Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКУРС СТРІЛЬБ ІЗ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

КУРС СТРІЛЬБ ІЗ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

ДЛЯ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Курс стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (далі – Курс стрільб) призначається для послідовного навчання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, курсантів і слухачів навчальних закладів МВС влучного вогню із пістолета, штурмової рушниці (автомата), кулемета, підствольного гранатомета, снайперської гвинтівки, помпової рушниці по нерухомих цілях, а також по цілях, які з'являються, рухаються. Навчальні стрільби проводяться вдень, у темний час доби, після фізичного навантаження та при світлошумових перешкодах.

2. У цьому Курсі стрільб терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Вихідний рубіж – місце, де шикується і готується до стрільби чергова зміна. Він позначається лінією завширшки 10-15 см у тирі і смугою 1-2 м на стрільбищі.

2.2. Вихідне положення (ВП) – положення, в якому знаходиться стрілець та зброя у момент прийняття рішення про приведення її у готовність чи застосування (під час навчально-тренувальних стрільб – у момент отримання команди керівника стрільб,,Вогонь” (,,Старт”), або при досягненні рубежу відкриття вогню у вправах з доланням певної дистанції).

2.3. ВП,,зброя у кобурі” – пістолет зафіксований у кобурі, всі патрони у магазині, запобіжник увімкнений.

2.4. ВП,,заряджена зброя у кобурі” – пістолет у закритій кобурі, один патрон у патроннику, решта – у магазині, запобіжник увімкнений.

2.5. ВП,,позиція очікування” – пістолет у руках (руці) працівника (одноручний або дворучний хват), ствол спрямований у найбільш безпечному напрямку – під кутом 45-60 градусів вгору або вниз. Позиція очікування може прийматись стоячи, на коліні, у присіді, лежачи тощо.

2.6. Зона ведення вогню – це простір, через який можуть проходити траєкторії куль під час стрільб. Зона ведення вогню обмежується з тилу рубежем відкриття вогню, з флангів та гори - конструктивними елементами тиру (стрільбища).

2.7. Пункт бойового постачання – місце, де видаються боєприпаси. Знаходиться біля вихідного рубежу.

2.8. Положення для стрільби – положення, яке займає стрілець для виконання пострілу.

2.9. Приведення зброї у готовність – вимкнення запобіжника та досилання патрона до патронника (з ВП,,Зброя у кобурі”); вимкнення запобіжника (з ВП,,заряджена зброя у кобурі”).

2.10. Рубіж відкриття вогню – лінія, досягнувши яку дозволяється стрільба за командою керівника стрільб.

2.11. Стрілецька зброя – ствольна зброя калібром менше ніж 20 мм, призначена для метання кулі, дробу або картечі (ДСТУ ГОСТ 26653:2009).

2.12. Стрілець - особа рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, що знаходиться на рубежі відкриття вогню з метою виконання вправ зі зброї передбачених цим Курсом стрільб.

2.13. Стрільба з коротких зупинок – стрільба у русі (бігом, кроком), коли, для виконання пострілу (короткої серії), стрілець приймає певне фіксоване положення для стрільби – стоячи, з коліна, у присіді тощо. Тривалість зупинки мінімальна – необхідна лише для виконання пострілу.

2.14. Стрільба у безперервному русі – постріли виконуються без зупинки у просуванні.

 

3.Вправи, під час проведення яких виконується стрільба у русі, категорично забороняється виконувати у складі зміни – тільки по одному стрільцю в окремій галереї.

4. Курс стрільб включає:

4.1. Загальні положення.

4.2. Вказівки до організації і проведення стрільб.

4.3. Вправи для стрільб.

4.4. Нормативи з вогневої підготовки;

4.5. Спортивні вправи з прикладної стрільби.

4.6. Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.

5. Особи рядового і начальницького складу на першому році служби в органах внутрішніх справ, слухачі та курсанти першого курсу навчальних закладів МВС України, а також особи рядового і начальницького складу — жінки навчаються за умовами вправ для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) визначених програмою навчання чи професійної підготовки підрозділу.

6. Змінний склад училищ професійної підготовки ГУМВС, УМВС України навчається за умовами початкових вправ 1 – 3 і вправ 4, 6, 7, 8 основного курсу для стрільби з пістолета та вправ 1, 2 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата). Крім цього, в училищах, які здійснюють спеціалізовану підготовку особового складу спеціальних підрозділів міліції, навчають вказану категорію працівників за умовами вправ 9 – 12 для стрільби з пістолета та 3 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата).

