Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПОКАЗАННЯ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ.

Пневмонії у дітей

- Неонатальні: вроджена А 500, аспіраційна J620 – Постнатальна - Вентиляційна – При імунодефіциті
Класифікація

 

         
   
 
 

 

 


Визначення: Пневмонія J

 

1-J18­ це гостре неспецифічне запалення легеневої тканини, в основі якого лежить інфекційний токсикоз, дихальна недостатність, водно-електролітні та інші метаболічні порушення з патологічними зсувами у всіх органах і системах дитячого організму. За іншими поглядами , під пневмоніями слід розуміти групу різних по етіології, патогенезу і морфологічній характеристиці гострих вогнищевих інфекційно-запальних захворювань легенів з обов'язковою наявністю внутрішньоальвеолярної запальної ексудації.

За етіологією гострі пневмонії можуть бути бактеріальні, вірусні (РС-вірус, грип тощо), вірусно-бактеріальні, грибкові та викликані внутрішньоклітинними збудниками атипових пневмоній (мікоплазми, хламідії, герпес, цитомегаловірус), найпростішими збудниками – пневмоцисти та нші.

ВИДИ ЗБУДНИКІВ ПНЕВМОНІЇ.

У дітей раннього віку: стрептококи групи В; (Streptococcus agalactiсaе);Staphylococcus aureus; Listеria monocytogenes; Еscherichia coli; Кlebsiella pneumoniae; рідше: - Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis; Вordetella pertussis; Сhlamydia trachomatis, Cytomegalovirus; Herpes simplex; гриби р.Candida; Мicoplasma hominis; Рneumocystis carinii; віруси(респіратор­носинтиціальний, парагрип, грип, аденовіруси), вірусно-бактеріальні асоціації

У дітей дошкільного віку: віруси, бактерії (Streptococcus pneumoniae- пневмокок), Haemophilus influenzae; Муcoplasma pneumoniae, Сhlamуdophila pneumoniae

У віці від 7 до 15 років: - Streptococcus pneumoniae (пневмокок), Streptococcus pyogenes, Нaemophilus influenzae, Mуcoplasma pneumoniae, Сhlamуdophila pneumoniae

КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОНІЇ:

Пневмонічний статус у дітей раннього віку:-задишка без ознак бронхообструкції,

-дистантні періоральні хрипи при наявності синдрому бронхообструкції,

-блідість шкіри з періоральним цианозом, який підсилюється при збудженні або при годуванні,

Об‘єктивне обстеження:

-при перкусії грудної клітини скорочення перкуторного звуку над проекцією інфільтрації легеневої тканини, на 3-й –5-й день захворювання можуть бути ділянки з тмпанічним відтінком,

-при аускультації легень бронхіальне, послаблене(над вогнищем інфільтрації) або жорстке дихання, на 3-й-5-й день захворювання при розсмоктуванні вогнищ запалення з‘являються локалізовані дрібнопухирцеві та крепітуючі вологі хрипи, при злитті вогнищ вислуховуються бронхіальне дихання , дрібні та крепітуючі вологі хрипи.

Загальні симптоми:

-кашель вологий або сухий малопродуктивний, часто до появи кашлю у акті дихання беруть участь допоміжні м‘язи – роздування крилець носа, інспіраторне втягування ямки над грудиною.

- нежить,

-кволість, відсутність апетиту, анорексія, відсутня динаміка ваги,

- порушення терморегуляції,

- прояви різних ступенів токсикозу.

Рентгенографія легень-наявність однобічної інфільтрації легеневої тканини, інфільтрація коренів легень на боці ураження з збільшенням лімфовузлів; вогнище інфільтрації без чітких кордонів при вогнищевій пневмонії(на відміну від чітких сегментарних тіней при сегментарній пневмонії), посилення легеневого малюнку в перифокальних зонах.

Загальний аналіз крові-лейкоцитоз, нейтрофільне зрушення формули крові, підвищена ШОЕ .

Біохімічне дослідження крові- наявність С- реактивного білку, підвищений рівень сіалових кислот, гіпергамаглобулінемія.

Пневмонічний статус у дітей старшого віку:

-як правило, розвивається на тлі гострої вірусної інфекції, трахеобронхіту,

-підвищення температури від субфебрилітету до високих цифр,

-вологий кашель, рідше- сухий малопродуктивний,

- помірне тахіпное,

- перкуторно- скорочення перкуторного звуку над вогнищем інфільтрації та тимпаніт над іншими зонами легень( за рахунок вікарної емфіземи)

- -аускультативно- над ділянками перкуторного скорочення -дихання ослаблене або з бронхіальним відтінком; поряд з сухими , крупно- та середньопухирчастими хрипами вислуховуються дрібні та крепітуючі хрипи відповідно до фокусів та вогнищ запалення.

