Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДіагностика та терапія пневмоній.

1 У 3-місячної дитини на фоні субфебрильної температури тіла і риніту спостерігається блідість, ціаноз носогубного трикутника, виражена задишка експіраторного характеру, здута грудна клітина, сухий кашель, участь допоміжної мускулатури в диханні. Перкуторно над легенями коробковий звук, при аускультації - на фоні подовженого видиху - розсіяні сухі та дрібнопухірцеві вологі хрипи з обох боків. В крові: Hb - 112 г/л, еритроцити - 3,2х1012/л, лейкоцити - 15,4*109/л, лімфоцити-72%. Який попередній діагноз?

A Двобічна пневмонія

B Гострий (простий) бронхіт

C Гострий бронхіоліт

D Бронхіальна астма, період загострення

E Гострий обструктивний бронхіт

2 У дитини 4-х мiсяцiв на тлi катаральних явищ з'явилися блiдiсть, кволiсть, вiдмова вiд грудей, перiоральний цiаноз, напруження крил носа, глибокий вологий кашель, дрiбномiхурцевi хрипи над лiвою легенею, жорстке дихання з подовженим видихом. ЧД - 68 за хв. ЧСС - 168 за хв. В крові: еритроцити. - 3,6х1012/л, Нt- 0,38г/л, лейкоцити. - 22,0х109/л, ШОЕ - 25мм/год. Яке дослідження слід провести для верифiкацiї дiагнозу?

A Бронхоскопiя

B ЕКГ

C Томографiя легень

D Рентгенографiя органiв грудної клiтки

E Комп'ютерна томографiя грудної клiтки

3 У дитини 10 місяців констатовано гостру бронхопневмонію з деструкцією лівої легені. Який збудник найбільш імовірно викликав дане захворювання?

A Патогенний золотистий стафiлокок

B Пневмокок

C Кишкова паличка

D Синьогнiйна паличка

E Протей

4 Дівчинка 10 років хворіє шостий день. Млява, t° 37,8-38,3°С, шкіра бліда, періорбітальні тіні. Сухий кашель, задишка, ЧД 32-36 за хв. Над легенями вкорочення перкуторного звуку справа на рівні 9-10 сегментів дихання жорстке, в зоні вкорочення послаблене, дрібнопухирчасті хрипи, крепітація. Яке обстеження є вирішальним для постановки діагнозу?A Бронхоскопія

B Рентгенографія грудної клітини

C Клінічний аналіз крові

D Бронхографія.

E Бактеріальне дослідження мокротиння

5 У дитини віком 12 років підвищилась температура тіла до 38,70С, дихання стало частішим - до 32 дихань у хвилину, зрідка кашель, біль у грудях справа та у животі.Вкорочення перкуторного звуку над нижньою долею правої легені, при аускультації - дихання послаблене. Ваш діагноз ?

A Крупозна пневмонія

B Полісегментарна пневмонія

C Очагова пневмонія

D Правосторонній плеврит

E Гострий апендицит

6 У дитини 2 років скарги на кашель, часте дихання, підвищення температури тіла до 380 С на протязі трьох днів. На першому році життя були прояви алергічного діатезу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Задишка експіраторного типу, 54 дихання на хвилину, частота серцевих скорочень - 122 на хвилину. Зліва біля кута лопатки укорочення перкуторного звуку, в інших відділах - коробковий звук. Дихання в ділянці укорочення ослаблене, в інших відділах - жорстке с подовженим видихом. Локально вислуховуються дрібноміхурцеві звучні хрипи, в інших відділах- розсіяні сухі. Який найбільш імовірний діагноз?

A Гостра лівостороння вогнищева пневмонія

B Бронхіальна астма, приступний період

C Обструктивний бронхіт

D Бронхіоліт

E Ексудативний плеврит.

7 Дитина 2,5 роки захворіла гостро, коли підвищилась температура тіла до 380 С і з`явились болі у животі, одноразове блювання. Стан дитини важкий. Шкіра бліда. Частота дихання 80 на 1 хвилину. Ціаноз носогубного трикутника. Права половина грудної клітки відстає в диханні. Притуплення перкуторного звуку справа нижче кута лопатки, дихання там значно ослаблене, хрипи не вислуховуються. Тони серця ослаблені, тахікардія. Живіт помірно вздутий, болючий при пальпації в правому підребер`ї. На Ro-грамі грудної клітки - справа інтенсивне гомогенне затемнення у проекції 7 та 10 сегментів, синуси вільні. Який наймовірніший діагноз?

A Правобічний ексудативний плеврит

B Гострий апендицит.

C Гостра правостороння полісегментарна пневмонія

D Гострий обструктивний бронхит

E Крупозна пневмонія.

