Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКонституційні основи державного ладу України

Державний лад - це організація і діяльність держави у відповідності з Конституцією України і законами. Держава є організацією політичною, для визначення, як діяльності держави і будівництва держави, що передбаченні і гарантовані Конституцією України.

Конституційні основи конституційного ладу включають принцип державного ладу, механізм і функції держави. Іноді включають і форми держави.

Принципи державного ладу передбаченні ст. 1 Конституції України : суверенності, незалежності держави, демократизму держави, правового характеру, соціального характеру держави, унітарності (соборності) і республіканського характеру держави.

Принцип суверенності державного ладу полягає у верховенстві державної влади в середині держави і рівноправності у відносинах з іншими державами. Держава є залежною і підпорядкованою лише народу, і не залежить від політичних, економічних та духовних інституцій. Внутрішній суверенітет держави всередині країни передбачає суверенітет держави в середині країни і у зовнішніх відносинах. Зовнішній суверенітет держава має повною мірою лише політичний. Економічний суверенітет України на сьогоднішній день не є реальним. Суверенітет незалежність внутрішня і зовнішня.

Демократизм держави полягає в демократичному порядку формування органів державної влади і демократичній діяльності цих органів. Наприклад, парламент є символом демократизму будь-якої держави.

Правовий характер держави полягає у верховенстві права над державою, політикою, здійсненні державної влади шляхом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, існуванні взаємної відповідальності держави і особи.

Соціальних характер держави полягає у піклуванні держави про суспільство в цілому і кожну особу зокрема. В радянські часи держава піклувалася про трудящих, нині - про соціально незахищених. Поняття "соціальна держава" з'явилося після II Світової війни, - це держава, яка уникає соціальних конфліктів, дбає про соціальну справедливість, соціальне забезпечення, держава, що дбає про людину.Унітарність держави полягає у єдності держави, тобто відсутності інших державних утворень, крім загальноукраїнських. Автономна Республіка Крим не є державою і не має права на власну державність.

Принцип республіканського характеру держави полягає у існуванні в державі республіки, як форми державного правління. Організація державної влади в республіці відрізняється від монархії, де голова держави є спадковим , отримує владу довічно та несе відповідальність за свою діяльність. В республіці Президент обирається народом, на 5 років.

Державний лад характеризується механізмом, організацією держави, що є системою державних органів і організацій. Механізм держави - це органи державної влади, територія, збройні сили, що включаються в політичний механізм, економічні, соціальні і культурні механізми. Механізм держави розглядається як сукупність політичних, економічних, соціальних і культурних механізмів, де пріоритетними є політичний механізм (органи державної влади, територія, збройні сили, державні символи, столиця).

Економічний механізм складає державна власність; грошова одиниця, банки , бюджетні системи та інші економічні державні інститути (підприємства, установи, організації держави).

Соціальний механізм складають громадяни України та державні соціальні системи: державна система охорони здоров'я , працевлаштування, соціального забезпечення і т.д.

Духовна (культурна) система включає державну мову, державну систему освіти та науки, культури, державно-інформаційну систему (телебачення, радіо, газети).

До механізму держави включають іноді державну ідеологія, релігію (Англія, Греція, КНР, Корея).

Складною частиною державного ладу є основні функції держави, що є основними напрямками і видами діяльності держави.

Українська держава здійснює систему функцій:
За основними елементами діяльності: (суб'єкти, об'єкти, способи і форми)

* а) за об'єктами діяльності держави:

  • внутрішні (політичні, економічні,соціальні, культурні, екологічні)
  • зовнішні (зовнішньополітичні, зовнішньоекономічні,зовнішньо гуманітарні і обороні).


За формами діяльності держави:
Загальновизнані:

  • законодавча функція;
  • виконавча функція;
  • судова функція;


Дискусійні:

  • контрольно-наглядова функція;
  • інформаційна функція;
  • так звана президентська функція;


За способами діяльності держави:

  • бюджетно-фінансова функція - діяльність в галузі грошової системи;
  • інформаційна функція;
  • територіальна функція, пов'язана з забезпеченням адміністративно-територіального устрою держави;
  • Державне програмування і планування (економічний, соціальний, культурний розвиток, охорона довкілля, науково-технічний розвиток)
   o Загальні програми;
   o Цільові програми.
  • Правоохоронна функція.

Функції зводяться до внутрішніх і зовнішніх функцій на території держави і права.

Наука і заходу і сходу вважала, що держава здійснює систему функцій, що залежить від рівня матеріального розвитку держави.

Характер держави і державного ладу визначається механізмом держави, що називається апаратом держави.

