Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок прийняття і внесення змін до Конституції

 

Особливості прийняття Конституції України.:

  1. Порядок прийняття Конституції України не визначається, але за логікою конституція, відповідно до якої конституційний лад може змінюватись народом > нова конституція України може прийматися народом України;
  2. Порядок внесення змін визначається окремим XIII розділом, відповідно до якого внесення змін має II види: загальний і особливий порядок.

Загальний порядок стосується більшості статей і полягає у тому, що за ініціативою Верховної Ради і Парламенту України зміни вносяться Верховною Радою України протягом двох сесій 2/3 голосів.

Особливий порядок стосується I, III, XIII розділів, які стосуються основного конституційного ладу. Зміни до статей цих розділів передбачає внесення змін парламентом з наступним затвердженням їх на референдумі, але шляхом референдуму можуть бути внесення зміни і до інших статей, окрім парламенту. Інші форми змін положень не мають місце.

Гарантії (охорона) Конституції

 

Охорона Конституція України полягає у тому, що вона є Основним Законом України, і є лише єдиним джерелом і головним джерелом конституційного права.

Охорона Конституції України, тобто її гарантування, забезпечується нормами і організаційними засобами.

Нормативні засобами є положення самої конституції та окремих законів, спрямованих на її охорону. Це нормативні принципи (які передбачають незмінність положень, неможливість обмеження), юридична відповідальність за порушення конституції (адміністративне, кримінальне, конституційне), процесуальні норми (порядок внесення змін до конституції і порядок застосування норм конституції), і нормативним гарантіями є обов'язки громадян додержуватися конституції та обов'язки посадових осіб і органів державної влади діяти виключно у відповідності з положеннями конституції.Організаційними гарантами, тобто безпосередніми органами, є Конституційний суд України, який контролює конституційність законів і нормативних актів; Президент України, який за Конституцією України є її гарантом, Верховна Рада, УВР з прав людини, органи виконавчої влади, правосуддя і органи прокуратури, а також органи місцевого самоврядування і посадові особи.

Народні депутати, державні службовці, ПУ дають присягу на додержання Конституції України та законів України (посадові особи).

Реалізація конституції

 

Реалізація конституції (цінність конституції - суть, форма реалізації конституції) має відмінності від реалізації законів (прийняття ненормативних актів); прийняття нормативних і ненормативних актів відповідно органам державної влади та посадовими особами, прийняття відповідних законів, що передбаченні конституцією (закони - це "крила конституції").

Через 5 років після прийняття конституції неприйняті закони про Регламент, статус народних депутатів, комітети ВР. Прокуратури, органів виконавчої влади.

Реалізується конституція наступила в повному обсязі 28 червня 2001 року, що передбачає введення в прийняття і дію певних законів, як передбаченні Конституцією України.

Основи конституційного ладу України

Загальні засади конституційного ладу України.
Конституційні основи державного ладу України.
Конституційні основи суспільного ладу України.
Гарантії конституційного ладу.

* * *


Загальні засади конституційного ладу України

Одним із перших інститутів конституційного права є інститут основ конституційного ладу.

Конституційний лад - це передбаченні і гарантовані Конституцією і законом суспільні відносини. Антиподом конституційного ладу є режим, диктатура тощо.

Режим - це нелегальний, неконституційний лад..

За своєю суттю конституційний лад являє собою певний тип, рівень суспільних відносин, зумовлений внутрішніми, зовнішніми і історичними факторами. Сучасний конституційний лад України є змішаним, перехідним, що поєднує старі і нові відносини. За змістом конституційний лад є певною системою суспільних відносин, офіційних і легітимних, які передбаченні Конституцією і законами.

За формою конституційний лад є сукупність чи система організаційних, правових та інших форм суспільства і держави, будівництва і діяльності держави і суспільства. Під конституційним ладом к науковій літературі розуміють і організацію і діяльність держави. Конституційний лад це діяльність держави, що передбачена Конституцією і законами. Він включає і діяльність суспільства.

Конституційним слід вважати лад, який не просто проголошує встановлення Конституції України , а той, що їй відповідає, є демократичним. Це й ті норми Конституції і законів, що його встановлюють.

Конституційний лад як суспільні відносини це порядок, встановлений Конституцією і законами. Є різні в науковій літературі погляди на конституційний лад, але найбільш визнаним є: Конституційний лад - це офіційні, легітимні відносини в суспільстві, передбаченні і встановленні Конституція України і законами.

Суть конституційний лад характеризує принципи цього ладу, серед яких:

  1. Принцип суверенності;
  2. Принцип демократизму;
  3. Принцип гуманності;
  4. Принцип реальності;
  5. Принцип системності;
  6. Принцип наукової обґрунтованості;
  7. Принцип історизму;
  8. Принцип програмності і принцип гарантованості.

Принцип суверенності конституційного ладу полягає в наявності суверенітету держави і суспільства, тобто в встановленні і існуванні конституційного ладу з волі народу. (ст. 5 Конституції України: "Право встановленні зміни конституційного ладу належить народу. Носієм суверенітету є народ).

Принцип демократизму полягає в можливості здійснення влади самим народом безпосередньо або через ті інституції, які народ уповноважує здійснювати владу. Конституція України: "Народ здійснює владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого самоврядування".

Гуманізм конституційного ладу полягає у ставленні суспільства і держави до особи, людини. Зокрема, у визнанні людини найвищою соціальною цінністю. Ст. 3 Конституція України: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю". Про таке ставлення свідчить система прав передбачених і гарантованих Конституцією України. Третину статей Конституції України присвячено правам і свободам людини.

Конституційний лад характеризується реальністю, що полягає у відповідності суспільного ладу, передбаченого Конституцією, фактичному, існуючому ладу, у відповідності і фактичних відносин.

Принцип системності полягає у закріпленні конституцією всієї системи реально існуючих суспільних відносин. Наприклад: Конституція України закріплює всю систему прав, встановлених міжнародним правом і гарантованих державою (особливо, політичні, соціально-економічні та інші). Конституційний лад України має всі основні атрибути видів прав людини, держави і суспільства.

Наукова обґрунтованість полягає у тому, що конституційний лад ґрунтується на певних теоретичних засадах: правова держава, система прав, парламент. Теоретична основа, наукова обґрунтованість, складається з теорій, що запозиченні (влади, місцевого самоврядування); з колишніх марксистських теорій і теорій створених після здобуття незалежності. Всі інституції створенні на теоретичних основах: концепція Конституції України як форма, праці вчених. Як правило, наукове обґрунтування існує основою всіх положень Конституції.

Історизм полягає у сприйнятті і ствердженні певних інституцій минулих років, що виникли до здобуття незалежності (соціальні права, ідея соборності, унітарної держави). Він полягає в наступності надбань і врахуванню досвіду попередніх поколінь.

Програмність: деякі інститути державного і суспільного ладу проголошуються, як намір, програма розвитку, що не існує реально (соціальна держава, деякі види прав, що проголошують не є реальними: соціальні права, правова держава: держава ще не є повною мірою правовою , а лише має намір бути такою).

Гарантованість: конституційного ладу характеризується наявністю прав і організаційних гарантій, що називаються системою національної безпеки і оборони. Конституційний лад гарантований Конституцією України і системою організаційних засобів.

Основним складовим конституційного ладу є державний і суспільних лад, оскільки закріплюється Конституцією України.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.