Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИA.Гостра лівостороння вогнищева пневмонія з обструктивним синдромом

B.Бронхіальна астма, приступний період

C.Обструктивний бронхіт

D.Бронхіоліт

E.Ексудативний плеврит

25 Дитина 2,5 роки захворіла гостро, коли підвищилась температура тіла до 38 °С і з'явились болі у животі, одноразове блювання. Стан дитини важкий. Шкіра бліда. ЧД - 80/хв. Ціаноз носогубного трикутника. Пра ва половина грудної клітки відстає в диханні. Притуплення перкуторного звуку справа нижче кута лопатки, дихання там значно ослаблене, хрипи не вислуховуються. Тони серця ослаблені, тахікардія. Живіт помірно здутий, болючий при пальпації в правому підребер'ї. На рентгенограмі грудної клітки - справа інтенсивне гомогенне затемнення у проекції 7 та 10 сегментів, синуси вільні. Який найімовірніший діагноз?

A.Крупозна пневмонія

B.Гострий апендицит

C.Правосторонній ексудативний плеврит

D.Гострий обструктивний бронхіт

E.Гостра правостороння полісегментарна пневмонія

26 У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів після контакту з хворими на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура - 38 °С, ціаноз носогубного трикутника. ЧД - 54/хв., роздування крил носа при диханні. Перкуторно: над легенями вкорочення звуку справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками - тимпанічний відтінок зву ку. При аускультації - дрібноміхурцеві вологі хрипи з обох боків, більше справа. Який найбільш імовірний діагноз встановив лікар?

A.Гострий бронхіоліт

B.ГРВІ

C.Гострий ларинготрахеїт

D.Гострий бронхіт

E.Гостра пневмонія

27 Дитину 3 років госпіталізовано до пульмонологічного відділення з діагнозом гострої вогнищевої пневмонії. Перебіг захворювання неускладнений. Медикаментозною алергією не страж дає. Респіраторними захворюваннями хворіє рідко. Пневмонію переносить вперше. Антибіотик якої групи раціонально призначити?A.Тетрацикліни

B.Аміноглікозиди

C.Цефалоспорин

D.Фторхінолони

E.Пеніциліни.

28 У дитини 2 х років t тіла 38,5 С, задишка, вологий кашель, блідість шкірних покривів, тахікардія. При перкусії визначається вкорочення легеневого звуку, при аускультації - крепітуючі хрипи в нижніх відділах праворуч. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

A гостра пневмонія;

B гострий бронхіт;

C обструктивний бронхіт;

D гострий назофарингіт;

E респіраторний алергоз.

29 Дитині 2-х років поставлений діагноз правобічна нижньочасткова полісегментарна пневмонія праворуч. Виберіть типові аускультативні дані, характерні для цього захворювання в періоді розпалу:

A Послаблене дихання, крепітація;

B Жорстке дихання, дрібнопухирчаті вологі хрипи;

C Значно послаблене дихання, хрипи не вислуховуються;

D Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи;

E Жорстке дихання.

30 Дитині 12-ти років встановлено діагноз: двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий перебіг захворювання. Який з нижче названих препаратів Ви призначите для лікування?

A Макроліди 2 - покоління;

B Цефалоспорини 1-го покоління;

C Аміноглікозиди;

D Амінопеніциліни.

31 У дитини 4-х мiсяцiв на тлi катаральних явищ з’явилися блiдiсть, кволiсть, вiдмова вiд годування, перiоральний цiаноз, напруження крил носа, глибокий вологий кашель, дрiбнопухирчаті хрипи над лiвою легенею, жорстке дихання з подовженим видихом. ЧД - 68 за хв. ЧСС - 168 за хв. В крові: ер. - 3,6х10*12/л, Нt- 0,38г/л, лейк. - 22,0х10*9/л, ШЗЕ - 25мм/год. Яке дослідження слід провести для верифiкацiї дiагнозу?

A Рентгенографiя органiв грудної клiтки;

B ЕКГ;

C Томографiя легенів;

D Бронхоскопiя;

E Комп’ютерна томографiя грудної клiтки.

32 Дівчинка 10 років хворіє шостий день. Млява, t° 37,8-38,3°С, шкіра бліда, періорбітальні тіні. Сухий кашель, задишка, ЧД 32-36 за хв. Над легенями вкорочення перкуторного звуку праворуч на рівні IX-X сегментів, дихання жорстке, в зоні вкорочення послаблене, дрібнопухирчасті хрипи, крепітація. Яке обстеження є вирішальним для постановки діагнозу?