При рентгенографії легень-рентгенологічна картина залежить від фази розвитку запального процесу. В період вираженої клінічної картини хвороби на рентгенограмі виявляють вогнищеві тіні різних розмірів , частіше розміщених локалізовано. При сегментарних пневмоніях – гомогенна тінь з чіткими контурами в межах сегменту. У фазі репарації рентгенологічно зменшення інфільтрації аж до зникнення інфільтрації при видужанні.

В аналізі крові- помірний лейкоцитоз,, нейтрофільний зсув формули крові вліво, прискорення ШОЕ до 20 мм ¤ год.

БАКТЕРІАЛЬНІ ПНЕВМОНІЇ.

Пневмококова пневмонія J15

Епідеміологія пневмококової пневмонії.Рівень захворюванності вищій у зимо

вий період і перші весняні місяці. В першу чергу її викликають штами типу 14,1,6 та19. Розповсюджують інфекцію приховані носії патогенних типів пневмококу(в 90%). Хворі діти, як розповсюдники інфекції - в 10% випадків. Видужання супроводжується виробленням видоспецифічних антитіл.

У дітей перших років життя ця пневмонія починається з респіраторної вірусної інфекції з утрудненим диханням через ніс. Через кілька днів послідовно розвивається пневмонічний статус з різким підвищенням температури до високих цифр, гострою лихоманкою, частим болемь у боці, болючим кашелем. .Загальний стан дітей раннього віку важкий, дихання стогнуче, задишка із втягуванням міжреберних проміжків, тахікардія. Фізикально - при перкусії мозаїчне скорочення над легенями( у дітей молодшого віку), а у дітей старшого віку-перкуторно скорочення часто при відсутності хрипів. При аускультації ослаблене дихання та ніжні крепітуючі хрипи на боці ураження , але рідше, ніж у старших дітей.

У дітей старшого віку та у підлітків після короткого катарального періоду раптово з‘являється озноб з підвищенням температури тіла до 40,5°С, з‘являється тахіпное, хворий неспокійний, іноді марить. Шкіра бліда, іноді периоральний цианоз. Діти сплять на хворому боці.

При перкусії притуплення перкуторного звуку, ослаблення дихання. Прослуховування мілких крепітуючих хрипів на боці ураження.

У процесі хвороби клінічні ознаки змінюються. Класичні симптоми проявляються на 2-3-й день хвороби: притуплення перкуторного звуку , бронхофонія та зникнення хрипів. З початком процесу розрішення з‘являються вологі хрипи і ознаки ущільнення зникають. Сухий кашель, який був на початку, змінюється на вологий, виділяється велика кількість харкотиння, іноді з домішками крові. Рентгенологічне дослідження у дітей раннього віку - показує вогнищеві тіні, іноді інфільтрацію кульовидної форми, яка патогномопічна для пневмококової інфекції. Часто фізикальні зміни запізнюються щодо рентгенологічних змін.

Патогномонічним для пневмокококової пневмонії є лейкоцитоз 15- 40´109/л з нейтрофільним зсувом вліво.

Ускладнення пневмококової пневмонії- серозно- фібринозний плеврит, рідше- менінгіт, отит.

Дихальна недостатність

Класифікація дихальної недостатності: ДН-1 ступінь - задишка виникає при звичному фізичному навантаженні; ДН-2 ступінь - задишка при незначному фізичному навантаженні; ДН-3 ступінь - значна задишка в спокої.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

Записати в зошиті:

- етіологію та патогенез пневмоій у дітей;

- критерії діагностики П, їх класифікацію;

- клініку П у дітей;

- особливості перебігу пневмоній у дітей різних вікових груп;

- диф. діагноз П із бронхітами;

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

 

 

Термін Визначення
Пневмонія   це гостре неспецифічне запалення легеневої тканини, в основі якого лежить інфекційний токсикоз, дихальна недостатність, водно-електролітні та інші метаболічні порушення з патологічними зсувами у всіх органах і системах дитячого організму.

4.2. Теоретичні питання до заняття:

 

Питання для контролю.

 

1. етіологія, патогенез П

2. Частота П

3. Загальна симптоматика П

4. Клінічна характеристика різних форм П

5. Методи дослідження П

6. Класифікація дихальної недостатності

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Тестові завдання

Підсумкові тести.

