Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок складання «Дорожньої карти» фінансового інвестора

На засіданні Методологічної ради Держфінінспекції України 13 лютого 2012 року було схвалено «Дорожню карту» інспектора з підготовки, проведення планової ревізії та реалізації її матеріалів. У ній почергово визнано головні дії інспектора на основних стадіях ревізійного процесу, залежно від яких «Дорожня карта» поділяється на шість розділів. Кожний розділ містить блоки, у яких визначені дії ревізора в межах відповідної стадії ревізійного процесу з посиланнями на основі нормативні-правові акти та акти Держфінінспекції України, що визначають порядок здійснення таких дій.

підготовка до проведення ревізії:

* аналіз ризиків та підстав відповідно до яких заплановано проведення ревізії

* аналіз матеріалів контрольний заходів, проведених в попередніх періодах , аналіз нормативної бази

* аналіз інформації про ймовірність порушення, отриманої від правоохоронних органів, громадян, юридичних осіб, зі ЗМІ

* аналіз доручення верховної Ради, Президента, Уряду, правоохоронних органів

* аналіз інформації отриманої від ДПС, у т.ч. отриманих від контрагентів об’єкта контролю(угода між ГоловКРУ і ДПА від 12.06.2003р.)

* направлення повідомлення про проведення планової ревізії за 10 календарних днів до її початку , а також інформування правоохоронного органу про початок проведення ревізії( п8 порядку 550)

проведення ревізії

* вручення керівництву об’єкта контролю в перший день проведення ревізії направлень , програми ревізії та здійснення відмітки в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю ( пп 7 , 12, та 14 порядку 550 )

* інформування керівництву органу Держфінінспекції україни про наявність фактів, які унеможливлюють чи перешкоджають проведенню ревізії(за наявністю таких фактів) для прийняття рішення ( п 23 порядку 550)* складання акта про недопуск , ненадання документів ( за наявністю таких фактів) . Інформування органу управління . Складання адмін. протоколу за перешкоджання в проведенні ревізії (п 23 порядку 550)

* складання акта про відсутність бухгалтерського обліку ( за наявністю такого факту) Направлення вимоги об’єкту контролю щодо поновлення обліку у двомісячний строк. Інформування органу управління. Складання адмін. протоколу за перешкоджанням ( в разі не поновлення обліку в установлений строк) ( п 23,24,25, порядку 550)

* звернення до суду у разі відмови у проведенні інвентаризації , а до ухвалення такого рішення опечатування в установленому порядку каси, складів. Складання адмін.. протоколу про перешкоджання проведенню ревізії ( постанова КМУ від 26. 07.2006 № 1028)

* перевірка діяльності об’єкта контролю відповідно до питань програми ревізії та робочого плану (розділ 3, 4 Методичних рекомендацій)

* долучення до матеріалів ревізії копій документів, які свідчать про порушення, а за наявності передбачених законодавством обставин на підставі рішення суду – вилучення оригіналів зазначених документів до закінчення ревізії (пп 10 ,п 6 ( п 6, 10) положення про ДФІ , її території підрозділи , п. 21 порядку 550)

* здійснення за необхідності зустрічних звірок . контрольних обмірів, залучення спеціалістів та експертів, направлення запитів. Зупинення ревізії та складання акта

про це( у разі необхідності проведення значної кількості зустрічних звірок та за наявності інших, передбачених законодавством підстав) (пп13 п6 (п 6,12) положення про ДФІ , її територіальні підрозділи , п п 16,22 порядку 550)

* ініціювання питання щодо продовження термінів проведення ревізії ( за необхідності ) на понад визначену Законом тривалість – за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів ( п 9 порядку 550)

документування результатів ревізії

* документування ревізії в розрізі кожного питання програми. Відображення способу проведення перевірки( суцільний , вибірковий) У випадку вибіркового способу відображення конкретного періоду чи операцій, щодо яких проводиться перевірка (розділ 5 Методичних рекомендацій)

* наведення висновку про наявність чи відсутність порушень із кожного питання , визначення винних осіб (пп 3,4,2 розділу 5 Методичних рекомендацій)

* визначення наявності та суми збитків (пп 3,4,2 розділу 5 Методичних рекомендацій)

* подання проекту акта на узгодження керівництву галузевого підрозділу не пізніше ніж за 3 робочих дні до направлення акта об’єкту контролю на підписання. Оформлення 1 чи 2 розділу Висновку щодо підготовки та розгляду матеріалів ревізії ( пп 1.1,1.3. наказу ГоловКРУ від 18. 01.2006 № 18)

* подання витягів с проекту акта на узгодження юридичній службі не пізніше ніж за 3 робочих дні до направлення акта об’єкта контролю на підписання ( наказ ГоловКРУ від 22.06.2010 №211 доповідна записка до наказу)

* у випадку встановлення збитків винесення цього питання на розгляд. Робочої групи з розгляду спірних питань (лист ГоловКРУ від 17. 08.2011 №25-18/1128)

підписання акта ревізії об’єктом контролю

* підписання, реєстрація акта ревізії та направлення протягом 5 робочих днів після закінчення ревізії його 1-го і 3-го примірників об’єкту контролю для підписання (п 39 порядку 550)

* направлення об’єкту контролю 2-го примірника акта ревізії не пізніше наступного робочого дня після надходження підписаних об’єктом контролю примірників акта ( п 41 порядку 550)