7. Під час проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ (далі – перевірка) стрільці виконують ці ж вправи.

8. Особи рядового і начальницького складу зі стажем роботи в органах внутрішніх справ більше одного року, які пройшли початкову підготовку, а також курсанти, слухачі другого і старших курсів навчальних закладів МВС України виконують вправи для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) в повному обсязі цього Курсу стрільб (за винятком вправ 9 – 12 для стрільб з пістолета).

9. При перевірках стрільці виконують вправи на вибір перевіряючого, виходячи із виконаної програми стрільб.

10. Вправи 9 – 12 швидкісної стрільби з пістолета відпрацьовуються особами рядового і начальницького складу спеціальних підрозділів міліції, працівниками, які входять в групи захоплення, а також найбільш підготовленими курсантами, слухачами випускних курсів навчальних закладів МВС України.

11. Вправи для стрільби з снайперської гвинтівки виконують міліціонери-снайпери.

12. Вправи для стрільби з помпової рушниці, кулемета, підствольного гранатомета виконують працівники, за якими закріплена ця зброя.

13. Вправи для стрільби з пістолета по цілях, які рухаються, відпрацьовуються за наявності обладнаних тирів (стрільбищ).

14. Успішне відпрацювання Курсу стрільб забезпечується:

14.1. Належним знанням особами рядового і начальницького складу матеріальної частини зброї, основ і правил стрільби, заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю, а також умілим володінням зброєю в різних умовах.

14.2. Високою методичною підготовкою керівників занять і стрільб.

14.3. Справним станом і правильною підготовкою зброї та патронів до стрільби.

14.4. Наявністю добре обладнаної навчально-матеріальної бази і своєчасною її підготовкою.

14.5. Високою дисциплінованістю всього особового складу, який бере участь у навчальних стрільбах.

15. Виконанню вправ повинні передувати ретельне вивчення правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, основ, прийомів і правил стрільби, проведення стрілецьких тренувань і відпрацювання підготовчих вправ з учбовими патронами (спорядження магазину патронами, прийняття положення для стрільби, зарядження зброї, прицілювання, спуск гачка, розряджання та огляд зброї).

16. Керівник стрільб призначається з числа начальницького складу органу чи підрозділу внутрішніх справ (начальник, командир та його заступники). Керівник стрільб разом із старшими інспекторами (інспекторами) службової і бойової підготовки перед виконанням вправ на кожному заняті перевіряють знання особовим складом правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, основ, прийомів і правил стрільби, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та виконання нормативів.

17. Працівники, які не мають необхідних знань і навичок, не засвоїли заходів безпеки та умов вправ, що виконуються, до стрільби не допускаються.

18. Рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ прибуває на стрільби в повсякденній формі одягу (крім працівників оперативних служб) і виконує вправи зі зброї, яка за ними закріплена. Решта стріляє зі справної, приведеної до нормального бою зброї.

19. На контрольних стрільбах і при інспектуванні повторювати вправи з метою підвищення оцінки не дозволяється (незважаючи на погодні умови, стан освітлення і т.ін.).

20. Якщо вправа не виконана через несправність зброї, патронів чи з інших причин, що не залежать від стріляючого, то з дозволу керівника стрільб (перевіряючого) вправа виконується ще раз.

21. При визначенні результатів стрільби мішень вважається враженою, якщо куля пробила її, зачепила за край. Пробоїна в мішені, коли зачеплена риска кола, зараховується в бік збільшення достоїнства пробоїн.

22. Для запобігання нещасним випадкам при проведенні занять з вогневої підготовки керівник повинен знати і вміло застосовувати рекомендації керівникам занять (додаток 1), а також вимагати від осіб, що навчаються, або тих, які обслуговують стрільби, безумовного додержання заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

ВПРАВИ ДЛЯ СТРІЛЬБ

Початкова вправа перша

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 15 – 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб вихо­дить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, по­дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа друга

Ціль — грудна фігура з колами (мішень № 4) встановлюється на висоті не вище 125 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — вибито 25 очок;

,,добре” — вибито 21 очко;

,,задовільно” — вибито 18 очок.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж — відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа третя

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 7 – 15 м.

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи – 8 с.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби – стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення.

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, по­дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал,,Час”.

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 3 с.

Вправа четверта

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю міше­ні, нерухома.