1. До класу β-лактамних антибактеріальних препаратів відносять:

A. пеніциліни;

B. цефалоспорини;

C. карбапенеми та монобактами;

D. макроліди;

E. фторхінолони.

2. До групи інгібіторзахищених пеніцилінів відносять:

A. ампіцилін+сульбактам;

B. амоксіцилін+клавуланат;

C. карбеніцилін;

D. всі вище перераховані групи;

E. ні одна з вищеперерахованих груп.

3. Основним представником цефалоспоринових препаратів І покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

4. Основним представником цефалоспоринових препаратів ІІ покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

5. Основним представником цефалоспоринових препаратів ІІІ покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

6. Основним представником цефалоспоринових препаратів IV покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

7. Цефалоспоринові препарати 1 покоління найбільш активні у відношенні до:

A. грампозитивних мікроорганізмів;

B. грамнегативних мікроорганізмів;

C. внутрішньоклітинних мікроорганізмів;

D. синьогнійної палички;

E. вірусів.

8. Найбільшою активністю по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів серед цефалоспоринів володіють:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефтазидім;

E. всі володіють однаковою активністю.

9. Найбільшою активністю по відношенню до синьогнійної палички (Р.aeruginosa) володіють:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефтазидім;

E. всі володіють однаковою активністю.

10. Серед перерахованих антибіотиків до макролідних відносять:

A. азітроміцин;

B. кларітроміцин (фромілід);

C. мідекаміцин (макропен);

D. всі вище перераховані;

E. ні один з вище перерахованих.

11. Найбільшою активністю по відношенню до Н.influenzae, M.pneumoniae, Ch. рneumoniae володіють:

A. цефазолін;

B. кларітроміцин (фромілід);

C. ампіцилін;

D. цефтріаксон;

E. гентаміцин.

12. До антибактеріальних препаратів групи фторхінолонів відносять:

A. ципрофлоксацин (ципрінол);

B. пеніцилін;

C. левоміцетин;

D. азитроміцин;

E. ванкоміцин.

13. Якщо встановлено, що позалікарняна пневмонія викликана Micoplasma pneumoniae, то антибактеріальні препарати якої групи найбільш доцільно призначати?

A. напівсинтетичні амінопеніциліни;

B. захищені амінопеніциліни;

C. аміноглікозиди;

D. макроліди;

E. цефалоспорини ІІ покоління.

14. Які з перерахованих антибактеріальних препаратів найбільш активно концентруються внутрішньоклітинно:

A. ампіцилін;

B. цефазолін;

C. фромілід;

D. цефтриаксон;

E. зінацеф.

15. Для емпіричної терапії госпітальної пневмонії слід надавати перевагу:

A. цефалоспоринам I покоління;

B. цефалоспоринам III покоління;

C. ципрофлоксацину (ципринолу);

D. макролідам;

E. пеніциліну.

16. ”Ступенева”антибактеріальна терапія це та, при якій:

A. після ін’єкційної форми антибіотика (при певних клінічних показаннях) хворий переводиться на прийом його per os;

B. доза антибіотика, що приймається per os, зменшується поступово з максимально необхідної до мінімально можливої;

C. хворий приймав антибіотик per os, результат був задовільний і хворому рекомендовано цей же антибіотик приймати в/м або в/в;

D. все вищенаведене може називатись “ступеневою терапією”;

E. все вищенаведене не може називатись ступеневою терапією, а називається терапією переключення.

17. Метою “ступеневої терапії” є:

A. досягнення максимального терапевтичного ефекту при мінімізації витрат;

B. створення максимального комфорту для хворого;

C. запобігання формування ранніх алергічних реакцій;

D. запобігання формування резистентності до антибіотиків;

E. профілактика внутрішньолікарняних ускладнень.

18. Що з перерахованого відносять до механізмів набутої антибіотикорезистентності?

A. Порушення проникнення препарату всередину збудника;

B. Ферментативну інактивацію антибіотика;

C. Зменшення ефективності цитоплазматичного транспорту антибіотика до мішені дії;

D. Формування “метаболічного шунту”;

E. усі перераховані механізми.

19. Якщо призначаення антибіотика з приводу пневмонії, навіть у максимально високих дозах не призводить до позитивного клінічного ефекту, то слід вважать, що:

A. має місце резистентність мікроорганізму до призначеного антибіотика;

B. має місце низька біодоступність антибактеріального препарату;

C. має місце низька абсорбія препарату;

D. всі вищеназвані стани;

E. ні один з вищеназваних станів.

20. Чутливий мікроорганізм - це той:

A. ріст, розвиток якого зупиняється при отриманні терапевтичної концентрації антибіотика в крові та має місце добрий терапевтичний ефект.

