Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклад використання CASE-засобу в програмному продукті BPwin за стандартом: IDEF0 – опис процесів методики

 

Структурно-функціональна модель удосконалення депозитної політики передбачає використання CASE-засобу в програмному продукті BPwin за стандартом: IDEF0 – опис процесів методики. Особливостями стандарту IDEF0 є те, що він дозволяє подати алгоритм аналізу у вигляді діаграми, наглядно представити процес удосконалення депозитної політики банку. Реалізація цього стандарту здійснюється у такий спосіб:

І етап – побудова основного блоку аналізу «Удосконалити депозитну політику банку» який представлений на рис. 3.12.

 

Рис. 3.12. Контекстна діаграма IDEF0 моделі

 

Далі надати коментар, наприклад:

«На контекстній діаграмі по центру знаходиться блок головної задачі «Удосконалити депозитну політику банку». З чотирьох боків до головного блоку надходять інтерфейсні дуги, які визначають:

– вхідну інформацію, необхідну для здійснення фінансового аналізу (доходи населення та інформаційна база);

– вихідну інформацію (рекомендації щодо оновленої депозитної політики банку);

– управління (нормативно-правова база);

– механізм (той, хто виконує розрахункові операції – фінансовий аналітик – та за допомогою чого – інформаційні технології) [50, c. 16].

Формою вихідного документу є «Оновлена депозитна політика банку».

Продовження додатка К

ІІ етап – декомпозиція контекстної діаграми, яка представлено на рис. 3.13.

 

Рис. 3.13. Діаграма декомпозиції розроблення програм удосконалення депозитної політики

 

Далі надати коментар, наприклад:

«Вона включає в себе такі блоки:

– визначення рівня ефективності депозитної діяльності банку;

– максимізація процентної маржі;

– внесення коректив до депозитної стратегії ПАТ «ОТП Банк».

Треба відмітити, що інтерфейсні дуги переходять з контекстної діаграми на декомпозуючу з урахуванням закладеного змісту. Блоки між собою пов’язані послідовними діями, що дозволяє наглядно проілюструвати рух інформаційних потоків.

Послідовність етапів реалізації процесу удосконалення депозитної політики банку можна отримати із діаграми декомпозиції контекстної діаграми».

 

 

Продовження додатка К

ІІІ етап – декомпозиція діаграми «Максимізувати процентну маржу банку» на складові блоки, яка представлена на рис. 3.14. Для всіх блоків цього рівня декомпозиції в якості управління буде виступати нормативно правові акти.

Рис. 3.14. Діаграма декомпозиції оцінки максимізації процентної маржі банку

 

Далі надати коментар, наприклад:

«Механізмом є інформаційні технології та аналітик фінансового відділу. Отримання максимізації процентної маржі здійснюється за результатами виконання певних дій фінансового аналітика.

По – перше, максимізація процентної маржі за умови рівності термінів розміщення і залучення фінансових ресурсів. Вхідною інформацією для цього блоку служить рівень ефективності депозитної діяльності банку. Виходом з даного блоку є максимальне значення процентної маржі банку за умови рівності термінів розміщення і залучення фінансових ресурсів.

По – друге, максимізація процентної маржі за умови неузгодженості у часі грошових потоків. Для цього блоку вхідною інформацією є рівень ефективності депозитної діяльності. Результатом (виходом) є максимальне значення процентної маржі банку за умови неузгодженості у часі грошових потоків.

По – третє, обрання оптимальних параметрів депозитної діяльності банку. Вхідною інформацією для цієї діаграми слугує вихід з попередніх діаграм – максимальне значення процентної маржі за умови рівності термінів розміщення і залучення фінансових ресурсів та максимальне значення процентної маржі за умови неузгодженості у часі грошових потоків. Виходом є оптимальні параметри депозитної діяльності банку».

Продовження додатка К

ІV етап – Декомпозиція діаграми «Максимізувати процентну маржу за умови рівності термінів розміщення і залучення фінансових ресурсів», яка представлена на рис. 3.15. Декомпозиція діаграми містить в собі певні блоки.

 

Рис. 3.15. Декомпозиція діаграми «Максимізувати процентну маржу за умови рівності термінів розміщення і залучення фінансових ресурсів»

 

Далі надати коментар, наприклад:

«По – перше, визначити обсяг попиту на кредитні ресурси. Вхідною інформацією для цього блоку служить рівень ефективності депозитної діяльності банку. Виходом з даного блоку є обсяг попиту на кредитні ресурси.

По – друге, визначити обсяг пропозиції депозитних ресурсів. Вхідною інформацією для цього блоку служить рівень ефективності депозитної діяльності банку. Виходом з даного блоку є визначений обсяг депозитних ресурсів.

По – третє, сформувати цільову функцію. Виходом з даного блоку є сформована цільова функція, яка була одержана на основі обсягу попиту на кредитні ресурси та обсягу пропозицій депозитних ресурсів.

По – четверте, сформувати обмеження для параметрів цільової функції. Вхідною інформацією для цього блоку служить цільова функція. Виходом з даного блоку є обмеження параметрів цільової функції.

По – п’яте, знайти максимальне значення процентної маржі банку. Вихідною інформацією з даного блоку буде максимальне значення процентної маржі банку за умови рівності термінів розміщення і залучення фінансових ресурсів».

Закінчення додатка К

V етап – Декомпозиція діаграми «Максимізувати процентну маржу за умови неузгодженості у часі грошових потоків», схематично зображена на рис. 3.16.

 

 

Рис. 3.16. Декомпозиція діаграми «Максимізувати процентну маржу за умови неузгодженості у часі грошових потоків»

 

Далі надати коментар, наприклад:

«Дана декомпозиція відрізняється від попередньої можливим розходженням процентних ставок із залучення ресурсів, тимчасовими коливаннями у пропозиції ресурсів. Управлінням для блоків декомпозиції є нормативно правові акти. В якості механізму виступають інформаційні технології та фінансовий аналітик».

 

 

Додаток ЛСистема охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.