Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ ОРГАНІЗОВУЮТЬ І ОБСЛУГОВУЮТЬ СТРІЛЬБИ

 

1. Для керівництва стрільбами і його обслуговування, а також забезпечення заходів безпеки по органу внутрішніх справ призначаються: керівник стрільб, черговий лікар (фельдшер) і роздавач боєприпасів. Під час проведення стрільб на стрільбищі виставляється оточення, наглядач і призначається начальник оточення та керівники учбових місць.

2. Керівник стрільб підпорядковується начальнику органу(підрозділу) внутрішніх справ і відповідає за суворе дотримання всіма стрільцями встановленого порядку на стрільбищі (тирі), заходів безпеки, а також умов вправ, що відпрацьовуються. Йому підпорядковані всі особи, що забезпечують стрільби. Він зобов'язаний:

2.1. Перед початком стрільби перевірити відповідність мішеневого обладнання умовам вправ, що виконуються.

2.2. За необхідності (на стрільбищі) підготувати показувачів мішеней, розвести їх по бліндажах (укриттях), перевірити знання ними заходів безпеки і своїх обов'язків та придатність бліндажів.

2.3. Поставити завдання черговому лікарю (фельдшеру), роздавачу боєприпасів, старшому наряду оточення і наглядачу.

2.4. При порушенні стрільцем заходів безпеки, появі на полі людей, машин, тварин або одержанні повідомлення по телефону з бліндажа від показувача терміново подати команду,,Відбій”, доповісти начальнику органу внутрішніх справ про причину зупинки стрільби і вжити заходів щодо відновлення порядку. Після закінчення виконання вправ стрільцями дати вказівку замінити червоний прапор на білий, після команди,,Відбій” дозволити показувачам вийти з бліндажа для огляду мішеней.

2.5. Після закінчення стрільби зняти показувачів і оточення, доповісти начальнику органу (підрозділу) внутрішніх справ про закінчення стрільби, про позитивні сторони і недоліки в стрільбі, зробити відмітку в журналі про проведення стрільб.

3. Старший оточення відповідає за правильне несення служби постами оточення. Він зобов'язаний:

3.1. Знати схему постів оточення і розміщення їх на місцевості.

3.2. Виставити пости оточення, поставити перед ними завдання, вести спостереження і не допускати до стрілецького поля людей, машин і тварин.

3.3. При виявленні на території стрільбища людей, машин або тварин терміново доповісти про це керівнику стрільб і вжити заходів з випровадження їх за межі захисних смуг стрільбища. Пости оточення забезпечуються сигнальними патронами (ракетами) або радіозв'язком.

 

3.4. Після закінчення стрільб з дозволу керівника стрільб зняти оточення.

4. Наглядач зобов'язаний невідлучно перебувати на командному пункті, вести спостереження у вказаному секторі і доповідати керівнику стрільб про появу людей, машин або тварин на мішеневому полі або подавання сигналів про припинення вогню з постів оточення чи з бліндажа (укриття). За командою керівника стрільб піднімати білий прапор і встановлювати червоний замість білого. Наглядач забезпечується біноклем, а також прапорцями червоного і білого кольору.

5. Показувачі повинні:

5.1. Знаходитись у бліндажі (укритті), що забезпечує їх безпеку, виконувати всі вказівки керівника стрільб про порядок показу, огляду мішеней і доповідати про результати влучень. Виходити з бліндажа (укриття) тільки за командою керівника стрільб.

5.2. Про готовність бліндажа (укриття) до стрільби доповісти по телефону (радіо) і підняти червоний прапор. Прапор повинен піднімати показувач, не вихиляючись з укриття.

5.3. Одержавши наказ на огляд мішеней, підняти білий прапор, вийти з укриття, оглянути мішені, відмітити влучення, повернутись до укриття та підняти червоний прапор.

5.4. У бліндажі (укритті) один з показувачів призначається старшим, який підпорядковується керівнику стрільб.

6. Роздавач боєприпасів призначається з числа стрільців наказом по органу про проведення стрільб. Роздавач боєприпасів зобов'язаний:

6.1. Знати і дотримуватися правил безпеки при поводженні з боєприпасами, вміти споряджати магазин патронами.

6.2. За командою керівника стрільб видавати боєприпаси черговій зміні стрільців.

6.3. Приймати від стрільців невикористані боєприпаси.

6.4. Вести облік одержаних і зданих боєприпасів. Після закінчення стрільб звітувати про одержані, використані і здані боєприпаси.

7. Забороняється призначати керівником стрільб та роздавачем боєприпасів начальників служби озброєння, завідуючого складом, відповідальних за озброєння в підрозділах та інших осіб, на яких покладено облік чи зберігання боєпри­пасів, у тому числі штатних чергових.

8. На стрільбищі (в тирі) повинна бути така документація:

8.1. Інструкція про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення учбово-тренувальних стрільб.

8.2. Інструкція керівнику стрільб, старшому оточення, лікарю (фельдшеру), наглядачу, показувачу мішеней, роздавачу боєприпасів.

8.3. Схема стрільбища з урахуванням усіх його елементів, кордонів, розмірів і обладнання, схема постів оточення.