B. ріст, розвиток якого зупиняється за мінімальної терапевтичної концентрації антибіотика у крові.

C. ріст якого припиняється через 48-72 години після введення добових доз антибіотика.

D. всі вище наведені формулювання вірні.

E. ні одне з вищенаведених формулювань не вірне.

21. Перехресна резистентність мікроорганізмів це та, що має місце:

A. серед антибіотиків одного хімічного класу, наприклад, до кількох представників аміноглікозидів або фторхінолонів;

B. серед антибіотиків різних хімічних класів, наприклад, до пеніцилінів та до макролідів;

C. серед антибіотиків та антисептиків;

D. серед антибіоиків та сульфаніламідів;

E. всі вище наведені формулювання вірні.

22. Які збудники вивільняють β-лактамази поширеного спектру дії, що є ознакою полірезистентності мікробів?

A. Enterobacteriacae;

B. E. coli;

C. P. aeruginozae;

D. Усі перераховані збудники.

23. Яка група антибіотиків є предметом вибору при пневмонії, якщо збудником є метицилінрезистентний стафілокок?

A. Пеніциліни;

B. Аміноглікозиди;

C. Глікопептидні антибіотики;

D. Цефалоспорини;

E. Макроліди.

24. Яка флора є найбільш “злоякісною” з позицій антибактеріальної терапії (має полірезистентні штами, в яких присутні гени резистентності різних механізмів)?

A. S. pneumoniae;

B. H. influenzae;

C. K. pneumoniae;

D. E. faecium;

E. Усі перераховані вище.

25. Які збудники є внутрішньоклітинними мікроорганізмами, що спричиняють інтерстициальні пневмонії?

A. пневмоцисти, хламідії, мікоплазми;

B. Пневмококи, стрептококи, стафілококи;

C. Кишкова паличка, протей;

D. Усі перераховані збудники.

Відповіді на тести

 

1-A 11-B 21-A

2-C 12-C 22-A

3-A 13-C 23-B

4-C 14-A 24-E

5-C 15-D 25-E

6-B 16-B 26-A

7-D 17-B 27-A

8-E 18-C 28-B

9-D 19D

10-C 20-E

Підсумкові тести

1-A,B,C 11-B 21-A

2-A,B 12-A 22-D

3-A 13-D 23-C

4-B 14-C 24-D

5-C 15-C 25-A

6-D 16-A

7-A 17-A

8-C 18-E

9-D 19-A

10-D 20-A

A.Гіпокальціємія

B.Гіпоглікемія

C.Гіпомагнезіємія

D.Менінгоенцефаліт

E.Набряк мозку

24 У дитини 2 років скарги на кашель, часте дихання, підвищення температури тіла до 38 С на протязі трьох днів. На першому році життя були прояви алергічного діатезу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Задишка експіраторного типу, 54/хв., ЧСС - 122/хв. Зліва біля кута лопатки укорочення перкуторного звуку, в інших відділах - коробковий звук. Дихання в ділянці укорочення ослаблене, в інших відділах - жорстке з подовженим видихом. Локально вислуховуються дрібноміхурцеві звучні хрипи, в інших відділах розсіяні свистячо-скребучі. Який найбільш імовірний діагноз?

C.Обструктивний бронхіт

D.Бронхіоліт

E.Ексудативний плеврит

25 Дитина 2,5 роки захворіла гостро, коли підвищилась температура тіла до 38 °С і з'явились болі у животі, одноразове блювання. Стан дитини важкий. Шкіра бліда. ЧД - 80/хв. Ціаноз носогубного трикутника. Пра ва половина грудної клітки відстає в диханні. Притуплення перкуторного звуку справа нижче кута лопатки, дихання там значно ослаблене, хрипи не вислуховуються. Тони серця ослаблені, тахікардія. Живіт помірно здутий, болючий при пальпації в правому підребер'ї. На рентгенограмі грудної клітки - справа інтенсивне гомогенне затемнення у проекції 7 та 10 сегментів, синуси вільні. Який найімовірніший діагноз?

A.Крупозна пневмонія

B.Гострий апендицит

A.Гострий бронхіоліт

B.ГРВІ

C.Гострий ларинготрахеїт

D.Гострий бронхіт

E.Гостра пневмонія

27 Дитину 3 років госпіталізовано до пульмонологічного відділення з діагнозом гострої вогнищевої пневмонії. Перебіг захворювання неускладнений. Медикаментозною алергією не страж дає. Респіраторними захворюваннями хворіє рідко. Пневмонію переносить вперше. Антибіотик якої групи раціонально призначити?

A.Тетрацикліни

B.Аміноглікозиди

C.Цефалоспорин

D.Фторхінолони

E.Пеніциліни.

28 У дитини 2 х років t тіла 38,5 С, задишка, вологий кашель, блідість шкірних покривів, тахікардія. При перкусії визначається вкорочення легеневого звуку, при аускультації - крепітуючі хрипи в нижніх відділах праворуч. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

A гостра пневмонія;

B гострий бронхіт;

C обструктивний бронхіт;

D гострий назофарингіт;

E респіраторний алергоз.

