Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПроцеси, пов'язані із змістом проекту.

У цьому документі зміст включає в себе опис продукту проекту, його характеристики і те, як вони вимірюються та оцінюються.

Цей підрозділ містить вказівки по забезпеченню якості в процесах, пов'язаних із змістом проекту.

Зазнаені процеси спрямовані на:

- переклад вимог споживача і інших зацікавлених осіб на мову робіт, які повинні бути здійснені для досягнення цілей проекту і для організації робіт по проекту

- гарантію того, що люди працює в межах проекту під час реалізації робіт проекту;

- оцінку результатів робіт для того, щоб бути упевненим в тому, що вони попадають в межі проекту.

Процеси, пов'язані із змістом проекту - це такі процеси:

- розробка концепції: визначення крупномасштабного ескізу того, що люди повинні виконувати по проекту;

- розробка і контроль змісту проекту: документування характеристик проектного продукту у величинах, що вимірюються і управління ними;

- визначення робіт: ідентифікація і документування робіт і етапів, необхідних для досягнення задач проекту;

- контроль робіт: контроль фактичної роботи, виконаної по проекту.

Вимоги споживача до продуктів і процесів мають бути документовані і узгоджені із споживачем.

Визначаються інші зацікавлені особи і їх потреби, які згодом оформляються документально і узгоджуються із споживачем.

Для кожної певної зацікавленої особи, мають бути задокументовані вхідні дані для забезпечення вістежуавння.

При розробці змісту проекту визначаються характеристики проектного продукту і детально документуюються увимірюваних величинах для використання як основи проектування і розробки. Визначається, як вимірюються ці характеристики, а також здійснюється оцінка по узгодженню з вимогами споживача або зацікавлених осіб. Характеристики продукту мають бути такими, що відстежуються відповідно до вимог споживача або зацікавлених осіб.

Також розробляються вказівки на альтернативні підходи і рішення, включаючи результати здійсненого аналізу, які також входять в розробку змісту проекту.

Управління змінами змістом проекту здійснюється в рамках процесу управління змінами.

Проект поділяється системно на керовані роботи.

Часто такі терміни як роботи, задачі і пакети робіт використовуються як назви елементів такого структурування, а результатом звичайно є так звана WBS. У даному документі для позначення елементів структури застосовується термін “робота".

При визначенні робіт, менеджери залучають в цей процес тих, хто буде виконувати ці роботи для плідного використання досвіду і для того, щоб забезпечити розуміння поставлених задач.

Результати кожної робота мають бути вимірюваними.

Список робіт перевіряіється на повноту. До заданих робіт включаються роботи, пов'язані із підготовкою плану проекту,забезпеченням якості, оцінкою виконання.

Визначаються і документально оформляються взаємозв'язки між роботами і зв'язки між проектом і зацікавленими особами.

Роботи виконуються і контролюються відповідно до обсягу робіт і плану проекту. Контроль робіт включає контроль взаємодій щоб уникнути конфліктів або непорозуміння. Особлива увага приділяється роботам, які виконуються за новими технологіями.

Роботи переглядаються і оцінюются для визначення вузьких місць і можливостей удосконалення. Тимчасові інтервали між переглядом робіт залежать від міри складності проекту і від того, коли виконуються роботи по проекту.

Результати перегляду використовуються для оцінки виконання за результатами проекту і для планування роботи, що залишилася. Скорегований план по роботі, що залишилася, оформляється документально.

Завдання 1.2.4: Наведіть приклад розробки концепції проетку шодо вимог споживача в проекті “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

Процеси, пов'язані з часом.

Цей розділ містить вказівки по забезпеченню якості в процесах, пов'язаних з часом.

Ці процеси направлені на визначення тривалості робіт, на вчасне забезпечення завершення проекту і на:

- планування залежності між роботами: визначення взаємозв'язків, а також логічних взаємодій і залежності між роботами проекту;

- оцінку тривалості: оцінка тривалості кожної роботи з урахуванням певних умов і необхідних ресурсів;

- розробку календарного плану: взаємозв'язок тимчасових параметрів проекту, залежності між роботами і їх тривалості як основу для розробки загального і детальних календарних планів;

- управління календарним планом: управління реалізацією робіт проекту для його відповідності запропонованому календарному плану і для прийняття адекватних рішень для компенсації затримок.