A Рентгенографія грудної клітини;

B Бронхоскопія;

C Клінічний аналіз крові;

D Бронхографія;

E Бактеріальне дослідження мокротиння.

33 У дитини віком 12 років підвищилась температура тіла до 38,7 0С, дихання стало частішим - до 32 дихань у хвилину, зрідка кашель, біль у грудях праворуч та у животі, на правій щоці рум’янець, на губах пухирці герпесу. Вкорочення перкуторного звуку над нижньою долею правої легені, при аускультації - дихання послаблене. Ваш попередній діагноз ?

A Крупозна пневмонія;

B Полісегментарна пневмонія;

C Вогнищева пневмонія;

D Правобічний плеврит;

E Гострий апендицит.

34 У дитини 2 років скарги на кашель, часте дихання, підвищення температури тіла до 38 С впродовж трьох днів. На першому році життя були прояви алергічного діатезу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Задишка експіраторного типу, 54 дихання на хвилину, частота серцевих скорочень - 122 на хвилину. Зліва біля кута лопатки укорочення перкуторного звуку, в інших відділах - коробковий звук. Дихання в ділянці укорочення - послаблене, в інших відділах - жорстке с подовженим видихом. Локально вислуховуються дрібнопухирцеві звучні хрипи, в інших відділах розсіяні свистячо-скребучі. Який найбільш імовірний діагноз?

A Гостра лівобічна вогнищева пневмонія з обструктивним синдромом;

B Бронхіальна астма, період нападу;

C Обструктивний бронхіт;

D Бронхіоліт;

E Ексудативний плеврит.

35 Дитина 2,5 років захворіла гостро, коли підвищилась температура тіла до 38 С і з’явились болі у животі, одноразове блювання. Стан дитини важкий. Шкіра бліда. Частота дихання 80 на 1 хвилину. Ціаноз носогубного трикутника. Права половина грудної клітки відстає в диханні. Притуплення перкуторного звуку справа нижче кута лопатки, дихання там значно послаблене, хрипи не вислуховуються. Тони серця послаблені, тахікардія. Живіт помірно здутий, болючий при пальпації в правому підребер’ї. На Ro-грамі грудної клітки - справа інтенсивне гомогенне затемнення у проекції VII та X сегментів, синуси вільні. Який наймовірніший діагноз?

A Гостра правобічна полісегментарна пневмонія;

B Гострий апендицит;

C Правобічний ексудативний плеврит;

D Гострий обструктивний бронхит;

E Крупозна пневмонія.

36 У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів, після контакту з хворими на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура 38 С, ціаноз носогубного трикутника. ЧД 54 за 1 хв., роздування крил носа при диханні. Перкуторно над легенями вкорочення звуку справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками - тимпанічний відтінок звуку. При аускультації - дрібнопухирчаті вологі хрипи з обох боків, більше справа. Який найбільш вірогідний діагноз встановив лікар?

A Позалікарняна пневмонія;

B ГРВІ;

C Гострий лариноготрахеїт;

D Гострий бронхіт;

E Гострий бронхіоліт.

37 У дитини 6 місячного віку, що отримувала лікування з приводу пневмонії ампіциліном, з великою часткою вірогідності запідозрена пневмонія, спричинена хламідіями. Призначте необхідну антибактеріальну терапію.

A Замінити ампіцилін на роваміцин;

B Продовжувати ампіцилін до 10 днів;

C Замінити ампіцилін на цефалоспорин;

D Замінити ампіцилін на фторхінолон;

E Доповнити терапію аміноглікозидом.

38 Дитина 6 міс., захворіла гостро, температура 38,4°С. На 2-у добу від початку захворювання виникли блювання, кашель, явища дихальної недостатності (роздування крил носа, ціаноз носо-губного трикутника, втягування податливих місць грудної клітини). Під час аускультації вислуховуються дрібнопухирчасті хрипи в нижніх відділах правої легені, ЧСС - 156 за 1 хвилину, ЧД - 60 за 1 хвилину. Які рентгенологічні зміни можна очікувати?

A Інфільтрація легеневої тканини;

B Підсилення бронхіального малюнка;

C Підвищення структурності коренів;

D Ателектатичні “тіні”;

E Підвищення прозорості легеневих полів.

