Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПерший метод розрахунку характеристик похибки ЗВ

Перший метод розрахунку характеристик похибки ЗВ у реальних умовах експлуатації полягає в наступному.

Обчислюють математичне очікування статичної складової похибки ЗВ при реальних значеннях впливаючих величин обчислюється по формулах:

1. Якщо вихідні дані про впливаючі величини задані у вигляді нормованих характеристик класу ЗВ, то

, (1)

2. Якщо вихідні дані про впливаючі величини задані як характеристики окремого екземпляра ЗВ, то

. (2)

Додавання виконується для впливаючих величин, для яких нормовані метрологічні характеристики , ЗВ і значення яких у момент вимірювання відрізняються від установлених для даного ЗВ нормальних значень.

Для лінійних функцій впливу значення обчислюються по формулі

= . (3)

Для обчислення нелінійної функції впливу необхідні дані про закон розподілу впливаючої величини

. (4)

Наближені значення нелінійних функцій впливу обчислюються по формулі

. (5)

Примітки:

1. Якщо для ЗВ нормована межа допустимих значень систематичної складової основної похибки без вказівки значення і якщо немає підстав припускати несиметричність розподілу зазначеної похибки в межах , то допускається для розрахунків характеристик похибки ЗВ користуватися припущенням =0.

2. Для ЗВ із індивідуальними метрологічними характеристиками для розрахунків характеристик похибки ЗВ приймається =0.

3. Якщо для -ї спливаючої величини відомі тільки її найменше і найбільше значення, що відповідають реальним умовам експлуатації ЗВ, і немає підстав виділити області переважних (більш вірогідних) значень спливаючої величини у границях від до , що несиметрично розташовані щодо центра інтервалу, обумовленого зазначеними границями, то допускається для розрахунків характеристик похибки ЗВ користуватися припущеннямДисперсія статичної складової похибки ЗВ при реальних значеннях величин, що впливають, обчислюється по формулах:

1. Якщо вихідні дані про впливаючі величини задані у вигляді функцій впливу, то

, (6)

2. Якщо вихідні дані про впливаючі величини задані у вигляді середнього квадратичного відхилення, дисперсії й верхнього й нижнього значення, то

. (7)

Для аналогових ЗВ =0.

Додавання виконується для n, і k впливаючих величин, для яких нормовані метрологічні характеристики , ; , ; , і значення яких у момент вимірювання відрізняються від установлених для даного ЗВ нормальних значень.

Для лінійних функцій впливу значення обчислюється по формулі

 

. (8)

Для обчислення нелінійної функції впливу необхідні дані про закон розподілу впливаючої величини

. (9)

Наближені значення для нелінійних функцій впливу обчислюються по формулі

, (10)

де обчислюється відповідно до (4), (5).

Примітки:

1. Якщо для ЗВ нормована межа допустимих значень систематичної складової основної похибки без вказівки значення і якщо немає підстав припускати несиметричність і полімодальність розподілу зазначеної похибки в межах , то допускається для розрахунків характеристик похибки ЗВ користуватися припущенням

.

2. Для ЗВ із індивідуальними метрологічними характеристиками для розрахунків характеристик похибки ЗВ приймається

.

3. Якщо для j-ї спливаючої величини, відомі тільки її найменше і найбільше значення, що відповідають реальним умовам експлуатації ЗВ, і немає підстав виділити області переважних (більш вірогідних) значень спливаючої величини у границях від до , за винятком, можливо, області навколо центра інтервалу, обумовленого зазначеними границями, то допускається для розрахунків характеристик похибки ЗВ користуватися припущенням

.

Дисперсія D наведеної до виходу динамічної складової похибки аналогового ЗВ обчислюється по формулі

. (11)

Примітки:

1. Якщо в якості характеристики вхідного сигналу задана його автокореляційна функція , то попередньо обчислюється спектральна густина вхідного сигналу по формулі

(12)

2. Якщо в якості динамічної характеристики вхідного сигналу нормована передатна функція , то попередньо заміною аргументу S на одержують амплітудно-фазову характеристику .

3. Якщо як динамічна характеристика вхідного сигналу нормована імпульсна перехідна характеристика , то попередньо обчислюють амплітудно-фазову характеристику по формулі

. (13)

4. Якщо як динамічна характеристика нормована перехідна характеристика , то попередньо обчислюють амплітудно-фазову характеристику по формулі

. (14)

Методи розрахунку, що рекомендуються, динамічної похибки застосовні для таких аналогових ЗВ, які можуть розглядатися як лінійні.

Динамічна похибка цифрових ЗВ розраховується відповідно до рекомендацій РД 50-148-79 "Нормирование и определение динамических характеристик аналого-цифровых преобразователей мгновенного электрического напряжения и тока".

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.