Відстань до мішені — 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 8 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб ,,Приготуватись”, стрільці обличчям до мішені, приймають вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника стрільб діста­ють з кобури пістолет, вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал,,Час”.

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 4 с.

Вправа п’ята

(тільки для працівників служби ДАІ)

Ціль — спеціальна мішень,,Колесо-скат” (колесо чорного кольору за розміром відповідає скату ВАЗ), яка рухається перпендикулярно напрямку стрільби із швидкістю 1 м/сек протягом 5 м, на відстані 3—6 см від поверхні грунту до нижньої точки кільця. Ціль може з'являтися праворуч або ліворуч.

Відстань до мішені — 15 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 5 с.

Вихідне положення – позиція очікування, всі патрони в магазині.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Приготуватись”, стрільці обличчям до мішені на платформі розміром 75х75 см, яка укріплюється на чотирьох пружинах (зусилля згинання кожної 10 кг/см) на висоті 15 см над землею, приймають вихідне положення – пістолет у руці, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли.

Вправа шоста

Ціль – ростова фігура (мішень № 8) встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені – 25 м, 15 м, 10 м (вихідне положення 50 м).

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи – 25 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи, з коліна, лежачи, з руки (з двох рук) (визначається керівником стрільб для кожного рубежу відкриття вогню).

Оцінка:

,,відмінно” – 3 влучення;

,,добре” – 2 влучення;

,,задовільно” – 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб займає вихідне положення на старті (50 м до рубежу відкриття вогню), пістолет знаходиться в кобурі, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета. Керівник стрільб, визначає і доводить стрільцю положення для стрільби на кожному рубежі відкриття вогню, області враження мішені та перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Старт” (вмикає хронометр). Стрілець висувається на рубіж відкриття вогню (рухається бігом до 25-метрової позначки), зупиняється, приймає відповідне положення, виймає пістолет із кобури, вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника і робить один постріл у визначену керівником область мішені, продовжуючи рух, виконує постріл з рубежів 15 м і 10 м протягом визначеного часу. Після завершення часу керівник стрільб подає сигнал,,Час”.Дозволяється по­чинати рух від смуги мішеней і після досягнення 25-метрової позначки розвернутися на 180°.

Вправа сьома

Ціль — три (дві) поясні фігури (мішень № 2) встановлюються на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухомі.

Відстань до мішені – 7 - 10 м.

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи — 4 с.

Вихідне положення – позиція очікування (запобіжник вимкнутий).

Положення для стрільби — стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 3 влучення;

,,добре” – 2 влучення;

,,задовільно” – 1 влучення;

за умови, що вражені всі мішені і час виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність враження цілей та подає команду ,,Заряджай”, за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення – позицію очікування. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника стрільб проводить три постріли з перенесенням вогню по трьох цілях у послідовності, вказаній керівником стрільб упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал,,Час”. Припускається виконання вправи по двох цілях, з перенесенням вогню на іншу мішень після кожного пострілу.

Вправа восьма

Ціль — поясна фігура з колами (мішень № 2 - а) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 15 м.

Кількість патронів – 4 шт. (2+2).

Час виконання вправи – 15 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення;

,,добре” – 3 влучення;

,,задовільно” – 2 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню та за командою ,,Приготуватись” приймає вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, один магазин у основі рукоятки пістолета, другий – у кишені для запасного магазина, по два патрони у кожному, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці приводять зброю у готовність і роблять два постріли, після чого, кожен самостійно, проводять зміну магазину та роблять ще два постріли у ту ж мішень упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал,,Час”.

Вправа дев’ята

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 7—10 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 5 с.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення — 1 в голову, 2 в інші частини;

,,добре” — 2 влучення — 1 в голову, 1 в інші частини;

,,задовільно” — 1 влучення в голову;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встанов­леного часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб ,,Заряжай” приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення — позиція очікування (пістолет утримується двома руками, магазин з двома патронами в рукоятці пістолета, а третій патрон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника ведуть вогонь упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал,,Час”. Виконується два постріли (подвійний постріл) у корпус, третій — із затримкою в го­лову. Затримка необхідна для точного прицілювання.

Вправа десята

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 7—10 м.

Кількість патронів — 4, 6, 8 шт. (залежно від складності відходів).

Час на виконання вправи — 6, 8, 10 с. (залежно від складності відходів).

Вихідне положення – положення очікування.

