Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФорми та методи взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами

Дисципліна «Державний фінансовий контроль»

Контрольні питання на іспит

Форми та методи взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами

У широкому розумінні контроль це процес, який повинен забезпечити відповідність функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Сутність контролю полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, який передбачає систематичний на­гляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від встановлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконан­ня. Державний фінансовий контроль – різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фі­нансового контролю.

Значення взаємодії правоохоронних органів з органами фінансового контролю полягає: 1) у забезпеченні оптимального вирішення завдань суб’єктами системи фінансового контролю в цій сфері шляхом об’єднання їх зусиль; 2) у виключенні паралелізму та дублювання в діяльності суб’єктів системи фінансового контролю; 3) у забезпеченні максимально ефективного використання сил та засобів, які є в розпорядженні суб’єктів системи фінансового контролю, а також специфічних для кожного із них форм та методів роботи. Фінансовий контроль виступає дієвим засобом попередження, виявлення та припинення правопорушень у сфері економіки і посідає важливе місце як у фінансовій, так і у правоохоронній діяльності держави. Роль фінансового контролю у попередженні і боротьбі зі злочинністю, особливо у сфері економіки, є значною, що дає змогу розглядати контрольну функцію не як другорядну функцію правоохоронних органів, а як похідну від основної; Повноваження правоохоронних органів щодо притягнення до кримінальної відповідальності у процесі забезпечення режиму законності та фінансової дисципліни відіграють значну роль в досягнення головної мети фінансово-контрольної діяльності держави.Працівники правоохоронних органів беруть безпосередню участь у забезпечені законності і фінансової дисципліни в державі. Правоохоронні органи виступають суб’єктом правовідносин у сфері державного фінансового контролю. Особливістю застосування правоохоронними органами сукупності прийомів і заходів фінансового контролю є те, що вони здійснюються лише при виявленні або з метою запобігання, виявлення, припинення або розслідування протиправної діяльності у сфері економіки/

Суть казначейського контролю в Україні

Для організації контролю на всіх стадіях бюджетного процесу важливого значення набуває казначейський контроль, який здійснюється, починаючи зі стадії затвердження бюджетних призначень, розподілу та доведення бюджетних асигнувань, прийняття бюджетних і фінансових зобов'язань до отримання товарів і послуг та закінчується на стадії здійснення платежу з бюджетних рахунків. Державне казначейство України було створене 27 квітня 1995 року Указом Президента України за № 335/95 «Про державне казначейство України» з метою оперативного управління бюджетними коштами, контролю за їхнім цільовим спрямування на першочергові соціально-економічні потреби, а згідно Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011 ПОЛ О Ж Е Н Н Я про Державну казначейську службу України основними завданнями Казначейства України є: 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; 2) реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Головна функція Казначейства є збагачення і збереження майна держави.

ДКСУ забезпечує обслуговування бюджету за доходами і видатками; контролює надходження і використання бюджетних коштів; здійснює БО бюджетних операцій і складає звітність.

Контроль за ДБ здійснюється на всіх етапах використання коштів:

1) Попередній контроль по прийняттю зобов’язань;

2) Поточний контроль щодо перевірки документів на оплату;

3) Безпосередня перевірка оплати.

На попередньому етапі ДКСУ контролює фактичну наявність бюджетних коштів для взяття нових зобов’язань і відшкодовує взяття нових зобов’язань та їх наслідків, тобто попереджаються порушення законодавства і нецільове використання державних коштів. Поточний контроль на стадії виконання операцій через здійснення платежу включає дозвіл і підтвердження вимог на оплату, забезпечується використання державних коштів виключно до закону і забезпечується ефективне і раціональне використання бюджетних коштів. Після проведення сплати ДКСУ проводить документальний контроль. Перевіряє платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів на відповідність правильності заповнення, відповідність платежів і початків на відповідність зразка; перевіряють підтвердні документи стосовно цільового використання.

Органи ДКСУ мають право:

- Призупинити здійснення операцій та будь-яких платежів порушених стосовно БКУ;

- Посадові особи ДКСУ можуть застосовувати адміністративні санкції;

- Мають право відновити в сплаті рахунків;

- Можуть вилучити кошти до бюджету внаслідок таких операцій;

- Зупинити такі операції від 3-х до 10-ти днів.

Посадові особи наділяються функціями щодо: дотримання правил валютного законодавства; контролювати складання ФЗ при виконанні МБ і кошторисів БУ. При здійсненні контрольних функцій тісно співпрацює з ДПА.

Нормативна база:

Бюджетний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Загальні моральні принципи професійної діяльності працівників державної контрольно-ревізійної служби (Кодекс етики);

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011 П О Л О Ж Е Н Н Я про Державну казначейську службу України

 

Дисципліна «Державний фінансовий контроль»

Контрольні питання на іспит

Форми та методи взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами

У широкому розумінні контроль це процес, який повинен забезпечити відповідність функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Сутність контролю полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, який передбачає систематичний на­гляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від встановлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконан­ня. Державний фінансовий контроль – різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фі­нансового контролю.

Значення взаємодії правоохоронних органів з органами фінансового контролю полягає: 1) у забезпеченні оптимального вирішення завдань суб’єктами системи фінансового контролю в цій сфері шляхом об’єднання їх зусиль; 2) у виключенні паралелізму та дублювання в діяльності суб’єктів системи фінансового контролю; 3) у забезпеченні максимально ефективного використання сил та засобів, які є в розпорядженні суб’єктів системи фінансового контролю, а також специфічних для кожного із них форм та методів роботи. Фінансовий контроль виступає дієвим засобом попередження, виявлення та припинення правопорушень у сфері економіки і посідає важливе місце як у фінансовій, так і у правоохоронній діяльності держави. Роль фінансового контролю у попередженні і боротьбі зі злочинністю, особливо у сфері економіки, є значною, що дає змогу розглядати контрольну функцію не як другорядну функцію правоохоронних органів, а як похідну від основної; Повноваження правоохоронних органів щодо притягнення до кримінальної відповідальності у процесі забезпечення режиму законності та фінансової дисципліни відіграють значну роль в досягнення головної мети фінансово-контрольної діяльності держави.

Працівники правоохоронних органів беруть безпосередню участь у забезпечені законності і фінансової дисципліни в державі. Правоохоронні органи виступають суб’єктом правовідносин у сфері державного фінансового контролю. Особливістю застосування правоохоронними органами сукупності прийомів і заходів фінансового контролю є те, що вони здійснюються лише при виявленні або з метою запобігання, виявлення, припинення або розслідування протиправної діяльності у сфері економіки/

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.