 

 

Відповіді до тестів “Діагностика та терапія пневмоній”

 

1-C 11-E 21-E 31-A

2-D 12-C 22-C 32-A

3-A 13-A 23-E 33-A

4-B 14-E 24-A 34-A

5-A 15-C 25-E 35-A

6-A 16-A 26-E 36-A

7-C 17-C 27-E 37-A

8-A 18-D 28-A 38-A

9-A 19-A 29-A

10-A 20-B 30-A

 

 

ПідсумковІ ЗАДАЧІ

Задача 1.

Дитина 5 місяців, хвора на протязі неділі. Спостерігається кашель, нежить, підвищення температури тіла до 37,3-37,6, сьогодні – 38,5. Відмовляється від їжі, кволість. Дихання 58 уд. в хвилину, пульс – 124 удари в хвилину, крила носа напружені, при криці з’являється периоральний ціаноз. Перкуторний звук коробковий, печінка виступає на 3 см. нижче реберного краю, дихання жорстке, зліва в області лопатки дрібні вологі хрипи.

Запитання:

Який із означених нижче діагнозів Ви вважаєте найбільш вірним:

а) ГРВІ

б) бронхіт

в) пневмонія

г)стеноз гортані

Що з вашої точки зору дозволяє зробити припущення саме цього діагнозу:

а) дрібноміхурцеві вологі хрипи, які виявляються локально

б) погіршення стану за останню добу

в) вираженні катаральні явища

г) кволість, анорексія

- Вкажіть найбільш ймовірний збудник захворювання:

а) вірус грипу

б) стафілокок

в) мікоплазма

г) пневмокок

- Перерахуйте невідкладні обстеження для уточнення діагнозу:

а) ЕКГ

б) рентгенографія легень

в) спірографія

г) визначення титру антитіл до вірусів респіраторної групи

д) біохімічне дослідження крові

е) мікробіологічнї дослідження мокротіння

Зробіть найбільш переважний вибір форми лікування хворого:

а) організація стаціонару вдома

б) пульмонологічне відділення

3.7. Сформулюйте кінцевий діагноз у відповідності з класифікацією пневмоній у дітей. Вкажіть ускладнення, які є у хворого.

3.8. Запропонуйте план лікувальних міроприємств для даного хворого

а) режим

б) особливості харчування

в) етіопатогенетична фармакотерапія (виписати 2-3 рецепти)

г) симптоматична терапія, фізіотерапевтичні методи лікування

 

Задача 2.

Дитина 8 років, хвора 3-й день. Спостерігались нежить, підвищення температури до 37,8, сухий кашель. Сьогодні стан дитини різко погіршився – піднялася температура до 39,5, яка супроводжувалася ознобом, з’явилась сонливість, періодичне збудження, вимушене положення в ліжку на лівому боці. Лікарем при огляді відзначено циркуморальний ціаноз, роздування крил носа, притуплення перкуторного звуку ослаблення дихання, крепітуючі хрипи зліва.

Питання.

1. Яке попередне діагностичне заключення можна зробити на базі наведених клініко-анатомічних даних:

а) гострий трахеобронхіт

б) бронхіоліт

в) чужерідне тіло бронхів

г) застійна сердцева недостатність

д) пневмонія

2. Вкажіть найбільш ймовірний збудник захворювання:

а) вірус грипу

б) стафілокок

в) мікоплазма

г) пневмокок

3. Перерахуйте невідкладні обстеження для уточнення діагнозу:

а) ЕКГ

б) рентгенографія легень

в) спірографія

г) визначення титру антитіл до вірусів респіраторної групи

д) біохімічне дослідження крові

Зробіть найбільш переважний вибір форми лікування хворого:

а) організація стаціонару вдома

б) пульмонологічне відділення

4. Сформулюйте кінцевий діагноз у відповідності з класифікацією пневмоній у дітей

5. Запропонуйте план лікувальних заходів для даного хворого

а) режим

б) особливості харчування

в) етіопатогенетична фармакотерапія (виписати 2-3 рецепти)

г) симптоматична терапія, фізіотерапевтичні методи лікування

7. Рекомендована література.

 

1. Медицина дитинства /За ред. П.С.Мощича. - К.:3доров'я, 1994. -Т.2.-С.487-494.

2. Майданнік В.Г. Педиатрия. –Харьков, Фолио.- 2002. - стр.85 – 108.

3. Шабалов Н.И. Детские болезни. –С.-Петербург.Питер.- 1999.- стр. 236 - 277

4. Протоколи лікування пневмоній у дітей.

 

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.