Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯку проблему порушує І. Драч у поемі «Чорнобильська мадонна»?

А. доля звичайної людини; В. творча свобода;

Б. проблема правди і совісті; Г. краса і повторність людської душі.

110. Про що йдеться у творі Івана Драча «Балада про соняшник»? А. про поета і поезію; В. про колгоспні поля, на яких цвіте соняшник; Б. про хлопця, що хоче стати поетом; Г. про прекрасну українську природу; Д. про соняшник як технічну культуру.
111. Вкажіть центральний образ поеми І. Драча «Чорнобильська мадонна» (у тому числі розділів «Солдатська мадонна» і «Вічна материнська елегія»): А. матері; В. медсестри; Д. туристки. Б. ліквідатори; Г. селянки;
112. Вкажіть першу поетичну збірку Івана Драча: А. «Корінь і крона»; В. «Київське небо»; Д. «Соняшник». Б. «Теліжинці»; Г. «Ніж у сонці»;
113. На якому тропі базується модернізований жанр балади у творчості Івана Драча? А. оксюморон; В. алегорії; Д. уособленні. Б. метонімії; Г. гіперболі;
114. Одна зі збірок І.Драча має назву села, де народився поет. Як називається це село? А. Кленоточі; В. Тилявка; Д. Біївці. Б. Сосниця; Г. Теліжинці;

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

115. Що притаманне матері з твору Бориса Олійника «Пісня про матір»: 1. мудрість і доброта; 3. врода; 5. свідомий вибір; 7. опікування родиною і продовження роду людського. 2. щедрість; 4. ділові якості, кар`єризм; 6. працелюбність;  
116. Вкажіть твори Андрія Малишка: 1. «Хмаринка в небі голубім…»; 4. «Потомки запоріжців»; 7. «Правда кличе». 2. «Палають огні при дорозі…»; 5. «Листи до гречки»; 3. цикл «Запоріжці»; 6. «Правда»;
117. Вкажіть пісні, що були написані на слова віршів А. Малишка: 1. «Два кольори»; 4. «Стежина»; 7. «Лебеді материнства». 2. «Київський вальс»; 5. «Пісня про рушник»; 3. «Я стужився, мила, за тобою…»; 6. «Ранки солов`їні»;
118. Вкажіть риси індивідуального стилю Івана Драча: 1. наявність ліро-епічної описовості в поемах; 2. чітка традиційна композиція поем; 3. відсутність епічної описовості та традиційної композиції творів; 4. використання ускладнених метафор; 5. показ традиційних мотивів через естетику модернізму та власного світо сприяння; 6. виклад філософських роздумів за допомогою модерної символіки; 7. використання лише традиційної образності.
119. Вкажіть балади Івана Драча: 1. «Тополя»; 3. «Балада про соняшник»; 5. «Крила»; 7. «Балада про творчість». 2. «Причина»; 4. «Балада про мій осколок»; 6. «Лілея»;
120. Вкажіть драматичні твори Івана Драча: 1. «Дума про Вчителя»; 3. «Планета Сперанта»; 5. «Зоря і смерть Пабло Неруди»; 2. «Платон ангел»; 4. «Соловейко-Соловейг»; 6. «Крила»; 7. «Чорнобильська мадонна».

 

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

До кожного рядка,позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою

Установіть відповідність між цитатою і назвою твору В.Симоненка

А. «Не знаю, ким - дияволом чи Богом - 1. Вона прийшла непрохана й неждана;

Дано мені покликання сумне: 2. «Кривда»;

Любити все прекрасне і земне 3. «Де зараз ви, кати мого народу»;

І говорити правду всім бульдогам»; 4. «Я».

Б. «Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде»;

В. «Прийшла любов непрохана й неждана-

Ну як мені за нею не піти»;

Г. «Бо ж немає тим іншої кари,

Хто дотепи свої в іржі

Заганяє бездумно в рани,

У болючі рани чужі»

 

Установіть відповідність між назвою твору та приналежністю до певного жанру


А. «Ти знаєш, що ти - людина»;

Б. «Подорож в країну Навпаки»;

В. «Вино з троянд»;

Г. «Цвіла ромашка в полі на межі»

1. новела;

2.інтимна лірика;

3. казка;

4. поезія.

 

.


 

Установіть відповідність між цитатою та художнім засобом


А. «Мріють крилами з туману лебеді рожеві

сиплють ночі у лимани зорі сургучеві»;

Б. «Довго білі таємничі крила

Обвивають маревом видінь

І стоїш ти крихітна і мила,

І прозора…»;

1. риторичне запитання;

2. поетичне звертання;

3. метафора;

4. епітет.