* складання акта про відмову від підпису у разі ненадходження підписаних об’єктом контролю примірників акта протягом 3 робочих днів після їх отримання об’єктом контролю( п 40 порядку 550)

* надання в установленому порядку об’єкту контролю висновку на забезпечення (зауваження) у строк не пізніше ніж 15 робочих днів після їх отримання в установленому порядку (у разі їх надходження)( п 43 порядку 550)

реалізація матеріалів ревізії

* оформлення 3-го розділу Висновку щодо підготовки та розгляду матеріалів ревізії ( п 1.3 наказу ГоловКРУ від 18.01 2006 №18)

* складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 164-2, 162-12, 164-14, 163-12, 166-6 КУпАП( ст. 38, 234-1 та 255 КУпАП)

* застосування фінансових санкцій: попередження , зупинення операцій, призупинення асигнувань, поранення коштів до відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів ( ст. 117 Бюджетного кодексу України, розділ 6 Методичних рекомендацій)

* направлення об’єкту контролю письмових вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень, ініціювання питання про відповідність займаній посаді винних у вчиненні порушень осіб та пред’явлення цивільних позовів до винних осіб у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрація акта, а у разі надходження заперечень (зауважень) – не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них ( пп 46, 49, порядку 550)

* інформування органів управління про результати ревізії, ініціювання питання про відповідність займаній посаді винних осіб ( у тому чисті керівників об’єктів

контролю), пред’явлення цивільних позовів до винних осіб, а також надання пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства у відповідній сфері та актів об’єкта контролю( його органу управління ) – у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта , а у разі надходжень заперечень ( зауважень) – не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них ( пп 47 49 порядку 550, пп 1, 2 розпорядження КМУ 19.01.2011 №148-р.,п 2 постанови КМУ від 29.11. 2006 №1673)

* Інформування Державної податкової служби України про результати ревізії у разі виявлення фактів, що свідчать про порушення податкового законодавства у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта , а у разі надходження заперечень ( зауважень)- не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них (п 47 порядку 550)

* Інформування Держфінмоніторингу України про результати ревізії у разі виявлення порушень законодавстві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)доходів , одержаних злочинним шляхом у строк не пізніше ніж 10 робочих після реєстрації акта , у разі надходження заперечень (зауважень) - не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них (п 47 порядку 550)

* Інформування органів ліцензування про результати ревізії у разі виявлення порушень законодавстві у сфері ліцензування у строк не пізніше ніж 10 робочих після реєстрації акта , у разі надходження заперечень (зауважень) - не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них (п 47 порядку 550)

* Інформування для реагування інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за потреби) про результати ревізії у строк не пізніше ніж 10 робочих після реєстрації акта , у разі надходження заперечень (зауважень) - не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них (п 47 порядку 550)

* Інформування правоохоронних органів про результати ревізії, якою виявлено порушення, за які не передбачена кримінальна відповідальність або які не містять ознаки корупційних діянь у строк не пізніше ніж 10 робочих після реєстрації акта , у разі надходження заперечень (зауважень) - не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них (абз. 3 п 48 порядку 550)

* Направлення термінових донесень (до територіальних органів ДФІ) за результатами ревізії ( за наявності підстав) у п’ятнадцятиденний термін з дня підписання акта ревізії, у разі надходження заперечень (зауважень) - не пізніше двадцяти календарних днів від дня підписання акта ревізії (п 5 порядку , затверджено наказом Держфінінспекції від 11.01.2012 № 11)

* Здійснення постійного контролю письмових вимог органу Держфінінспекції України про усунення порушень( до повного усунення порушень) у разі їх не виконання протягом встановленого у вимозі строку: направлення об’єкту контролю нагадування щодо усунення порушень; інформування органу управління про невжиття об’єктом контролю заходів щодо усунення виявлених порушень; ініціювання перед юридичною службою органу Держфінінспекції питання про звернення до суду щодо спонукання до виконання вимог стосовно усунення порушень з питань збереження і використання активів ( п 50, 52 порядку 550)

формування ревізійної справи

* формування справи за матеріалами закінченої ревізії протягом 3-х робочих днів після підписання акта ревізії ( п 2 порядку , затвердженого наказом ГоловКРУ від 11.01.2006 № 3)

* оформлення 4 розділу висновку щодо підготовки та розгляду матеріалів ревізії (п 1.3 наказом ГоловКРУ від 18.01.2006 № 18)

* заповнення інформаційної картки про результати ревізії протягом 6 робочих днів після завершення ревізії , у разі надходження заперечень (зауважень) - не пізніше ніж 3 робочих дні після направлення висновків на них ( п 1.3 ГоловКРУ від 14. 03.2006 р. № 93 )

нормативно – правові документи

- Положення про ДФІ , її територіальні підрозділи – положення про Державну фінансову інспекцію України , затверджене Указом президента України від 23.04.2011 № 499/2011;Положення про державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, м. Севастополі , затверджене наказом Міністерства фінансів України від 03.10.2011 №1236

- Порядок № 550 –Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04. 2006 №550

- Постанова КМУ від 26.07.2006 № 1028 – Порядок опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1028

- методичні рекомендації –Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Держфінінспекції України, затверджені наказом Держфінінспекції України від 14.12.2011 № 90.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.