29 Дитині 2-х років поставлений діагноз правобічна нижньочасткова полісегментарна пневмонія праворуч. Виберіть типові аускультативні дані, характерні для цього захворювання в періоді розпалу:

A Послаблене дихання, крепітація;

B Жорстке дихання, дрібнопухирчаті вологі хрипи;

C Значно послаблене дихання, хрипи не вислуховуються;

D Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи;

E Жорстке дихання.

30 Дитині 12-ти років встановлено діагноз: двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий перебіг захворювання. Який з нижче названих препаратів Ви призначите для лікування?

A Макроліди 2 - покоління;

B Цефалоспорини 1-го покоління;

C Аміноглікозиди;

D Амінопеніциліни.

31 У дитини 4-х мiсяцiв на тлi катаральних явищ з’явилися блiдiсть, кволiсть, вiдмова вiд годування, перiоральний цiаноз, напруження крил носа, глибокий вологий кашель, дрiбнопухирчаті хрипи над лiвою легенею, жорстке дихання з подовженим видихом. ЧД - 68 за хв. ЧСС - 168 за хв. В крові: ер. - 3,6х10*12/л, Нt- 0,38г/л, лейк. - 22,0х10*9/л, ШЗЕ - 25мм/год. Яке дослідження слід провести для верифiкацiї дiагнозу?

A Рентгенографiя органiв грудної клiтки;

B ЕКГ;

C Томографiя легенів;

D Бронхоскопiя;

E Комп’ютерна томографiя грудної клiтки.

32 Дівчинка 10 років хворіє шостий день. Млява, t° 37,8-38,3°С, шкіра бліда, періорбітальні тіні. Сухий кашель, задишка, ЧД 32-36 за хв. Над легенями вкорочення перкуторного звуку праворуч на рівні IX-X сегментів, дихання жорстке, в зоні вкорочення послаблене, дрібнопухирчасті хрипи, крепітація. Яке обстеження є вирішальним для постановки діагнозу?

A Рентгенографія грудної клітини;

B Бронхоскопія;

C Клінічний аналіз крові;

D Бронхографія;

E Бактеріальне дослідження мокротиння.

33 У дитини віком 12 років підвищилась температура тіла до 38,7 0С, дихання стало частішим - до 32 дихань у хвилину, зрідка кашель, біль у грудях праворуч та у животі, на правій щоці рум’янець, на губах пухирці герпесу. Вкорочення перкуторного звуку над нижньою долею правої легені, при аускультації - дихання послаблене. Ваш попередній діагноз ?

A Крупозна пневмонія;

B Полісегментарна пневмонія;

C Вогнищева пневмонія;

D Правобічний плеврит;

E Гострий апендицит.

34 У дитини 2 років скарги на кашель, часте дихання, підвищення температури тіла до 38 С впродовж трьох днів. На першому році життя були прояви алергічного діатезу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Задишка експіраторного типу, 54 дихання на хвилину, частота серцевих скорочень - 122 на хвилину. Зліва біля кута лопатки укорочення перкуторного звуку, в інших відділах - коробковий звук. Дихання в ділянці укорочення - послаблене, в інших відділах - жорстке с подовженим видихом. Локально вислуховуються дрібнопухирцеві звучні хрипи, в інших відділах розсіяні свистячо-скребучі. Який найбільш імовірний діагноз?

A Гостра лівобічна вогнищева пневмонія з обструктивним синдромом;

B Бронхіальна астма, період нападу;

C Обструктивний бронхіт;

D Бронхіоліт;

E Ексудативний плеврит.

35 Дитина 2,5 років захворіла гостро, коли підвищилась температура тіла до 38 С і з’явились болі у животі, одноразове блювання. Стан дитини важкий. Шкіра бліда. Частота дихання 80 на 1 хвилину. Ціаноз носогубного трикутника. Права половина грудної клітки відстає в диханні. Притуплення перкуторного звуку справа нижче кута лопатки, дихання там значно послаблене, хрипи не вислуховуються. Тони серця послаблені, тахікардія. Живіт помірно здутий, болючий при пальпації в правому підребер’ї. На Ro-грамі грудної клітки - справа інтенсивне гомогенне затемнення у проекції VII та X сегментів, синуси вільні. Який наймовірніший діагноз?

A Гостра правобічна полісегментарна пневмонія;

B Гострий апендицит;

C Правобічний ексудативний плеврит;

D Гострий обструктивний бронхит;

E Крупозна пневмонія.