 


В. «Прийшла любов непрохана й нежданна -

Ну як мені за нею не піти?»;

Г. «Україно, ти моя молитва,

Ти моя розлука вікова».

 

Установіть відповідність між назвою твору та цитатою з нього

А. «Там, де ти колись ішла, тиха стежка зацвіла 1. «Сива ластівка»;

Вечоровою матіолою, житом-долею світанковою, 2. «Диптих»;

Дивом-казкою, юним соняхом…» 3. «Пісня про матір»;

Б. «Посіяла людям літа свої, літечка житом, 4. «Мамо, вечір догоря».

Прислала стежкам споришу, навчила дітей,

Як на світі по совісті жити,

Зітхнула полегко – і тихо пішла за межу»;

В. «Тільки ти, немов зоря, даленієш в небеса»;

Г. «Віддай усе, що взяв, і освятись.

Ще більше, ніж узяв, зумій віддати…

Стоїть на видноколі світла мати – у неї вчись».

Установіть відповідність між назвою твору та його головним мотивом


А. Змалювання картини національного занепаду; 1. «На колимськім морозі калина…»;

Б. осмислення глибинних основ людського буття, 2. «Сто років, як сконала Січ»;

причин його трагічної невлаштованості та абсурдності; 3. «Як добре те, що смерті не боюсь я…»;

В. мотив любові до Вітчизни, туги за рідною Україною; 4. «За літописом Самовидця».

Г. мотив національного відродження України, духовного

розкріпачення українців, зростання свідомості та патріотизму.

Установіть відповідність між цитатою та приналежністю її до твору

А. «Народе мій, до тебе я ще верну, 1. «За літописом Самовидця»;

як в смерті стражданням і незлим обличчям»; 2. «О земле втрачена, явися…»;

Б. «Неосяжна осонцена днина, 3. «Як добре те, що смерті не боюсь я…»;

і собором дзвінким Україна 4. «На колимськім морозі калина…».

написалась на мурах тюрми»;

В. «Минуле, озовися, де ти?

Забуті радощі, жалі.

О земле втрачена, явися бодай у зболеному сні,- і лазурово простелися,

і душу порятуй мені…»;

Г. А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі.

Наш дуб предковічний убрався сухим порохном.

Установіть відповідність між цитатою з вірша В.Стуса та художнім засобом

А. «На колимськім морозі калина 1. риторичне запитання;

Зацвітає рудими слізьми.»; 2. оксиморон;

Б. «Як вибухнути, щоб горить? 3. метфора;

Як прохопитись чорнокриллям 4. епітет.

Під сонцем божевільно-білим?

Як бути? Як знесуть? Як жить?»;

В. «І власної неволі спізнати тут, на рідній чужині.»;

Г. «День величався і пишався.

Ми ж, двоє піших пішаниць,

Упали в небо горілиць…»

Установіть відповідність між цитатою та художнім засобом


А. «У тебе що? В долоні дві зернини, 1. анафора;

На зуб надкушені, увесь твій урожай!»; 2. епітети;

Б. «І хліб горів, і пломінь язикато 3.літота;

Кричав до хмар про кров твою і піт»; 4.гіпербола.

В. «А хліб лежить на чорному столі,

Страшної кривди невблаганний свідок»;

Г. «Тоді вже витри піт, любуйся із краси,

Тоді вже знатимеш, який ти хліб їси..».

Установіть відповідність між назвою твору та приналежністю його до певного жанру

А. «Рідна мати моя»; 1. поема;

Б. «Важкі вітри не випили роси»; 2. поезія;

В. «Учитель»; 3.пісня;

Г. «Прометей»; 4.вірш-портрет.

 

Установіть відповідність між цитатою та назвою вірша А. Малишка


А. «Ти мене з дитинства підіймала, Б. «Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

Хліб дала з піснями солов’я, і зелені луги, й солов’їні гаї..»;

Відвела доріг мені немало,

Земле, зореносице моя!»

В. «За річкою, за голубою Г. «На столі лежать зошити малі, 1. «Ми підем, де трави похилі»;

Дві чайки у хмару зліта, Дітвора щебече золота, 2. «Пісня про рушник»;

В краю придніпровськім І летять-летять в небі журавлі, 3. «Пісня про вчительку";

Ми стрілиь с тобою, Ранок ніби кличе в молоді літа». 4. «Батьківщині».

Веселко моя золота».

 

Установіть відповідність між назвою твору І. Драча та приналежністю до жанру

А. «Крила»; 1. кіноповість;

Б. «Пропала грамота»; 2. поема;

В. «Гора»; 3. балада;

Г. «Чорнобильська мадонна». 4. драма.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.