Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До якого покоління митців належить В.Симоненко?


А. «шістдесятників»;

Б. до «Київської школи поетів»;

В. до Нової генерації;

Г. до Нью-Йоркської групи.

 


Яка перша збірка поезій В.Симоненка?


А. «Земне тяжіння»;

Б. «Тиша і грім»;

В. «Вино з троянд»;

Г. «Лебеді материнства».


У якій поезії В.Симоненко стверджує, що людина- це окремий, неповторний світ?


А. «Баба Онися»;

Б. «Лебеді материнства»;

В. «Ти знаєш, що ти - людина»;

Г. «Матері».


Яка збірка В.Симоненка видана за життя поета?


А. «Лебеді материнства»;

Б. «Земне тяжіння»;

В. «Вино з троянд»;

Г. «Тиша і грім».

 


Якиий жанр вірша В.Симоненко «Лебеді материнства»?


А. колискова;

Б. вірш-заклик;

В. медитація;

Г. вірш-сповідь.


Який головний мотив ліричного тексту поезії «Лебеді материнства»?


А. переосмислення історії рідної землі;

Б. духовна чистота - найвища цінність;

В. тривога матері за долю сина;

Г. любов до рідної землі.


Які тропи використано у строфі?

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.


А. епітети;

Б. алегорію;

В. анафору;

Г. метафору.


Який образ вірша «Лебеді материнства» переростає у символ Вітчизни?


А. лебедів;

Б. матері;

В. півнів;

Г. білявої хати.


У якій поезії В.Симоненка людяність, гуманність постають як мірило людських стосунків?


А. «Задивлюсь у твої зіниці»;

Б. «Україні»;

В. «Кривда»;

Г. «Дума про щастя».


10. Із якої поезії В.Симоненка рядки:

Бо ж немає тим іншої кари, А. «Русь»; В. «З дитинства»;

Хто дотепи свої в іржі Б. «Ти знаєш, що ти - людина»; Г. «Кривда».

Заганяє бездумно в рани,

У болючі рани чужі..?

Який віршовий розмір твору В.Симоненка «Вона прийшла непрохана й неждана»?

Вона прийшла, заквітчана і мила,

І руки лагідно до мене простягла,

І так чарівно кликала й манила,

Такою ніжною і доброю була.


А. хорей; Б. ямб; В. дактиль; Г. амфібрахій.


У якій позії В.Симоненко оспівує прекрасне почуття, що народжується в душі закоханих і робить їх життя по-справжньому осмисленим?

А. «Вона прийшла непрохана й неждана»;

Б. «Пішла»;

В. «Задивлюсь у твої зіниці»;

Г. «Лебеді материнства».

У якій поезії В.Симоненка звучить основний мотив - кожній людині треба залишити свій слід на цій землі?


А. «Лебеді материнства»;

Б. «Жорна»;

В. «Ти знаєш, що ти - людина?»;

Г. «Україні».


Із якої поезії В.Симоненка наведені рядки?

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд


А. «Де зараз ви, кати мого народу..»;

Б. «Дід умер»;

В. «Бюрократові»;

Г. «Україні».


 


Який художній засіб використовує В.Симоненко у рядках?

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.


А. метафору;

Б. оксиморон;

В. гіперболу;

Г. метонімію.

16. Де народився Борис Олійник?

А. у с. Піски на Чернігівщині; В. у с. Мотронівка на Чернігівщині;

Б. у с. Зачепилівка на Полтавщині; Г. у с. Солошиному на Полтавщині.

Яка перша поетична збірка Бориса Олійника?

А. «Двадцятий вал»; В. «Б`ють у крицю ковалі»;

Б. «Сива ластівка»; Г. «Дума про місто».

18. Який цикл поезій із збірки «Сива ластівка» присвячений світлій пам`яті рідної неньки?

А. «Вибір»; В. «Двадцятий вал»;

Б. «В оборону хліба»; Г. «Сиве сонце моє».

19. Який художній засіб використовує Б.Олійник у поезії «Мамо, вечір догоря…»?

Там, де ти колись ішла,

Тиха стежка зацвіла…»

А. епітет; В. порівняння;

Б. метафору; Г. епіфору.

Яке римування поданих рядків із вірша «В оборону хліба» Б. Олійника?

І я тобі сказати чесно мушу: А. суміжне;

Ти можеш лущить м`ять, немов горох, Б. кільцеве;

Але коли вже замахнувсь на душу,- В. перехресне;

Дивись, щоб не спіткнувсь… на чотирьох! Г. верлібр.

Яким віршовим розміром написано рядки з вірша Б. Олійника «В оборону хліба»?

Ми всі із хліба виростали, сину, А. хорей;

Із праці себто – чуда із чудес,- Б. ямб;

Яка нас охрестила на Людину, В. дактиль;

Піднявши з чотирьох до піднебесь… Г. анапест.

Яку пісню на слова Б. Олійника виконує з успіхом Таїсія Повалій?

А. «В оборону хліба»; В. «Сиве сонце моє»;

Б. «Мелодія»; Г. «Пісня про матір».