В залежності від того, який апарат держави існує, розрізняють роль держави. Раніше до механізму держави відносили лише політичний механізм : органи держави, збройні сили, територіальні символи, громадяни держави, грошова система.

Механізм держави - це складне явище, що складається з політичних, економічних , соціальних, духовних механізмів держави. До політичного механізму відносять органи державної влади, територією, державні символи, економічно-державну власність, банки, грошова і бюджетна система.

Механізм держави визначає можливість реалізації функцій держави.

Конституційні основи суспільного ладу України

Важливою складовою конституційного ладу є суспільний лад - організація і діяльність суспільства у відповідності з Конституцією України і законами. Державний лад, конституційний лад, ґрунтується на принципах, що складають основу суспільного ладу:

  1. суверенність народу, нації;
  2. демократизм;
  3. принцип економічного, та ідеологічного плюралізму (багатоманітності);
  4. принцип соціальної справедливості і принцип етнічної багатоманітності і політичної єдності нації.

Принцип суверенного суспільного ладу полягає в верховенстві влади народу, суверенності народу. Немає нічого вищого влади народу, що заявив свій суверенітет в процесі самовизначення, утворення держави (Декларація....., Акт проголошення незалежності України, Конституція України: "Вища влада належить народу").

Демократизм суспільного ладу полягає в здійсненні влади народом, бо саме визначення суверенності народу може не поєднуватись з реалізацією цього принципу в будь-яких формах.

Принцип плюралізму полягає в багатоманітності суспільних відносин:<0l>

 • політичний плюралізм - багатопартійність і розмаїття політичної спільності. Будь-яка партія має право на існування (ст. 36).
 • економічний плюралізм - багатоманітність і рівноправ'я всіх форм власності, багатоманітність економічної, підприємницької діяльності. Конституція визначає чотири форми власності (народна, державна, комунальна, приватна). Держава гарантує рівність всіх форм власності (ст. 41, 42).
 • ідеологічний плюралізм - багатоманітність ідеологічного життя суспільства. В усіх сферах: науці, освіті, мистецтві, інформаційній сфері панує багатоманітність (будь-яка світська ідеологія). Немає національної ідеології та єдиної національної релігійної ідеології. Національна ідея, ідея державотворча має стати національною ідеологією ("два крила нації").

Принцип соціальної справедливості полягає у рівноправності громадян як рівність у піклуванні суспільства і держави про кожну особу і загально суспільної справи в цілому; турбота про кожну особу , про державу та її авторитет.

Принцип етнічної багатоманітності не е невластивим для всіх держав як і принцип політичної єдності. Це - усвідомлення, що кожен громадянин має пам'ятати, що він є громадянином єдиної держави, "єдиної нації."

Суспільний лад кожної країни являє собою певну систему, що є системою суспільних цінностей. Суспільний лад є системою суспільних систем, до якої входять:

  • політична система
  • економічна система
  • соціальна система
  • духовна або ідеологічна (культурна) система.

Суспільний лад - складне явище, де пріоритетною є політична система.

Політична система - це:
- сукупність основних політичних інститутів суспільства;
- сукупність інтересів політичної влади суспільства, носіїв політичної влади;
- організація політичної влади в суспільстві.

Складовими політичної системи є:

  1. український народ як політична нація, що є носієм, джерелом політичної влади;
  2. держава є носієм державної влади, суб'єкт певного виду влади шляхом поділу її на законодавчу, виконавчу та судову;
  3. політичні партії формують політичну волю народу і сприяють її реалізації, їм належить корпоративна влада щодо осіб, які входять до цієї партії, які забезпечують реалізацію і формують волю народу;
  4. територіальні громади і органи місцевого самоврядування належить місцева політична влада ( система місцевого самоврядування);
  5. громадяни України.

Не є суб'єктом політичної системи громадські об'єднання.
Економічна система - це система форм власності, що включає 4 види власності: (власність народу, державна, комунальна, приватна). Складовими елементами економічної системи вважають:

  • Банкова система
  • Грошева система
  • Бюджетна система ( формально єдина)

Соціальна система суспільства включає соціальні спільності етноси, національні меншини, соціальні групи), громадські організації (профспілкові, молодіжні і жіночі),соціальні системи (система охорони здоров'я, соціального забезпечення, працевлаштування тощо).

Духовна система суспільства включає систему освіти, науки, культури, інформаційну (державну і недержавну), систему мови, релігії, ідеологічні вчення (світської ідеології суспільства), а також творчі організації ( духовні організації) та духовні спільності (інтелігенція, віруючі) громадян. Духовна система - система світогляду.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.