Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДЛЯ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Курс стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (далі – Курс стрільб) призначається для послідовного навчання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, курсантів і слухачів навчальних закладів МВС влучного вогню із пістолета, штурмової рушниці (автомата), кулемета, підствольного гранатомета, снайперської гвинтівки, помпової рушниці по нерухомих цілях, а також по цілях, які з'являються, рухаються. Навчальні стрільби проводяться вдень, у темний час доби, після фізичного навантаження та при світлошумових перешкодах.

2. У цьому Курсі стрільб терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Вихідний рубіж – місце, де шикується і готується до стрільби чергова зміна. Він позначається лінією завширшки 10-15 см у тирі і смугою 1-2 м на стрільбищі.

2.2. Вихідне положення (ВП) – положення, в якому знаходиться стрілець та зброя у момент прийняття рішення про приведення її у готовність чи застосування (під час навчально-тренувальних стрільб – у момент отримання команди керівника стрільб,,Вогонь” (,,Старт”), або при досягненні рубежу відкриття вогню у вправах з доланням певної дистанції).

2.3. ВП,,зброя у кобурі” – пістолет зафіксований у кобурі, всі патрони у магазині, запобіжник увімкнений.

2.4. ВП,,заряджена зброя у кобурі” – пістолет у закритій кобурі, один патрон у патроннику, решта – у магазині, запобіжник увімкнений.

2.5. ВП,,позиція очікування” – пістолет у руках (руці) працівника (одноручний або дворучний хват), ствол спрямований у найбільш безпечному напрямку – під кутом 45-60 градусів вгору або вниз. Позиція очікування може прийматись стоячи, на коліні, у присіді, лежачи тощо.

2.6. Зона ведення вогню – це простір, через який можуть проходити траєкторії куль під час стрільб. Зона ведення вогню обмежується з тилу рубежем відкриття вогню, з флангів та гори - конструктивними елементами тиру (стрільбища).

2.7. Пункт бойового постачання – місце, де видаються боєприпаси. Знаходиться біля вихідного рубежу.

2.8. Положення для стрільби – положення, яке займає стрілець для виконання пострілу.

2.9. Приведення зброї у готовність – вимкнення запобіжника та досилання патрона до патронника (з ВП,,Зброя у кобурі”); вимкнення запобіжника (з ВП,,заряджена зброя у кобурі”).

2.10. Рубіж відкриття вогню – лінія, досягнувши яку дозволяється стрільба за командою керівника стрільб.

2.11. Стрілецька зброя – ствольна зброя калібром менше ніж 20 мм, призначена для метання кулі, дробу або картечі (ДСТУ ГОСТ 26653:2009).

2.12. Стрілець - особа рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, що знаходиться на рубежі відкриття вогню з метою виконання вправ зі зброї передбачених цим Курсом стрільб.

2.13. Стрільба з коротких зупинок – стрільба у русі (бігом, кроком), коли, для виконання пострілу (короткої серії), стрілець приймає певне фіксоване положення для стрільби – стоячи, з коліна, у присіді тощо. Тривалість зупинки мінімальна – необхідна лише для виконання пострілу.

2.14. Стрільба у безперервному русі – постріли виконуються без зупинки у просуванні.

 

3.Вправи, під час проведення яких виконується стрільба у русі, категорично забороняється виконувати у складі зміни – тільки по одному стрільцю в окремій галереї.

4. Курс стрільб включає:

4.1. Загальні положення.

4.2. Вказівки до організації і проведення стрільб.

4.3. Вправи для стрільб.

4.4. Нормативи з вогневої підготовки;

4.5. Спортивні вправи з прикладної стрільби.

4.6. Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.

5. Особи рядового і начальницького складу на першому році служби в органах внутрішніх справ, слухачі та курсанти першого курсу навчальних закладів МВС України, а також особи рядового і начальницького складу — жінки навчаються за умовами вправ для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) визначених програмою навчання чи професійної підготовки підрозділу.