Положення для стрільби — початок виконання вправи — стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 4, 6, 8 влучень (залежно від кількості патронів);

,,добре” — 3, 4, 6 влучень;

,,задовільно” — 2, 3, 4 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність відходів з лінії вогню і подає команду ,,Заряджай” за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення – позиція очікування (пістолет тримається двома руками, магазин із патронами в рукоятці пістолета, один па­трон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника проводить подвійний постріл, здійснює відхід з лінії вогню способом, який визначає керівник стрільб, кілька разів упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал,,Час”.

Наприклад, стрілець займає положення для стрільби стоячи. Після команди ,,Вогонь” фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Далі виконує відхід управо-униз, з переходом у положення для стрільби з коліна, фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Виконує відхід уліво перекатом через спину з вихо­дом у положення для стрільби лежачи, фіксація — подвійний постріл. Вправу закінчено. Проектувати можна різні варіанти відходів.

 

Вправа одинадцята

Ціль — дві поясні фігури (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 15 м, 10м.

Кількість патронів – 4 шт. (2+2).

Час виконання вправи – 20 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи, з коліна, у присіді з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення (по два в кожну ціль);

,,добре” – 3 влучення (два в одну ціль + одне в іншу);

,,задовільно” – 2 влучення (по одному в кожну ціль);

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Працівник, за командою керівника стрільб, виходить на вихідний рубіж на відмітці 25 м до лінії мішеней та приймає вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, один магазин у основі рукоятки пістолета, другий – у кишені для запасного магазина, по два патрони у кожному, доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Старт” (вмикає хронометр). Стрілець рухається бігом до першого укриття на рубежі 15 м (макет фрагменту будівлі), займає позицію за укриттям, приводить зброю у готовність і робить два постріли в мішень з однієї руки, стоячи, не виходячи із-за укриття. Після стрільби, залишаючись за укриттям, виконати заміну магазину, привести зброю у готовність та рухатись бігом до наступного укриття на рубежі 10 м (макет паркана або капоту автомобіля – не вище 80 см). Прийнявши позицію за укриттям, стрілець виконує два постріли у мішень №2 з коліна (з колін, у присіді), не виходячи із-за укриття. Після завершення визначеного часу керівник стрільб подає сигнал,,Час”.

Категорично забороняється виконувати вправу у складі зміни – тільки по одному стрільцю в окремій галереї. При переміщеннях з пістолетом у руках, вказівний палець має знаходитись у положенні,,поза спусковою скобою”.

Вправа дванадцята

Ціль – макет автомобіля з позначеними зонами враження (колеса, моторний відсік); ростова фігура (мішень № 8) встановлюється на поверхні землі, нерухома; комбінація мішеней.

Відстань до мішеней – 10 м від лінії руху автомобіля.

Відстань між мішенями – 15 м.

Кількість патронів – 4 шт.

Швидкість руху автомобіля – 30-40 км/год.

Вихідне положення – позиція очікування на передньому пасажирському сидінні автомобіля, який стоїть на відстані 20 м від першої мішені.

Положення для стрільби – сидячи на сидінні, з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення (по два у кожну мішень);

,,добре” – 3 влучення;

,,задовільно” – 2 влучення (при враженні обох мішеней);

Порядок виконання.

Працівник, за командою керівника стрільб, займає місце на передньому пасажирському сидіння автомобіля, скло опущене, пістолет у кобурі, 4 патрони у магазині; в автомобілі знаходиться водій та на задньому сидінні – керівник стрільб. За командою керівника ,,Заряджай”, стрілець, дотримуючись заходів безпеки, приводить зброю у готовність та приймає позицію очікування, доповідає про готовність. Перевіривши приготування стрільця, керівник подає команду ,,Старт” – автомобіль починає рух. Стрілець самостійно вибирає найзручніше положення для стрільби і, при наближенні до мішеней, робить по два постріли в кожну. Можливі варіанти виконання вправи: з використанням тільки макету автомобіля, враженням ростової мішені лише у зону ніг тощо.

 

 

Примітка. Теоретичне навчання, тренування працівників без патронів на засвоєння методики швидкісної стрільби, а також практичне відпрацювання техніки вказаної методики за умовами виконання початкових вправи № 3 вправ №№ 6, 9, 10 проводяться відповідно до методичних рекомендацій,,Швидкісна стрільба із пістолета Макарова” — РІО МВС України—1994 (вих. № 6/9—1166 від 16.06.94).