36 У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів, після контакту з хворими на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура 38 С, ціаноз носогубного трикутника. ЧД 54 за 1 хв., роздування крил носа при диханні. Перкуторно над легенями вкорочення звуку справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками - тимпанічний відтінок звуку. При аускультації - дрібнопухирчаті вологі хрипи з обох боків, більше справа. Який найбільш вірогідний діагноз встановив лікар?

A Позалікарняна пневмонія;

B ГРВІ;

C Гострий лариноготрахеїт;

D Гострий бронхіт;

E Гострий бронхіоліт.

37 У дитини 6 місячного віку, що отримувала лікування з приводу пневмонії ампіциліном, з великою часткою вірогідності запідозрена пневмонія, спричинена хламідіями. Призначте необхідну антибактеріальну терапію.

A Замінити ампіцилін на роваміцин;

B Продовжувати ампіцилін до 10 днів;

C Замінити ампіцилін на цефалоспорин;

D Замінити ампіцилін на фторхінолон;

E Доповнити терапію аміноглікозидом.

38 Дитина 6 міс., захворіла гостро, температура 38,4°С. На 2-у добу від початку захворювання виникли блювання, кашель, явища дихальної недостатності (роздування крил носа, ціаноз носо-губного трикутника, втягування податливих місць грудної клітини). Під час аускультації вислуховуються дрібнопухирчасті хрипи в нижніх відділах правої легені, ЧСС - 156 за 1 хвилину, ЧД - 60 за 1 хвилину. Які рентгенологічні зміни можна очікувати?

A Інфільтрація легеневої тканини;

B Підсилення бронхіального малюнка;

C Підвищення структурності коренів;

D Ателектатичні “тіні”;

E Підвищення прозорості легеневих полів.

 

 

Відповіді до тестів “Діагностика та терапія пневмоній”

 

1-C 11-E 21-E 31-A

2-D 12-C 22-C 32-A

3-A 13-A 23-E 33-A

4-B 14-E 24-A 34-A

5-A 15-C 25-E 35-A

6-A 16-A 26-E 36-A

7-C 17-C 27-E 37-A

8-A 18-D 28-A 38-A

9-A 19-A 29-A

10-A 20-B 30-A

 

 

ПідсумковІ ЗАДАЧІ

Задача 1.

Дитина 5 місяців, хвора на протязі неділі. Спостерігається кашель, нежить, підвищення температури тіла до 37,3-37,6, сьогодні – 38,5. Відмовляється від їжі, кволість. Дихання 58 уд. в хвилину, пульс – 124 удари в хвилину, крила носа напружені, при криці з’являється периоральний ціаноз. Перкуторний звук коробковий, печінка виступає на 3 см. нижче реберного краю, дихання жорстке, зліва в області лопатки дрібні вологі хрипи.

Запитання:

Який із означених нижче діагнозів Ви вважаєте найбільш вірним:

а) ГРВІ

б) бронхіт

в) пневмонія

г)стеноз гортані

Що з вашої точки зору дозволяє зробити припущення саме цього діагнозу:

а) дрібноміхурцеві вологі хрипи, які виявляються локально

б) погіршення стану за останню добу

в) вираженні катаральні явища

г) кволість, анорексія

- Вкажіть найбільш ймовірний збудник захворювання:

а) вірус грипу

б) стафілокок

в) мікоплазма

г) пневмокок

- Перерахуйте невідкладні обстеження для уточнення діагнозу:

а) ЕКГ

б) рентгенографія легень

в) спірографія

г) визначення титру антитіл до вірусів респіраторної групи

д) біохімічне дослідження крові

е) мікробіологічнї дослідження мокротіння

Зробіть найбільш переважний вибір форми лікування хворого:

а) організація стаціонару вдома

б) пульмонологічне відділення

3.7. Сформулюйте кінцевий діагноз у відповідності з класифікацією пневмоній у дітей. Вкажіть ускладнення, які є у хворого.

3.8. Запропонуйте план лікувальних міроприємств для даного хворого

а) режим

б) особливості харчування

в) етіопатогенетична фармакотерапія (виписати 2-3 рецепти)

г) симптоматична терапія, фізіотерапевтичні методи лікування

 

Задача 2.

Дитина 8 років, хвора 3-й день. Спостерігались нежить, підвищення температури до 37,8, сухий кашель. Сьогодні стан дитини різко погіршився – піднялася температура до 39,5, яка супроводжувалася ознобом, з’явилась сонливість, періодичне збудження, вимушене положення в ліжку на лівому боці. Лікарем при огляді відзначено циркуморальний ціаноз, роздування крил носа, притуплення перкуторного звуку ослаблення дихання, крепітуючі хрипи зліва.

Питання.