6. Змінний склад училищ професійної підготовки ГУМВС, УМВС України навчається за умовами початкових вправ 1 – 3 і вправ 4, 6, 7, 8 основного курсу для стрільби з пістолета та вправ 1, 2 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата). Крім цього, в училищах, які здійснюють спеціалізовану підготовку особового складу спеціальних підрозділів міліції, навчають вказану категорію працівників за умовами вправ 9 – 12 для стрільби з пістолета та 3 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата).

7. Під час проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ (далі – перевірка) стрільці виконують ці ж вправи.

8. Особи рядового і начальницького складу зі стажем роботи в органах внутрішніх справ більше одного року, які пройшли початкову підготовку, а також курсанти, слухачі другого і старших курсів навчальних закладів МВС України виконують вправи для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) в повному обсязі цього Курсу стрільб (за винятком вправ 9 – 12 для стрільб з пістолета).

9. При перевірках стрільці виконують вправи на вибір перевіряючого, виходячи із виконаної програми стрільб.

10. Вправи 9 – 12 швидкісної стрільби з пістолета відпрацьовуються особами рядового і начальницького складу спеціальних підрозділів міліції, працівниками, які входять в групи захоплення, а також найбільш підготовленими курсантами, слухачами випускних курсів навчальних закладів МВС України.

11. Вправи для стрільби з снайперської гвинтівки виконують міліціонери-снайпери.

12. Вправи для стрільби з помпової рушниці, кулемета, підствольного гранатомета виконують працівники, за якими закріплена ця зброя.

13. Вправи для стрільби з пістолета по цілях, які рухаються, відпрацьовуються за наявності обладнаних тирів (стрільбищ).

14. Успішне відпрацювання Курсу стрільб забезпечується:

14.1. Належним знанням особами рядового і начальницького складу матеріальної частини зброї, основ і правил стрільби, заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю, а також умілим володінням зброєю в різних умовах.

14.2. Високою методичною підготовкою керівників занять і стрільб.

14.3. Справним станом і правильною підготовкою зброї та патронів до стрільби.

14.4. Наявністю добре обладнаної навчально-матеріальної бази і своєчасною її підготовкою.

14.5. Високою дисциплінованістю всього особового складу, який бере участь у навчальних стрільбах.

15. Виконанню вправ повинні передувати ретельне вивчення правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, основ, прийомів і правил стрільби, проведення стрілецьких тренувань і відпрацювання підготовчих вправ з учбовими патронами (спорядження магазину патронами, прийняття положення для стрільби, зарядження зброї, прицілювання, спуск гачка, розряджання та огляд зброї).

16. Керівник стрільб призначається з числа начальницького складу органу чи підрозділу внутрішніх справ (начальник, командир та його заступники). Керівник стрільб разом із старшими інспекторами (інспекторами) службової і бойової підготовки перед виконанням вправ на кожному заняті перевіряють знання особовим складом правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, основ, прийомів і правил стрільби, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та виконання нормативів.

17. Працівники, які не мають необхідних знань і навичок, не засвоїли заходів безпеки та умов вправ, що виконуються, до стрільби не допускаються.

18. Рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ прибуває на стрільби в повсякденній формі одягу (крім працівників оперативних служб) і виконує вправи зі зброї, яка за ними закріплена. Решта стріляє зі справної, приведеної до нормального бою зброї.

19. На контрольних стрільбах і при інспектуванні повторювати вправи з метою підвищення оцінки не дозволяється (незважаючи на погодні умови, стан освітлення і т.ін.).

20. Якщо вправа не виконана через несправність зброї, патронів чи з інших причин, що не залежать від стріляючого, то з дозволу керівника стрільб (перевіряючого) вправа виконується ще раз.

21. При визначенні результатів стрільби мішень вважається враженою, якщо куля пробила її, зачепила за край. Пробоїна в мішені, коли зачеплена риска кола, зараховується в бік збільшення достоїнства пробоїн.

22. Для запобігання нещасним випадкам при проведенні занять з вогневої підготовки керівник повинен знати і вміло застосовувати рекомендації керівникам занять (додаток 1), а також вимагати від осіб, що навчаються, або тих, які обслуговують стрільби, безумовного додержання заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

Розділ ІІЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.