Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистема конституційного права України

Система конституційного права - це сукупність інститутів і норм конституційного права.

Інститути - це система норм, які регулюють найбільш однорідні суспільні відносини в межах певних галузей права, в рамках певної сфери суспільних відносин (інститут виборчого права, муніципального права); це основна складова частина галузі права.

Розрізняють три види інститутів галузі конституційного права:

  • Основні інститути.
  • Cубінститути або підінститути як продукт диференціації.
  • Надінститути як продукт інтеракції основних інститутів.

 

Інститути в конституційному праві розрізняють:

  • Основними є інститути основ конституційного ладу.
  • Інститут правового статусу особи або інститут прав, свобод і обов'язків людини і громадянина; інститут гуманітарного права.
  • Інститут форм безпосереднього народовладдя або інститут виборчого права або інститут виборів і референдумів, інститут безпосереднього народовладдя.
  • Інститут парламентського права або інститут законодавчої влади, інститут парламентаризму, інститут Верховної Ради (група норм, що регулює певні відносини).
  • Інститут президентства.
  • Інститут виконавчої влади або інститут адміністративного права.
  • Інститут судової влади.
  • Інститут територіального устрою.
  • Інститут конституційної юстиції.
  • Інститут прокуратури або інститут контрольно-наглядової влади.
  • Інститут місцевого самоврядування або інститут муніципального (комунального) права.

Деякі інститути переростають згодом в самостійні галузі.
* Інститут національної безпеки і оборони.

Іноді до основних інститутів права відносять їх загальний інститут. Інститути подрібнюють й укрупнюють: субінститути, надінститути - -в рамках виборчого права:  • інститут виборів, інститут референдумів, інших форм безпосереднього народовладдя
  • інститут президентського, всеукраїнського та місцевого референдумів.

- в рамках інституту парламентського права:

  • інститут конституційно-правового статусу народних депутатів, комітетів, фракцій ВР;
  • інститут регламенту (процедур), функцій парламенту тощо.


- в місцево-муніципального права:
* інститут виконавчих органів, селищної міської голови, територіальних громад тощо. К конституційному права розрізняють і надінститути:
- інститут політичної влади;
- інститут державної влади;
- Конституційний лад.

Система конституційного права України.

Отже, система конституційного права складається з ряду інститутів, головні з яких є основні, що відповідають основним видам політичних відносин.

Основним елементом конституційного права є норми. Правова система - загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене та санкціоноване державою.

Конституційно-правова норма - це загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене суспільством або державою та санкціоноване ним. Вона відрізняється за джерелом, юридичною силою, характером відносин і своєю структурою.

Норми конституційного права відрізняється за своїм складом: не всі мають гіпотезу та санкцію, здебільшого тільки диспозицію (ст. 1);
містять конституційно-правові санкції.

Конституційно-правові норми поділяються на кілька видів:

  • за змістом інститутів, до яких вони належать;
  • за функціями норм, які вони виконують;
  • за характером приписів, які властиві нормам тощо.

Насамперед, конституційно-правові норми розрізняються :
за характером інститутів:

виборчі, парламентські і муніципального права

  • за характером приписів (волі), які вони виражають: зобов'язуючі, уповноважуючи, дозвільні, забороняючи норми.
  • За формами, які здійснюють норми: установчі, регулятивні норми, правотворчі, правоохоронні, інформаційні норми.
  • Правові норми розрізняються за характером джерел: конституційні, законодавчі та інші.
  • Конституційно-правові норми і за рядом інших ознак, які зумовлені характером тих відносин, які вони регулюють і матеріальні і процесуальні норми.
  • За способом впливу (регулювання) права на суспільні відносини: імперативні і диспозитивні норми.

Інститути і норми конституційних норм є розмаїті, бо розмаїття є характер відносин, які вони регулюють.

Кожна галузь права ( втому числі конституційне право) має свої джерела. Джерела конституційного права являє собою форму існування правових норм або форму об'єктивізації волі, вираженої в правових нормах; це і дух права, воля, виражена в праві, що виявляється за суттю, змістом і формою.

За суттю джерело права - воля народу, політика держави, дух закону ("кожен закон як джерело права має певну політику держави").

За змістом джерела права - є нормативними актами певної юридичної сили.

Якщо визначити в цілому, джерело конституційного права - форма об'єктивізації волі народу і політики держави, яка має юридичну силу; це нормативно-правові акти волевиявлення народу або держави, які мають юридичну силу.

В конституційне право розрізняють ряд джерел:

  1. Конституція України;
  2. закони: (про вибори, політичні партії і референдум);
  3. підзаконні акти (постанови ВР, норми, укази президента, розпорядження виконавчої влади);
  4. акти Конституційного суду, рішення і висновки;
  5. акти суб'єктів місцевого самоврядування;
  6. регламенти ВР та інших суб'єктів;
  7. акти колишньої УРСР;
  8. Акт проголошення незалежності України;
  9. Декларація про державний суверенітет.

Всі ці джерела конституційного права поділяються на кілька видів:

  1. джерела конституційного права, як і права в цілому - нормативно-правові акти;
  2. прецидент;
  3. звичаї;
  4. міжнародні договори.

Джерела конституційного права відповідно до свого визначення класифікуються

  • за характером волевиявлення, яку містять джерела;
  • за характером юридичної сили; за формою джерел тощо.


- за характером суттю волі джерела конституційного права поділяються на:

  • акти волевиявлення народу;
  • акти органів державної влади, держави в цілому (закони, України, які є актами держави, закони органів держави, які є актами їх волевиявлення)
  • акти волевиявлення територіальних громад та органів місцевого самоврядування (статути територіальних громад, акти місцевих референдумів, місцеві громади).

- за характером юридичної сили:

  • конституційні джерела (акти); КУ та акти, які мають відповідну юридичну силу; конституційні закони;
  • законодавчі акти; закони, кодекси, акти прирівняні до законів (регламенти), акти КСУ;
  • підзаконні акти, акти ВР (постанови), президента, органи виконавчої влади;
  • локальні нормативні акти (джерела) (акти місцевого самоврядування).

Джерела мають ієрархічний характер за цим поділом:

  1. акти про внесення змін до Конституції України (рішення референдумів, Декларації про державний суверенітет, Акту проголошення незалежності України) акти парламенту);
  2. акти вищої юридичної сили, які мають відповідати Конституції України і буття основою для інших актів (акти референдумів, які стосуються змін до законів), що приймаються ВРУ або народом: закони чи міжнародні договори, які ратифікуються парламентом;
  3. акти, які приймаються у відповідності до законів;
  4. акти, що мають силу в певній територіальній одиниці та відповідають всім іншим джерелам: акти підприємств, установ, організацій.

Міжнародні внутрішні договори вважаються як джерела за характером юридичної сили.
- за формою :

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.