Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПеревезення зерна зі складів до споживачів

Колективне господарство має два зернових склади А1 і А2 та двох оптових покупців(споживачів), які бажають придбати це зерно.

Вартість перевезень до оптових покупців становить відповідно В1 і В2.

Необхідно визначити кількість зерна, яке потрібно відправити з кожного зі складів, для забезпечення мінімальних витрат на перевезення і величину цих витрат.

Метою даного завдання є мінімізувати повну вартість перевезень відомої кількості товарів із складів до споживача.

Конкретні дані завантаженості кожного зі складів А1 і А2(у тис. тонн)і вартості перевезення (тис. грн. за 1 тис. тонн зерна) наведені в таблиці 7

Таблиця 7

Завантаженість складів, запит і вартість перевезення

 

Наявність зерна на складах А1 і А2, тис. грн. Потреба покупців Вартість перевезень зерна до покупців. (тис. грн. за 1 тис. тонн зерна)
    В1 В2
А1 = 15 В1 = 30    
А2 = 25 В2 = 10    

 

Загальний обсяг запасів зерна на складах є 50 тис. т і співпадає із загальним обсягом запитів покупців, тобто дана задача є збалансованою.

Нехай Xik – пошукове число одиниць товару, яке перевозиться із пункту Ai в пункт Bk.

Для кращого розуміння поставленої задачі потрібно застосувати мережу перевезень (див. рис 2).

Тоді,мінімальну вартість перевезень представимо в такому вигляді:

Z = x11 + 2x12 + 2x21 + x22 – min (3.8)

при умові,що

x11 + x12 =15, x11 + x21 = 30,

x21 + x22 = 25, x12 + x22 = 10,

x11 > 0; x12> 0; x21>0; x22 >0.

Нехай x11 = t,тоді виразимо через t інші змінні: із першого рівняння

x12 = 15 – t,

із другого рівняння x21 = 30 – t,

із третього рівняння x22 = 10 – x21 = 10 – (30 - t) = t - 20.

Тоді z =t+2(15-t)+2(30-t)+t-20=70-2t.

На площині Ot z рівняння z =70-2t зображуємо прямою (див. додаток)

Із того, що всі xik невід’ємні отримаємо,що змінна t має задовольняти одночасно таким чотирьом нерівностям:

t ≥ 0; t ≤ 15; t ≤ 30; t > 20;

Отже, нам потрібно знайти zmin при умові:

15 < t < 30 (3.10)

(див. рис. 3)

Отже, відповідно до розрахунку, загальну кількість транспортних засобів рекомендуємо зменшити, так як n = 13, при перевезенні врожаю 26 т.

 

Рис. 2 Мережа перевезень

Рис. 3 Послідовність графічного рішення:

а) – побудова залежності (9);

б) – побудова залежності (10).

Збирання цукрових буряків

Використовують три технології збирання буряків: потокова, перевалочна, потоково – перевалочна.

Потокова технологія збирання передбачає відвезення зібраних коренеплодів безпосередньо від збиральної машини на приймальний пункт.

Перевалочну технологію застосовують при не перспективності потокової технології. Коренеплоди завантажують у ТЗ потужними буряконавантажувачами – очисниками (СПС – 4.2 А), які доочищують коренеплоди від домішок.

Потоково – перевалочна технологія збирання полягає в тому, що одну частину зібраних коренеплодів від коренезбиральної машини відвозять на приймальний пункт, а іншу на перевалочний майданчик.

Збирання коренеплодів бурякозбиральними машинами поділяють на гичко збиральні (комплекс машин МТЗ – 80 + БМ – 6А), очисники головок коренеплодів (МТЗ – 80 + МБК – 2.7),комбайни (SF – 10, КСБ – 6 «Збруч»)тощо.

Необхідна кількість транспортних засобів при застосуванні комбайнів для збирання цукрових буряків, які не мають технологічних місткостей (бункерів), виходячи з умов потоковості, дорівнює:

 

nT= to / tр + 1 (3.11)

де,

to – тривалість обороту ТЗ, год;

tр – час заповнення ТЗ, год;

Тривалість циклу ТЗ розраховують за формулою:

 

to = tр + tв + tрозв + tвх + tзам = (10 *Vк * γ *Ұ) /(Вр * U * Vр) + S/Vв + tроз + S / Vx + tзам.

де,

tв, tвх – тривалість руху з вантажем і без нього, год;

tрозв – тривалість розвантаження ТЗ, год;

tзам – тривалість заміни ТЗ, год;

Vn – об’єм кузова ТЗ, м3;

γ – об’ємна маса с.г продукції, т/м3;

Ұ – коефіцієнт заповнення кузова;

Вр – робоча ширина захвату агрегату, м;

U – урожайність с.г. культури, т/га;

Vр – робоча швидкістбь агрегату, км/ год;

S – відстань перевезень с. г. продукції,км;

Vв – швидкість руху ТЗ з вантажем, км/ год;

Vx – швидкість руху ТЗ без вантажу, км/ год.

Вихідні дані для розрахунку використання транспортних засобів під час збирання цукрових буряків:

tроз = 0.05 год;

tзам = 0.01 год;

Вр = 2.7 м;

Ұ = 0.95;

U = 49 т/га;

S = 5 км.

Відповідно для розрахунку згідно варіанту 13 використовується автомобіль ЗИЛ – 130:

qн = 6 т; Vр =10 км /год. Vx = 20 км / год.

Vк = 5 м3 Vв = 10 км / год.

 

Також тракторний МТЗ82+2птс – 4 – 887Б:

qн = 4.0 т; Vр = 5 км/год; Vx = 15 км/год.

Vк = 6.1 м3; Vв = 10 км/ год;

Використовуючи формули (3.11, 3.12) та та вихідні дані автомобіля ЗИЛ – 130, визначимо:

γст = 4.6 * 0.95 * 0.7 / 6.0 = 0.65

to = (10 * 5 * 0.65 * 0.95) / (2.7 *49 *10) + 5/10 + 0.05+ 5/20 + 0.01 =0.83 год.

nт = (0.83 / 0.025) + 1 = 34 автомобілів.

 

Використовуючи формулу (3.1) маємо:

 

Wтз = (6 * 0.65) / 0.83 = 4.7 т/км

 

Також проводимо розрахунки для тракторного причепа МТЗ82+2ПТС – 4 – 887Б:

γст = 6 * 0.95*0.8 /4 =1

to = (10 * 6.1 * 1 * 0.95) / (2.7 * 49 * 5) + 5 /10 + 0.05 + 5 /15 + 0.01 = 0.97год.

nт = 0.97 / 0.031 + 1 = 32 причепа.

Wтз = 4 * 0.88 / 0.97 = 2.6 т/год.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.