23. У якій книзі Б.Олійника вміщені твори про матір? А. «Стою на землі»; В. «Сім»; Д. «У дзеркалі слова». Б. «Гора»; Г. «Сива ластівка»;
24. Якою є форма викладу художнього матеріалу у вірші Б. Олійника «Пісня про матір»? А. монолог сина; В. монолог матері; Д. розмова малих онуків з бабусею. Б. діалог матері з сином; Г. діалог матері та бабусі з дітьми й онуками;

Як називають А.Малишка за його невмирущі пісні?


А. золотим голосом України;

Б. співцем кохання;

В. співцем України;

Г. солов’їним серцем України.

 


Як назвав А.Малишко свою першу збірку?


А. «Лірика»;

Б. «Батьківщина»;

В. «З книги життя»;

Г. «Народження синів».

 


Який жанр творів «Прометей», «Кармалюк», «Сини»?


А. поема;

Б. балада;

В. пісня;

Г. драматичний твір.


Який художній засіб вживає А.Малишко у циклі «Україно моя», щоб передати душевний біль ліричного героя?

«Я візьму твого смутку і горя важку половину.

У розтерзане, горде, нескорене серце моє»

А. порівняння;

Б. метафору;

В. епітет;

Д. анафору.

Яка поезія А.Малишка пройнята високим патріотизмом у боротьбі з фашизмом?


А. «Україно моя»;

Б. «Серпень душі моєї»;

В. «Лірика»;

Г. «Синій літопис».


 

У якому творі А.Малишко звеличує рідну мову, називає її «матір життя від колисання до твердого ложа?


А. «Лист до гречки»;

Б. «Важкі вітри не випили роси»;

В. «Роздум»;

Г. «Що записано мною».


 

У якому вірші А.Малишко згадує голодні роки, криваві масові геноциди, які довелося пізнати українцям ХХ ст.?


А. «Україно моя»;

Б. «Лист до гречки»;

В. «Роздум»;

Г. «Рута».

 


 

 

Який художній засіб використовує А.Малишко у вірші «Важкі вітри не випили роси»?

Важкі вітри не випили росу,

Черлені трави бродять буйним соком,

І в далині під обрієм високим

Лугів осінніх теплі голоси


А. анафору;

Б. літоту;

В. синекдоху;

Г. метафору.

 


У якій поезії А.Малишка образ матері асоціюється з образом України?


А. «Сиежина»;

Б. «Вчителька»;

В. «Пісня про рушник»;

Г. «Київський вальс».


 

Що символізує образ рушника у поезії «Пісня про рушник»?


А. святиню нації;

Б. національну традицію;

В. окрасу помешкання;

Г. символ материнської любові й благословення.

Який віршовий розмір поезії «Стежина»?

Чому, сказати, й сам незнаю,

Живе у серці стільки літ.

Ота стежина в ріднім краю

Одним одна біля воріт.


А. хорей;

Б. ямб;

В. дактиль;

Г. амфібрахій

Д. анапест.


 

Який вид римування у вірші А.Малишка «Пісня про рушник»?

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

І зелені луги, й солов’їні гаї,

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші твої


А. суміжне;

Б. кільцеве;

В. парне;

Г. білий вірш.


 

Який художній засіб використовує А.Малишко у пісні «Про рушник»?

І на тім рушникові оживе всім знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, й твоя незрадлива любов?

А. метафору;

Б. епітет;

В. анафору;

Г. гіперболу.


 

Які вірші стали піснями завдяки композитору П.Майбороді?


А. «Рідна мати моя»,

«Ми підем, де трави похилі»;

В. «Білі каштани», «Вчителька»;

Б. «Пісня про Київ»,

«Ранки соловїні;

Г. «Стежина», «Рідна мати моя», «Білі каштани».


 

Який останній твір А.Малишка став його «лебединою піснею»?


А. «Рідна мати моя»;

Б. «Стежина»;

В. «Чому сказати, й сам незнаю»;

Г. «Пісня про Киів».

З яким великим християнським святом співпала дата народження В. Стуса?

А. Покровою; В. Великоднем;

Б. Різдвом; Г. Трійцею.

До якого літературного угруповання належав В.Стус?

А. «Київської школи поетів»; В. «Шістдесятників»;

Б. «Нью-Йоркської школи»; Г. «Празької школи».

Яка перша поетична збірки В.Стуса?

А. «Веселий цвинтар»; В. «Полімпсести»;

Б. «Свіча в свічаді»; Г. «Зимові дерева».

Де обірвалося життя В.Стуса?

А. у карцері радянського концтабору; В. у дорожньо-транспортній катастрофі;

Б. в еміграції; Г. на лікарняному ліжку.

Хто є ліричним героєм поезії В.Стуса?

А. інтелігент-борець за справедливість; В. сам поет;

Б. закоханий юнак; Г. друзі поета.

Яка перша збірка І.Драча?


А. «Соняшник»; В. «Київське небо»;

Б. «До джерел»; Г. «Шабля і хустина».

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.