8 В пульмонологічному відділенні лікарні знаходився на лікуванні хлопчик 2,5 років з приводу деструктивної пневмонії. За результатами додаткових обстежень було встановлено стафілококову етіологію хвороби . Яка оптимальна доза гіперімунної антистафілококової плазми?

A 5-8 мл\кг.

B 1 - 3 мл\кг.

C 10-15 мл\кг.

D 15-20 мл\кг.

E 20-25 мл\кг.

9 У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів після контакту з хворими на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура 38о С, ціаноз носогубного трикутника. ЧД 54 за 1 хв., роздування крил носа при диханні. Перкуторно над легенями вкорочення звуку справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками - тимпанічний відтінок звуку. При аускультації - дрібнопухирчаті вологі хрипи з обох боків, більше справа. Який найбільш вірогідний діагноз встановив лікар?

A Пневмонія

B ГРВІ

C Гострий лариноготрахеїт

D Гострий бронхіт

E Гострий бронхіоліт

10 Хлопчик 10 років захворів 2 дні тому вдома. Під час огляду в полікліниці лікарем-педіатром установлено діагноз гострої пневмонії. Яка найбільш імовірна етіологічна причина пневмонії, що виникла на дому?

A Пневмокок

B Стафілокок

C Кишкова паличка

D Протей

E Клебсієла

11 Хлопчик 12 років після переохолодження почав скаржитися на різкий головний біль, загальну слабість, біль у правій здухвинній ділянці, t-400С, з’явилось блювання. При обстеженні: значна задишка, бліді шкіряні покрови з рум’янцем на правій щоці, відставання правої половини грудної клітки у акті дихання, притуплення перкуторного звуку справа на рівні нижньої долі правої легені, на тій же ділянці - послаблене дихання. Живіт м’який, безболізний при пальпації. Яким захворюванням зумовлено погіршення стану хворого?

A Грип

B Кишкова інфекція

C Гострий апендицит

D Гострий холецистит

E Крупозна пневмонія

 

12 У дитячу лiкарню поступила дитина 8-ми рокiв у важкому станi зі скаргами на бiль у правiй половинi грудної клiтки та гiпертермiю протягом 2-х днiв. Вдома лiкувалася антибактерiальними препаратами в достатнiй дозi. Об`єктивно: справа нижче кута лопатки перкуторне притуплення, аускультативно в ділянці притуплення - не прослуховується дихання. Рентгенологічно в легенях виявляється інтенсивне затемнення справа, нечіткість синусів, зміщення середостіння в ліву сторону. Реакція Манту - негативна. Яке захворювання слід запідозрити в даному

A Чужерідне тіло

B Крупозне запалення легень

C Гострий ексудативний плеврит

D Гостра вогнищева пневмонія

E Туберкульоз легенів

13 Дитині 6 міс., захворіла гостро, температура 38,4°С. На 2-у добу від початку захворювання виникли блювання, кашель, явища дихальної недостатності (роздування крил носа, цианоз носо-губного трикутника, втягування податливих місць грудної клітини). Під час аускультації вислуховуються мілкопухирчасті хрипи в нижніх відділах правої легені, ЧСС - 156 в 1 хвилину, ЧД - 60 в 1 хвилину. Які рентгенологічні зміни можна очікувати

A Інфільтрація легеневої тканини в 9,10 сегментах зправа.

B Підсилення бронхіального малюнка.

C Підвищення структурності коренів.

D Інфільтрація легеневої тканини в 3,4 сегментах зправа.

E Підвищення прозорості легеневих полів.

14 Дівчинка 5-ти років поступила до лікарні з гарячкою, вологим кашлем, задишкою. Виявлено скорочення перкуторного звуку та послаблення дихання під кутом лопатки справа. В загальному аналізі крові - лейкоцитоз, ШОЕ - 28 мм/год. На рентгенограммі - інфільтративна тінь в ділянці нижньої долі правої легені. Що треба призначити дитині в першу чергу?

A Антикоагулянти

B Антигістамінні.

C Розсмокчуючі (алое, ФіБС тощо).

D Імуномодулятори.

E Антибіотики.

15 Дитина семи років госпіталізовани зі скаргами на кашель, підвищення температури тіла, дихавицю. Стан тяжкий. Ознаки дихальної недостатності. Над легенями скорочення перкуторного звуку в задньо-базальних відділах, аускультативно – жорстке диханняю. В зоні скороченого звуку – дихання послаблене, крепітація, посилена бронхофонія. Поставлено діагноз двобічної вогнещевої бронхопневмонії, гострий перебіг. Чим зумовлене посилення бронхофонії?