1. Яке попередне діагностичне заключення можна зробити на базі наведених клініко-анатомічних даних:

а) гострий трахеобронхіт

б) бронхіоліт

в) чужерідне тіло бронхів

г) застійна сердцева недостатність

д) пневмонія

2. Вкажіть найбільш ймовірний збудник захворювання:

а) вірус грипу

б) стафілокок

в) мікоплазма

г) пневмокок

3. Перерахуйте невідкладні обстеження для уточнення діагнозу:

а) ЕКГ

б) рентгенографія легень

в) спірографія

г) визначення титру антитіл до вірусів респіраторної групи

д) біохімічне дослідження крові

Зробіть найбільш переважний вибір форми лікування хворого:

а) організація стаціонару вдома

б) пульмонологічне відділення

4. Сформулюйте кінцевий діагноз у відповідності з класифікацією пневмоній у дітей

5. Запропонуйте план лікувальних заходів для даного хворого

а) режим

б) особливості харчування

в) етіопатогенетична фармакотерапія (виписати 2-3 рецепти)

г) симптоматична терапія, фізіотерапевтичні методи лікування

7. Рекомендована література.

 

1. Медицина дитинства /За ред. П.С.Мощича. - К.:3доров'я, 1994. -Т.2.-С.487-494.

2. Майданнік В.Г. Педиатрия. –Харьков, Фолио.- 2002. - стр.85 – 108.

3. Шабалов Н.И. Детские болезни. –С.-Петербург.Питер.- 1999.- стр. 236 - 277

4. Протоколи лікування пневмоній у дітей.

 

Пневмонії у дітей

- Неонатальні: вроджена А 500, аспіраційна J620 – Постнатальна - Вентиляційна – При імунодефіциті
Класифікація

 

         
   
 
 

 

 


Визначення: Пневмонія J

 

1-J18­ це гостре неспецифічне запалення легеневої тканини, в основі якого лежить інфекційний токсикоз, дихальна недостатність, водно-електролітні та інші метаболічні порушення з патологічними зсувами у всіх органах і системах дитячого організму. За іншими поглядами , під пневмоніями слід розуміти групу різних по етіології, патогенезу і морфологічній характеристиці гострих вогнищевих інфекційно-запальних захворювань легенів з обов'язковою наявністю внутрішньоальвеолярної запальної ексудації.

За етіологією гострі пневмонії можуть бути бактеріальні, вірусні (РС-вірус, грип тощо), вірусно-бактеріальні, грибкові та викликані внутрішньоклітинними збудниками атипових пневмоній (мікоплазми, хламідії, герпес, цитомегаловірус), найпростішими збудниками – пневмоцисти та нші.

ВИДИ ЗБУДНИКІВ ПНЕВМОНІЇ.

У дітей раннього віку: стрептококи групи В; (Streptococcus agalactiсaе);Staphylococcus aureus; Listеria monocytogenes; Еscherichia coli; Кlebsiella pneumoniae; рідше: - Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis; Вordetella pertussis; Сhlamydia trachomatis, Cytomegalovirus; Herpes simplex; гриби р.Candida; Мicoplasma hominis; Рneumocystis carinii; віруси(респіратор­носинтиціальний, парагрип, грип, аденовіруси), вірусно-бактеріальні асоціації

У дітей дошкільного віку: віруси, бактерії (Streptococcus pneumoniae- пневмокок), Haemophilus influenzae; Муcoplasma pneumoniae, Сhlamуdophila pneumoniae

У віці від 7 до 15 років: - Streptococcus pneumoniae (пневмокок), Streptococcus pyogenes, Нaemophilus influenzae, Mуcoplasma pneumoniae, Сhlamуdophila pneumoniae

КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОНІЇ:

Пневмонічний статус у дітей раннього віку:

-задишка без ознак бронхообструкції,

-дистантні періоральні хрипи при наявності синдрому бронхообструкції,

-блідість шкіри з періоральним цианозом, який підсилюється при збудженні або при годуванні,

Об‘єктивне обстеження:

-при перкусії грудної клітини скорочення перкуторного звуку над проекцією інфільтрації легеневої тканини, на 3-й –5-й день захворювання можуть бути ділянки з тмпанічним відтінком,

-при аускультації легень бронхіальне, послаблене(над вогнищем інфільтрації) або жорстке дихання, на 3-й-5-й день захворювання при розсмоктуванні вогнищ запалення з‘являються локалізовані дрібнопухирцеві та крепітуючі вологі хрипи, при злитті вогнищ вислуховуються бронхіальне дихання , дрібні та крепітуючі вологі хрипи.

Загальні симптоми:

-кашель вологий або сухий малопродуктивний, часто до появи кашлю у акті дихання беруть участь допоміжні м‘язи – роздування крилець носа, інспіраторне втягування ямки над грудиною.