При відпрацюванні всіх практичних вправ дозволяється вводити еле­менти укриттів, захисного спорядження, фізичних навантажень, світлошумових перешкод.

 

 

 

 

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Вправа перша

Ціль — грудна фігура з колами (мішень № 4) встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені — 100 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Положення для стрільби — лежачи з упору.

Оцінка:

,,відмінно” — 25 очок;

,,добре” — 21 очко;

,,задовільно” — 18 очок;

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Заряджай”. Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа друга

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) на щиті 100x60 см, встановлюється на поверхні землі, яка з'являється тричі по 10 с. з інтервалом 5—10 с.

Відстань до мішені — 200 м (для короткоствольних автоматів — 100 м).

Кількість патронів— 12 шт.

Положення для стрільби — стоячи, з коліна, лежачи з руки.

Оцінка:

,,відмінно” — влучено в кожну появу мішені;

,,добре” — влучено в 2 появи мішені;

,,задовільно” — влучено в 1 появу мішені;

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення стоячи. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Заряджай”. Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника при появі мішені ведуть вогонь короткими чергами. Після зникнення (падіння) мішені працівник самостійно ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник. Зміна (працівник) займає вихідне положення з коліна і продовжує стрільбу при появі мішені. При зникненні мішені стрілець ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник, займає вихідне положення лежачи і продовжує стрільбу при появі мішені.

Вправа третя

Цілі — кулеметна обслуга (мішень № 10) з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 200—250 м; ручний протитанко­вий гранатомет (мішень № 9) з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 250—300 м; група злочинців — дві поясні фігури (мішень № 1) з'являються 1 раз на 30 с. і розташовані по фронту не менше 3 м на відстані 300—350 м.

Кількість патронів — 20 шт., з них 5 з трасуючими кулями.

Положення для стрільби — лежачи з руки (упирати зброю магазином у грунт не дозволяється).

Оцінка:

,,відмінно” — влучено у всі мішені;

,,добре” — влучено в 3 появи мішені, в т. ч. кулеметна обслуга;

,,задовільно” — влучено в 2 мішені;

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) виконує вправу в жилеті куленепробивному важкому та шоломі. За командою керівника стрільб виходить у вихідну позицію зі зброєю і доповідає про готовність до виконання вправи. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогнева позиція 25 метрів попереду. На вогневу позицію вперед, до бою!”. За цією командою зміна (працівник) знімає штурмову гвинтівку (автомат) з плеча і, пригнувшись, біжить на вогневу позицію. На ній в положенні лежачи приєднує магазин із патронами, знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника, досилає патрон у патронник, ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник, встановлює необхідний приціл. Після команди керівника ,,Вогонь” зміна (працівник) знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника і влучає у всі цілі самостійно згідно з умовами вправи. У паузах між показом цілей зміна (працівник) ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник і виконавши 1—2 перекати ліворуч або праворуч, змінює вогневу позицію, знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника і продовжує вправу. Після закінчення стрільби зміна (працівник) ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник і доповідає про закінчення стрільби.

 

 

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Вправа перша

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені — 300 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 60 с.

Положення для стрільби — лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна,,працівник,, за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Заряджай”. Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа друга

Ціль — фігура голови (мішень № 5-а) на щиті, встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені — 100 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 30 с.

Положення для стрільби — лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Заряджай”. Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа третя

 

Ціль — фігура голови (мішень № 5-а) на щиті 40х30см, встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені — 100 м (вихідне положення 100 м до вогневого рубежу).

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 60 с.

Положення для стрільби — лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб займає положення на вихідному рубежі за 100 м від вогневого рубежу, споряджає магазин гвинтівки трьома патронами і доповідає про готовність до виконання вправи. Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду: ,,Вогневий рубіж 100 метрів попереду. На вогневий рубіж вперед, вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець біжить на вогневу позицію, на ній в положенні лежачи приєднує магазин із патронами до гвинтівки, досилає патрон до патронника і проводить три одиночні постріли.

Вправа четверта

Ціль — силует руки з пістолетом (мішень № 2 - б) на щиті, встановлюється на відстані 1,3 м від поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені — 50 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 15 с.

Положення для стрільби — лежачи з руки без упору на сторонні предмети (дозволяється використання ременя).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожний постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення (лежачи). Керівник, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Заряджай”. Працівник заряджає магазин гвинтівки трьома патронами, досилає патрон до патроЧто вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.