Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДавання та віднімання числа 5

 

Хід уроку

 

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ми вже навчилися додавати число 4 різними способами. Скількома способами можна додати чи відняти число 4? Чому так? [тому, що в складі числа 4 три випадки]. Сьогодні будемо вивчати прийом додавання і віднімання наступного за числом 4 числа. Яке це число? Як ви вважаєте, скількома способами ми будемо додавати та віднімати число 5? Чому?

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії

1. Усна лічба

Завдання № 1

2. Усне опитування.

Що означає до числа додати 1? [отримати наступне число]. Відняти 1? [попереднє].

З яких чисел складається число 2? Яким способом можна додати число 2? Відняти число 2?

З яких чисел складається число 3? Скількома способами можна додати число 3? Відняти число 3?

З яких чисел складається число 4? Скількома способами можна додати число 4? Відняти число 4? Чому?

3. Актуалізація складу числа.

Завдання №2

 

ІІІ. Формування нових знань і способів дії

 

1. Ознайомлення зі способом додавання і віднімання числа 5

Завдання №3

Зіставляючи вирази у кожному стовпчику, учні мають дійти висновку, що ці вирази мають те саме значення, оскільки а обох виразах до першого числа додають або віднімають 5. Це роблять по різному: в першому виразі стовпчика число 5 додають чи віднімають частинами(на основі складу числа), а в другому виразі – відразу все число. Давайте визначимо якими ще способами можна додавати і віднімати число 5. Учні згадують склад числа 5, називають ті способи, які ще можна застосувати для обчислення.

З яких чисел складається число 5?[5 – це 4 і 1, 3 і 2, 2 і 3, 1 і 4]. Як ви гадаєте, кількома способами можна додати чи відняти число 5? [ Чотирма, тому що в складі числа 5 є чотири випадки].Потім учні розглядають і коментують опорний конспект, поданий під цим завданням.

2. Первинне закріплення прийому додавання і віднімання числа 5

Завдання №4

Виконується з коментованим письмом[вираз 5+5. 5 – це 4 і 1. До 5 спочатку додаємо 4, а потім додаємо ще 1; 5 плюс 4, буде 9; до 9 додати ще 1, одержимо 10. 5 – це 3 і 2…

Вираз : 10 – 5. 5 – це 4 і 1. Від 10 спочатку віднімаємо 4, а потім віднімаємо ще 1;10 мінус 4 буде 6; від 6 відняти ще 1, одержимо 5. 5 – це 3 і 2 …]

 

IV. Закіплення вивченого. Формування вмінь і навичок

 

1. Формування вмінь додавати і віднімати число 5

Завдання №5

Виконується з коментованим письмом. Звертаємо увагу учнів на те, що після обчислення кожного виразу чотирма способами в усіх випадках має бути однаковий результат, - це непрямо свідчить про те, що значення виразу обчислено правильно.

2. Формувати вміння розв’язувати прості задачі.

Завдання №8

Перекажіть перше речення; друге речення. Чим цікаве формулювання? Що незвичайного?[частина умови міститься в запитанні].перекажіть окремо умову; запитання. Переформулюйте задачу, йшла умова, а потім запитання.[у святковому наборі 10 цукерок – шоколадні та карамельки. З них карамельок 4. Скільки шоколадних цукерок в наборі?].

Запишемось у тоненький зошит короткий запис задачі. Відкриваємо зошити рахуємо 4 клітинки вниз у 5 рахуємо 10 клітинок вправо пишемо 5 січня; клітинка вниз по-середині Класна робота.

Зеленою ручкою – Задача №8.

Беремо фіолетову ручку і визначаємо основні слова задачі. Про що йдеться в умові задачі? [про цукерки. Шоколадні і карамельки]. Записуємо ці два слова у стовпчик. Чи відомо скільки шоколадних? [ні]. Тому ставимо знак питання. А скільки карамельок? Записуємо числові данні. Загальну кількість позначаємо сумарною дужко.

До задачі підходить друга схема. Відрізок, позначений дужкою і числом 4(кількість карамельок), - це перший доданок; відрізок позначений знаком питання, ілюструє кількість шоколадних цукерок – це другий доданок. А цілий відрізок, що складається з двох частин, ілюструє кількість усіх цукерок – це сума (10). Невідомим є другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому до задачі підходить другий вираз.

Записуємо вираз в зошит і розв’язуємо. В дужках скорочено слово цукерки. Записуємо відповідь. Повтори питання яке ти переробив[Скільки шоколадних цукерок в наборі?]. Замість слова скільки пишемо знайдене число.

 
 

 

 


3. Завдання №7

Розгляньте малюнок. Доповніть умов. Перекажіть її. Які числа дані в умові? Обведіть числові дані задачі в кружечок. Запишіть числові дані в першому рядку через клітинку. Назвіть запитання задачі. Яке число є шуканим? Що воно позначає? Позначте шукане число знаком питання і запишіть його через 1 клітинку від числових даних. Що треба дізнатись? [треба дізнатись: скільки всього мишок наснилося коту? ]. Виконайте схему.

3 2

 
 

 


?

 

Треба об’єднати чи вилучити?[об’єднати ]. За схемою поясни, що означає кожен відрізок. Усього мишенят було більше чи менше, ніж окремо білих? Ніж окремо сірих? Якою арифметичною дією знаходиться більше число за дане?

[пояснюю розв’язання: виконуємо арифметичну дію додавання. До 3 додати 2 буде 5. Записуємо розв’язок у другому рядочку]. Повтори запитання задачі[відповідаю:.. ]. Записуємо відповідь у третьому рядочку.

4. Формування вмінь обчислення значення виразів на дві дії

Завдання №6

5. Розвиток логічного мислення учнів

Завдання №9

Учні мають взяти до уваги спільну ознаку – однаковий результат арифметичних дій.

 

 

V. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

Що нового ви дізнались? Кількома способами можна додати чи відняти число 5? Чому? Із яких чисел складається число 5? Яке завдання виявилось складним чому?

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.