8.4. Журнал обліку проведених стрільб та журнал реєстрації інструктажів про заходи поводження з вогнепальною зброєю.

8.5. Роздавально-здавальна відомість видачі боєприпасів (додаток № 5).

9. Документація, зразків якої немає в даному Курсі стрільб, складається в довільній формі.

10. На всіх стрільбах, які проводяться в складі органу внутрішніх справ, у тилу стрільбища на видному для стрільців місці повинні бути вивішені плакати з указанням умов виконання вправ.

 

Начальник ДКЗ МВС

Генерал-майор міліції Ю.С. Казанський


Додаток 1

до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКАМ ЗАНЯТЬ

 

1. НАВЧАЙТЕ прийомам стрільби наочним показом з поясненням.

2. ПОКАЗУЙТЕ виконання прийомів усім, а засвоєння їх перевіряйте індивідуально, адже індивідуальний підхід до навчання - запорука високої майстерності.

3. РОБІТЬ перед початком кожного заняття огляд зброї і патронів, аби впевнитися, що зброя не заряджена та серед учбових патронів немає бойових. Із перших днів навчіть відрізняти бойові патрони від учбових і холостих.

4. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ тим, кого навчаєте, направляти зброю на людей, у бік і в тил, незалежно від того заряджена вона чи ні.

5. НАВЧАЙТЕ розбирати і збирати зброю, виконувати нормативи тільки з використанням учбової зброї.

6. НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ до наступного питання доки ті, хто навчається, не засвоюють попередній матеріал.

7. НЕ ОПІКАЙТЕ того, кого навчаєте, а відпрацьовуйте з ним самостійність дій і впевненість у собі і своїй зброї.

8. НАГАДУЙТЕ тим, кого навчаєте, перед початком кожного заняття про необхідність суворого дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і патронами.

9. РОБІТЬ ВИСНОВОК про навички з виконання прийомів, розповіді не вимагайте.

10. ПОВ'ЯЗУЙТЕ тісніше дані з основ стрільби з практичною стрільбою.

 

 

Додаток 2

до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України

МІШЕНІ

  Мішень № 1
 
 

Поясна фігура

  Мішень № 1- а   Поясна фігура  
  Мішень № 1 -б     Зображення рук (накладається на мішень)    
Продовження додатку 2 до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України  
Мішень № 1   Фігурна мішень   Мішень №1 - в         Силует ніг  

Розміри зон

зона ширина висота допуск зона ширина висота допуск
“10”     ± 0,5 “7”     ±1,0
“9”     ±1,0 “6”-”2” По ширині мішені Збільшення по 75 мм вверх і вниз ±1,0
“8”     ±1,0 “1” Частина мішені, що залишилась

 

В мішені № 1-в розміри зон такі ж самі, як і в фігурній мішені № 1, зони “5” і “6” зверху та зона “5” знизу обмежуються горизонтальними лініями, які проведені на відстані відповідно 350 і 420 мм від центру мішені. Товщина габаритних ліній 0,2-0,5. Розміри цифр: висота- 30, ширина- 15, товщина ліній- 2

Продовження додатку 2

до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України

  Мішень № 2       Поясна фігура   Мішень № 2 - а     Поясна фігура з колами  
    Мішень № 2- б     Силует руки с пістолетом       Мішень № 3   Поясна фігура з заручником  
Продовження додатку 2 до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України
  Мішень № 3 - а   Поясна фігура з заручником     Мішень № 4   Грудна фігура з колами  
  Мішень № 4     Мішень з чорним колом     Мішень № 5   „10” -Ø100; „9” -Ø180; „8” -Ø260; „7” -Ø340; „6” -Ø420; „5” -Ø500   Мішень з чорним колом    
Продовження додатку 2 до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України
  Мішень № 5 - а „10” - Ø 70; „9” - Ø 100; „8” - Ø 130; „7” - Ø 160. Зона „5” - чорного кольору   Фігура голови   Мішень № 6   Грудна фігура  
    Мішень № 7   Поясна фігура       Мішень № 8   Ростова фігура  
Продовження додатку 2 до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України  
  Мішень № 8 - а   Ростова фігура     Мішень № 9   Ручний протитанковий гранатомет  
    Мішень № 10     Кулеметна обслуга       Мішень № 11     Бронетранспортер  
Продовження додатку 2 до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу ОВС України
    Мішень № 12     Мішень для проведення дуельної стрільби (розміри подані в міліметрах)   Лінія мішеней обладнується установками з мішенями, які падають або руйнуються. Дозволяється використовувати стандартні біатлонні мішені, які падають.   Для проведення дуельної стрільби           Комбінована фігурна мішень   Верхня частина мішені – мішень № 4 грудна фігура з колами (додаток 2). Нижня частина мішені – мішень № 1-в (додаток 2), зони “5” і “6” зверху та зона “5” знизу обмежуються горизонтальними лініями, які проведені на відстані відповідно 350 і 420 мм від центру мішені    

 

Додаток 3

до Курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

РЕКОМЕНДАЦІЇЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.