A Наявністю бронхоектазів

B Наявністю ателектазів

C Ущільненням легеневої тканини

D Збільшенням бронхіальних лімфатичних вузлів

E Реактивним плевритом

16 Дворічна дитина лікується з приводу гострої деструктивної пневмонії. Який препарат необхідно призначити з метою пасивної імунотерапії?

A Протистафілококова гіперімунна плазма

B Протикіровий імуноглобулін

C Стафілококовый бактеріофаг

D Стафілококовий анатоксин

E Комерційний поліімуноглобулін

17 У дитини 2-х років температура тіла 38,5 °С, задишка, вологий кашель, блідість шкірних покривів, тахікардія. Перкуторно - вкорочення легеневого звуку, аускультативно - крепітуючі хрипи в нижніх відділах справа. Для якого захворювання характерні дані симптоми:

A.Обструктивний бронхіт

B.Гострий бронхіт

C.Гостра пневмонія

D.Гострий назофарингіт

E.Респіраторний алергоз

18 Дитині 2 років, поставлений діагноз: правостороння нижньочасткова полісегментарна пневмонія. Ви беріть типові аускультативні дані, характерні для цього захворювання в періоді розпалу.

A.Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи

B.Жорстке дихання, дрібно пухирчасті вологі хрипи

C.Значно послаблене дихання, хрипи не вислуховуються

D.Послаблене дихання, крепітація

E.Жорстке дихання

19 У дитини 4-х місяців на тлі катаральних явищ з'явилися блідість, кволість, відмова від грудей, пероральний ціаноз, напруження крил носа, глибокий вологий кашель, дрібно міхурцеві хрипи над лівою легенею, жорстке дихання з подовженим видихом. ЧД - 68/хв. ЧСС - 168/хв. У крові: Ер - 3,6хЮ12/л, Нв - 0,38 г/л, Л -22,0хЮ9/л, ШОЕ - 25 мм/год. Яке дослідження слід провести для верифікації діагнозу?

A.Рентгенографія органів грудної клітки

B.ЕКГ

C.Томографія легень

D.Бронхоскопія

E.Комп'ютерна томографія грудної клітки

20 У дитини 10 місяців констатовано гостру бронхопневмонію з деструкцією лівої легені. Який збудник найбільш імовірно викликав дане захворювання?

A.Пневмокок

B.Патогенний золотистий стафілокок

C.Кишкова паличка

D.Синьогнійна паличка

E.Протей

21 У дитини 1 року, що лікувалася в стаціонарі з приводу гострого гнійного отиту, на 2-му тижні розвинулася гостра осередкова бронхопневмонія, що протікає з деструкцією. Який збудник імовірніше всього став причиною хвороби у даної дитини?

A.Паличка інфлюенци

B.Пневмокок

C.Стрептокок

D.Мікоплазма

E.Стафілокок

22 Дитина 2-х років лікується з приводу гострої стафілококової деструктивної пневмонії. Який препарат необхідно призначити з метою пасивної імунотерапії?

A.Стафілококовий бактеріофаг

B.Протикоровий імуноглобулін

C.Протистафілококова гіперімунна плазма

D.Стафілококовий анатоксин

E.Комерційний поліімуноглобулін

23 У дитини 5 місяців, хворої на гостру бронхопневмонію з токсичним синдромом, розвинулися судоми, сомнолентність, повторні блювання, не пов'язані з їжею. Велике тім'ячко напружене. Сухожильні рефлекси підвищені. Симптоми Керніга, Брудзин ського - сумнівні. Шкіра чиста, бліда, акроціаноз. ЧД - 58 дих/хв., пульс -164/хв., АТ - 110/65 ммрт. ст. Парез кишок І ступеня. Набряк диску зорового нерва. Са крові - 2,5 ммоль/л, Мg крові -1,2 ммоль/л, глюкоза крові -5,3 ммоль/л. Найбільш імовірні причини невідкладного стану дитини?

A.Гіпокальціємія

B.Гіпоглікемія

C.Гіпомагнезіємія

D.Менінгоенцефаліт

E.Набряк мозку

24 У дитини 2 років скарги на кашель, часте дихання, підвищення температури тіла до 38 С на протязі трьох днів. На першому році життя були прояви алергічного діатезу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Задишка експіраторного типу, 54/хв., ЧСС - 122/хв. Зліва біля кута лопатки укорочення перкуторного звуку, в інших відділах - коробковий звук. Дихання в ділянці укорочення ослаблене, в інших відділах - жорстке з подовженим видихом. Локально вислуховуються дрібноміхурцеві звучні хрипи, в інших відділах розсіяні свистячо-скребучі. Який найбільш імовірний діагноз?

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.