Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок амортизаційних відрахувань

Річний фонд амортизаційних відрахувань визначається на підставі встановлених чинним законодавством методів за видами основних фондів і нематеріальних активів за розділами зведених капітальних витрат для проектного варіанта й за даними підприємства про балансову вартість замінного устаткування для базового варіанта.

Проведені розрахунки представити у вигляді табл.. 4.2.3.1.

Таблиця 4.2.3.1

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Найменування основних фондів Кількість одиниць Балансова вартість, грн Норма амортизації, % Сума амортизації на рік, грн.
одиниці загальна
Будівлі
           
Споруди і передавальні пристрої
           
Обладнання
           
Підсумок обладнання до модернізації   -  
Об’єкт модернізації
           
Підсумок обладнання після модернізації   -  
                       

Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування і ремонт електрообладнання цеху.

В даному підпункті необхідно визначити суму річних матеріальних витрат на ремонтно – експлуатаційні потреби.

Раціональне використання потужності, збільшення терміну експлуатації обладнання є одним із головних напрямків підвищення продуктивності праці на підприємстві та ефективності його діяльності в цілому.

Якість і своєчасність проведення ремонтів залежить від достатньої кількості запасних частин і допоміжних матеріалів.

Вартість матеріалів і запасних частин входить до складу витрат на утримання електрообладнання і розраховується за формулою:

де:

- вартість матеріальних витрат на обслуговування і ремонт електрообладнання одиниці потужності, приймаємо

Вартість покупних запчастин при укрупнених розрахунках приймається в розмірі 3% від вартості обладнання.

Розрахунок вартості спожитої електроенергії.

Вартість електроенергії, споживаної об'єктом проектування протягом року, визначається виходячи з його встановленої потужності й річного фонду робочого часу об'єкта проектування за формулою:

грн.,

де Wp - кількість спожитої за рік електроенергії, кВт. год;

Це- тариф на електроенергію станом на конкретну дату, грн/кВт.год.

 

Розрахунок інших витрат.

Інші витрати з експлуатації об'єкта проектування включають витрати з охорони праці, на спецодяг та ін. Згідно із практикою, ці витрати визначаються в розмірі 4% від річного фонду заробітної плати обслуговуючого персоналу.

 

Кошторис експлуатаційних витрат на утримання електрообладнання представити у вигляді табл..4.2.1

Таблиця 2.6.1

Кошторис експлуатаційних витрат на ремонт та утримання електрообладнання.

№ п.п Назва статей витрат Сума до модернізації, грн. Сума після модернізації, грн.
  Основна заробітна плата ремонтного персоналу    
  Додаткова заробітна плата ремонтного персоналу    
  Нарахування на ФОП    
  Річна сума амортизаційних відрахувань    
  Вартість спожитої електроенергії    
  Вартість допоміжних матеріалів і запасних частин    
  Інші витрати    
  Всього    

Розрахунок показників економічної ефективності удосконалення електрообладнання

 

В даному розділі необхідно розрахувати річний економічний ефект від модернізації електрообладнання та термін окупності додаткових капіталовкладень, які використовуються на модернізацію.

Метою модернізації є отримання річного економічного ефекту від впровадження модернізації, що можна визначити за формулами:

 

- приведені витрати до і після модернізації, грн;

- собівартість ремонтів та обслуговування електрообладання до і після впровадження модернізації, грн;

- додаткові капіталовкладення на передбачену модернізацію, грн.

Річний економічний ефект від впровадження модернізації можна розрахувати шляхом порівняння кошторисів (С1 та С2).

Термін окупності додаткових капіталовкладень, які були використані на модернізацію визначаються по формулі:

Результати техніко-економічного обґрунтування ефективності впровадження технічного рішення оформляються у вигляді табл. 4.4.

Таблиця 4.4

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.