Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБаланс робочого часу середньооблікового робітника за рік

Показники Фонд часу
у днях у годинах
Календарний фонд часу (Тк)    
Вихідні дні (Тв)    
Святкові дні (Тсв)    
Номінальний фонд часу (Тн)    
Неявки (Няв) -чергові та додаткові відпуски; -захворювання; -виконання держобов’язків; -інше Всього неявок    
Явочний фонд часу (Т яв)    
Тривалість зміни (год)    
Ефективний фонд часу (Теф)    

Розрахунок планової чисельності чергових електрослюсарів для міжремонтного обслуговування обладнання на добу виконується згідно норм обслуговування за формулою:

,

де – загальна кількість ремонтних одиниць обладнання, що обслуговується, од;

– норма міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну;

К – кількість робочих змін на добу.

Розрахунок явочної чисельності робітників:

Розрахунок штатної чисельності робітників:

де – чисельність робітників на підміну в вихідні дні, що дорівнює явочній чисельності робітників у зміну для безперервного виробництва, чол.

Облікова чисельність робітників дорівнює:

,

де – коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової

.

Результати проведених розрахунків представити у вигляді табл. 4.2.1.2.

Таблиця 4.2.1.2.

Чисельність ремонтного персоналу

Електрослюсарі Чисельність,чол.
З ремонту електрообладання  
З міжремонтного обслуговування електрообладнання  
Всього (Чяв)  
На підміну (Чпід)  
Штатна чисельність (Чшт)  
Облікова чисельність (Чобл)  

 

Розрахунок планового річного фонду заробітної плати здійснюється відповідно до розряду робітників, що обслуговують об'єкт проектування, відповідно до їхньої чисельності, режиму роботи, тарифних ставок, застосовуваними на підприємстві формами й системами оплати праці й преміювання.

Основна заробітна плата працівників – це винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона визначається тарифними ставками й відрядними розцінками для робітників, посадовими окладами для фахівців, службовців і керівників.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад установлені норми, за особливі умови праці. До додаткової заробітної плати відносяться премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, доплати й надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством.

Розрахунок планового фонду основної заробітної плати при погодинній оплаті праці здійснюється на основі балансу робочого часу та тарифних ставок відповідного розряду робітників.

Заробіток за тарифною ставкою розраховується за формулою:

 

Зт = Тс * Теф * Чр, грн

 

де Тс – годинна тарифна ставка даного розряду, грн.;

Теф – ефективний фонд часу одного робітника за рік, год.;

Чр – чисельність робітників даного розряду, чол..

 

Плановий фонд додаткової заробітної плати включає премії та доплати робітників.

Сума премій визначається, виходячи з відсоткової ставки від тарифного заробітку при погодинній формі оплати праці (20-40%).

Доплати за роботу у вечірні зміни складають 20 %, а за нічні – 40% від тарифної ставки за кожну годину роботи в цих змінах.

Дніч = 0,4 * Тс * Теф, грн

При двозмінному режимі роботи цеху (дільниці), де тривалість зміни складає 12 годин, застосовуються денні та нічні зміни, тому час роботи в нічній зміні буде складати ½ всього фонду робочого часу.

 

Розрахунки фонду оплати праці робітників дільниці представити в таблиці 4.2.1.3.

 

Таблиця 4.2.1.3.

Фонд оплати праці робітників дільниці

№ п/п Найменування професії робітника Розряд Тарифна ставка Облікова чисельність Фонд оплати праці
Оплата за тарифом Премія,% Доплати Всього ФОП
За роботу в вечірній зміні За роботу в нічній зміні
                   
                   
Підсумок - - ? ? ? ? ? ?

 

 

Розрахунок відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати ремонтного персоналу

Відрахування на соціальні заходи визначаються на підставі встановленого чинним законодавством відсотка від суми основної й додаткової заробітної плати (за узгодженням з консультантом економічної частини дипломного проекту).Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.