нормальної життєдіяльності організмів. Глюкоза – необхідний компонент крові, її вміст у крові людини становить 80 – 100 мг на 100 мл або 3,33 – 5,55 ммоль/л (поріг – 7,77 ммоль/л ) Коли вміст глюкози в крові перевищує 180 мг, порушується вуглеводний обмін, виникає цукровий діабет. У зв’язку з тим, що глюкоза легко і швидко засвоюється, її застосовують як засіб посиленного харчування, а також для виготовлення лікарських препаратів, при консервуванні крові. Окремі представники моносахаридів знайшли застосування в медицині та фармації. Наприклад, відновленням глюкози одержують сорбіт. Глюкоза є вихідною речовиною в синтезі вітаміну С (кислота аскорбінова), кальцій глюконату, який в медицині використовується у вигляді розчинів для внутрішньовенного введення при гіпоглікемії, інфекційних захворювань, є компонентом різних кровозамінників і протишокових рідин. Серед дисахаридів важливим у фармації є лактоза (молочний цукор), яка виявляє низьку гігроскопічність і застосовується для виготовлення порошків і таблеток, а також сахароза, яка застосовується для виготовлення порошків, сиропів, мікстур.

Завдання для позаудиторної самостійної роботи:

1.Моносахариди. Наведіть способи зображення глюкози (структурну формулу, проекційну формулу Фішера, циклічні форми). 2. Вкажіть біологічну роль глюкози, біохімічні показники вмісту в крові людини. 3. Дисахариди. Складіть рівняння гідролізу сахарози. Вкажіть біологічну роль.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.