Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДавання та віднімання числа 5

 

Хід уроку

 

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ми вже навчилися додавати число 4 різними способами. Скількома способами можна додати чи відняти число 4? Чому так? [тому, що в складі числа 4 три випадки]. Сьогодні будемо вивчати прийом додавання і віднімання наступного за числом 4 числа. Яке це число? Як ви вважаєте, скількома способами ми будемо додавати та віднімати число 5? Чому?

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії

1. Усна лічба

Завдання № 1

2. Усне опитування.

Що означає до числа додати 1? [отримати наступне число]. Відняти 1? [попереднє].

З яких чисел складається число 2? Яким способом можна додати число 2? Відняти число 2?

З яких чисел складається число 3? Скількома способами можна додати число 3? Відняти число 3?

З яких чисел складається число 4? Скількома способами можна додати число 4? Відняти число 4? Чому?

3. Актуалізація складу числа.

Завдання №2

 

ІІІ. Формування нових знань і способів дії

 

1. Ознайомлення зі способом додавання і віднімання числа 5

Завдання №3

Зіставляючи вирази у кожному стовпчику, учні мають дійти висновку, що ці вирази мають те саме значення, оскільки а обох виразах до першого числа додають або віднімають 5. Це роблять по різному: в першому виразі стовпчика число 5 додають чи віднімають частинами(на основі складу числа), а в другому виразі – відразу все число. Давайте визначимо якими ще способами можна додавати і віднімати число 5. Учні згадують склад числа 5, називають ті способи, які ще можна застосувати для обчислення.

З яких чисел складається число 5?[5 – це 4 і 1, 3 і 2, 2 і 3, 1 і 4]. Як ви гадаєте, кількома способами можна додати чи відняти число 5? [ Чотирма, тому що в складі числа 5 є чотири випадки].

Потім учні розглядають і коментують опорний конспект, поданий під цим завданням.

2. Первинне закріплення прийому додавання і віднімання числа 5

Завдання №4

Виконується з коментованим письмом[вираз 5+5. 5 – це 4 і 1. До 5 спочатку додаємо 4, а потім додаємо ще 1; 5 плюс 4, буде 9; до 9 додати ще 1, одержимо 10. 5 – це 3 і 2…

Вираз: 10 – 5. 5 – це 4 і 1. Від 10 спочатку віднімаємо 4, а потім віднімаємо ще 1;10 мінус 4 буде 6; від 6 відняти ще 1, одержимо 5. 5 – це 3 і 2 …]

 

IV. Закіплення вивченого. Формування вмінь і навичок

 

1. Формування вмінь додавати і віднімати число 5

Завдання №5

Виконується з коментованим письмом. Звертаємо увагу учнів на те, що після обчислення кожного виразу чотирма способами в усіх випадках має бути однаковий результат, - це непрямо свідчить про те, що значення виразу обчислено правильно.

2. Формувати вміння розв’язувати прості задачі.

Завдання №8

Перекажіть перше речення; друге речення. Чим цікаве формулювання? Що незвичайного?[частина умови міститься в запитанні].перекажіть окремо умову; запитання. Переформулюйте задачу, йшла умова, а потім запитання.[у святковому наборі 10 цукерок – шоколадні та карамельки. З них карамельок 4. Скільки шоколадних цукерок в наборі?].

Запишемось у тоненький зошит короткий запис задачі. Відкриваємо зошити рахуємо 4 клітинки вниз у 5 рахуємо 10 клітинок вправо пишемо 5 січня; клітинка вниз по-середині Класна робота.

Зеленою ручкою – Задача №8.

Беремо фіолетову ручку і визначаємо основні слова задачі. Про що йдеться в умові задачі? [про цукерки. Шоколадні і карамельки]. Записуємо ці два слова у стовпчик. Чи відомо скільки шоколадних? [ні]. Тому ставимо знак питання. А скільки карамельок? Записуємо числові данні. Загальну кількість позначаємо сумарною дужко.

До задачі підходить друга схема. Відрізок, позначений дужкою і числом 4(кількість карамельок), - це перший доданок; відрізок позначений знаком питання, ілюструє кількість шоколадних цукерок – це другий доданок. А цілий відрізок, що складається з двох частин, ілюструє кількість усіх цукерок – це сума (10). Невідомим є другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому до задачі підходить другий вираз.

Записуємо вираз в зошит і розв’язуємо. В дужках скорочено слово цукерки. Записуємо відповідь. Повтори питання яке ти переробив[Скільки шоколадних цукерок в наборі?]. Замість слова скільки пишемо знайдене число.

 
 

 

 


3. Завдання №7

Розгляньте малюнок. Доповніть умов. Перекажіть її. Які числа дані в умові? Обведіть числові дані задачі в кружечок. Запишіть числові дані в першому рядку через клітинку. Назвіть запитання задачі. Яке число є шуканим? Що воно позначає? Позначте шукане число знаком питання і запишіть його через 1 клітинку від числових даних. Що треба дізнатись? [треба дізнатись: скільки всього мишок наснилося коту? ]. Виконайте схему.

3 2

 
 

 


?

 

Треба об’єднати чи вилучити?[об’єднати ]. За схемою поясни, що означає кожен відрізок. Усього мишенят було більше чи менше, ніж окремо білих? Ніж окремо сірих? Якою арифметичною дією знаходиться більше число за дане?

[пояснюю розв’язання: виконуємо арифметичну дію додавання. До 3 додати 2 буде 5. Записуємо розв’язок у другому рядочку]. Повтори запитання задачі[відповідаю:.. ]. Записуємо відповідь у третьому рядочку.

4. Формування вмінь обчислення значення виразів на дві дії

Завдання №6

5. Розвиток логічного мислення учнів

Завдання №9

Учні мають взяти до уваги спільну ознаку – однаковий результат арифметичних дій.

 

 

V. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

Що нового ви дізнались? Кількома способами можна додати чи відняти число 5? Чому? Із яких чисел складається число 5? Яке завдання виявилось складним чому?ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.