- нежить,

-кволість, відсутність апетиту, анорексія, відсутня динаміка ваги,

- порушення терморегуляції,

- прояви різних ступенів токсикозу.

Рентгенографія легень-наявність однобічної інфільтрації легеневої тканини, інфільтрація коренів легень на боці ураження з збільшенням лімфовузлів; вогнище інфільтрації без чітких кордонів при вогнищевій пневмонії(на відміну від чітких сегментарних тіней при сегментарній пневмонії), посилення легеневого малюнку в перифокальних зонах.

Загальний аналіз крові-лейкоцитоз, нейтрофільне зрушення формули крові, підвищена ШОЕ .

Біохімічне дослідження крові- наявність С- реактивного білку, підвищений рівень сіалових кислот, гіпергамаглобулінемія.

Пневмонічний статус у дітей старшого віку:

-як правило, розвивається на тлі гострої вірусної інфекції, трахеобронхіту,

-підвищення температури від субфебрилітету до високих цифр,

-вологий кашель, рідше- сухий малопродуктивний,

- помірне тахіпное,

- перкуторно- скорочення перкуторного звуку над вогнищем інфільтрації та тимпаніт над іншими зонами легень( за рахунок вікарної емфіземи)

- -аускультативно- над ділянками перкуторного скорочення -дихання ослаблене або з бронхіальним відтінком; поряд з сухими , крупно- та середньопухирчастими хрипами вислуховуються дрібні та крепітуючі хрипи відповідно до фокусів та вогнищ запалення.

При рентгенографії легень-рентгенологічна картина залежить від фази розвитку запального процесу. В період вираженої клінічної картини хвороби на рентгенограмі виявляють вогнищеві тіні різних розмірів , частіше розміщених локалізовано. При сегментарних пневмоніях – гомогенна тінь з чіткими контурами в межах сегменту. У фазі репарації рентгенологічно зменшення інфільтрації аж до зникнення інфільтрації при видужанні.

В аналізі крові- помірний лейкоцитоз,, нейтрофільний зсув формули крові вліво, прискорення ШОЕ до 20 мм ¤ год.

ПОКАЗАННЯ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ.

Лікуванню у стаціонаріпідлягають хворі на гостру пневмонію:

- у віці до 3 років,

-з ускладненим перебігом захворювання,

-при наявності дихальної недостатності 2-3 ступеня і нестабільній гемодинаміці,

-діти з гіпотрофією,

-діти з вродженими вадами розвитку серцево-судинної системи, аномаліями розвитку трахео- бронхіальної системи та легень,

-з несприятливим преморбідним фоном,

-з наявністю супутніх хронічних захворювань,

-за несприятливих соціально-побутових умов.

Діти з деструктивною пневмонією, плевритом потребують переведення до хірургічного відділення. Показанням до термінового переведення є виникнення пневмотораксу і піопневмотораксу.

ВОГНИЩЕВА ПНЕВМОНІЯ J 15.7

Клінічні та діагностичні критерії.

-прояви пневмонічного статусу,

- субфебрильна або фебрильна температура,

- загальні симптоми інтоксикації: в’ялість або підвищена дратівливість,

плаксивість, порушення апетиту, сну, блідніcть шкіряних покровів;

сухий, або глибокий вологий кашель;

задишка або прискорене дихання, як правило, при відсутності обструктивного синдрому;

обструктивний синдром (менше ніж у 5 % хворих);

тахікардія, що не відповідає рівню підвищення температури;

можлива біль у грудній клітині при кашлі або глибокому диханні;

зв’язок з респіраторною інфекцією, переохолодженням, протягами;

можливі зміни запального характеру з боку верхніх дихальних шляхів, утруднене дихання через ніс, серозні виділення з носової порожнини, почервоніння слизової оболонки зіву.

Об‘єктивні ознаки обстеження:

Перкусія грудної клітини: скорочення перкуторного звуку над вогнищем інфільтрації , легеневий звук або тимпаніт над рештою поверхні легень.

Аускультація легень: над ділянками ураження легень дихання жорстке або ослаблене, може бути з бронхіальним відтінком, а інколи бронхофонія над місцем локалізації пневмонічного вогнища. Хрипи на початку хвороби можуть бути відсутні, а при їх наявності вони носять характер сухих та вологих від дрібнопухирцевих до крепітуючих.

Відсутність хрипів при аускультації грудної клітини не виключає діагноз пневмонії, який остаточно встановлюється при рентгенологічному обстеженні.

Рентгенографія легень:інфільтрація легеневої тканини, вогнище інфільтрації без чітких кордонів(на відміну від чітких сегментарних тіней при сегментарній пневмонії), посилення легеневого малюнку в перифокаль

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.