Мають бути визначені і перевірені на стійкість вхідні дані для завдання залежності і взаємозв'язків між роботами. Будь-яка потреба в зміні цих початкових даних мусить бути визначена, обгрунтована і документована.

Там, де це можливо необхідно використати стандартні або перевірені мережі для того, щоб отримати користь з попереднього досвіду. Перевіряють їх адекватність конкретному проекту.

Оцінка тривалості робіт повинна бути зроблена персоналом, який буде відповідати за ці роботи. Повинна бути перевірена коректність і адекватність оцінки тривалості для умов поточного проекту на основі попереднього досвіду Вхідні дані документують і відстежуються в порівнянні з оригіналом. При зборі оцінок тривалості робіт, корисно також водночас збирати оцінки пов'язаних з ними ресурсів.

Особливу увагу звертають виділенню достатнього часу на роботи за якістю.

Коли оцінка тривалості включає значну міру невизначеності, необхідно оцінити і зменшити ризики, а для ризиків, що залишилися в оцінку тривалості включаються певні допущення.

Якщо це бажане або потрібно, то в процес оцінки тривалості включаються споживач і зацікавлені особи.

Вхідні дані для розробки календарного плану перевіряються на відповідність до умов конкретного проекту. Особливу увагу необхідно приділити роботам з великою затримкою, з великою тривалістю, а також роботам, що знаходяться на критичному шляху.

Необхідно визначити стандартизовані формати календарних планів, пристосовані для потреб різних користувачів.

Неузгодженості, виникаючі при об'єднанні оцінок тривалості із залежністю між роботами мають бути дозволені перед тим, як календарні плани будуть остаточно готові і пущені в роботу. Календарні плани визначають критичні роботи і роботи, близькі до критичних.

У календарних планах виділяють певні події, або віхи, які вимагають спеціальних вхідних даних або рішень, або в яких планується отримання основних результатів по проекту. Календарний план містить також оцінку виконання.

Споживач і відповідні зацікавлені особи інформуються під час розробки календарного плану, а при необхідності беруть участь в його розробці. Їм необхідно розіслати готові календарні плани для інформації або, при необхідності, для затвердження.

Встановлюються тимчасові інтервали між коректуваннями календарного плану і частотою збору даних для забезпечення адекватного управління роботами проекту і пов'язаною з ними інформацією. Всі відхилення від календарного плану мають бути визначені, проаналізовані і у разі значних відхилень задокументувавані для подальших дій.

Поточні календарні плани використовуються для оцінки виконання і нарад. Менеджер проекту забезпечує регулярний перегляд календарного плану проекту відповідно до плану проекту.

Для запобігання можливим майбутнім проблемам спільно з роботою, що залишилася, слід аналізувати тенденції у виконанні проекту.

Потрібно виявляти ключові причини відхилень від плану, як сприятливі, так і несприятливі. Дії спланують таким чином, щоб гарантувати, що несприятливі відхилення не вплинуть на мету проекту. Аналіз причин як сприятливих, так і несприятливих відхилень використовуються основа для безперервного поліпшення.

Потрібно передбачити можливий вплив змін календарного плану на бюджет і ресурси проекту, а також на якість продукту. Рішення по заходах впливу приймаються тільки з урахуванням їх можливих наслідків на інші процеси і цілі проекту. Ті зміни, що впливають на цілі проекту узгоджуються з споживачем і відповідними зацікавленими особами до їх реалізації. Коли дія потрібна для того, щоб надолужити тимчасові затримки, визначають персонал, що виконує ці дії і його роль. Корегування календарного плану має бути скоординованим з іншими процесами проекту для розробки плану роботи, що залишилася.

Споживач і відповідні зацікавлені особи інформуються про будь-які зміни календарного плану, що пропонуються і залучаються до прийняття рішень, які впливають на них.

 

Завдання 1.2.5: Наведіть приклад моніторингу календарного плану щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.