Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок установки опорних і страхувальних канатів

7.10.2.1. Місця закріплення опорних і страхувальних канатів визначаються ПВР (нарядом).

 

7.10.2.2. Опорні й страхувальні канати закріплюються із застосуванням вузлів або зачепів за надійні й міцні елементи конструкцій і споруджень - основні опори.

 

За відсутності поблизу місця проведення робіт основних опор використовуються штучні (природні) допоміжні опори, які повинні мати коефіцієнт запасу міцності не менше 9 (якщо припустиме розрахункове навантаження на допоміжні опори не зазначене в технічній документації).

 

Допоміжні опори блокуються (з'єднуються) між собою за допомогою металевих канатів, синтетичних стрічок (петель із стрічок) або відрізків плетених шнурів з технічними характеристиками не гірше тих, що мають опорні (страхувальні) канати.

 

Придатні для використання допоміжні опори визначаються в наряді (ПВР, технологічних картах).

 

7.10.2.3. Якщо до основної опори кріпиться більше одного каната, то така опора повинна витримувати навантаження не менше 15 кН х N, де N - кількість канатів.

 

7.10.2.4. Доступ до місць закріплення канатів повинен бути безпечний, зручний і забезпечувати можливість їхнього огляду. При невиконанні цієї умови передбачаються додаткові заходи безпеки, які слід зазначити в ПВР (наряді), - установка додаткових страхувальних канатів або опор для кріплення стропа працівника.

 

7.10.2.5. Приєднання до опор страхувальних (опорних) канатів й іншого верхолазного спорядження здійснюються за допомогою вузлів, наведених у табл. 7.1 цих Правил, якщо конструкцією спорядження не передбачений інший спосіб кріплення.

 

7.10.2.6. Закріплення за опори опорних (страхувальних) канатів виконується одним з таких способів:

 

кінець каната зав'язується за опору вузлом "вісімка" або "булинь"; при цьому в місці можливого тертя каната з елементами будівельної конструкції під час виконання робіт на висоті канат слід захищати запобіжником;

 

за елемент конструкції (опору) будівельної споруди кріпиться карабін типу "провушина"; на кінці каната вузлом "вісімка" зав'язується петля, що кріпиться за карабін;

 

за елемент конструкції (опору) будівельної споруди кріпиться карабін типу "гак", до кільцеподібного отвору якого за допомогою вузла "вісімка" приєднується (одним кінцем) канат;

 

навколо опори зав'язується петля вузлом "зустрічна вісімка" або "грейпвайн", за яку карабіном кріпиться опорний (страхувальний) канат. Якщо елементи опори мають гострі крайки, слід застосовувати запобіжники або виконану зі сталевого каната петлю.

 

Способи закріплення канатів повинні унеможливлювати самовільне або випадкове їхнє від'єднання (розв'язання).

 

7.10.2.7. Вузли, що застосовуються при виконанні робіт на висоті з використанням верхолазного спорядження й страхувальних засобів, поділяються на три основні групи:

 

вузли для закріплення працівників, опорного й страхувального канатів до опор;

 

вузли для зв'язування канатів;

 

допоміжні вузли.

 

Кожний вузол має бути правильно зав'язаним та використовуватися за призначенням.

 

Перелік вузлів, що застосовуються під час виконання робіт на висоті, наведений в табл. 7.1.

 

Таблиця 7.1

Назва вузла Графічні схеми й порядок зав'язування вузлів Призначення й коротка характеристика вузлів
     
Вузли для закріплення опорного й страхувального канатів
Булинь А - в'язання вузла "булинь" одним кінцем для кріплення опорного, страхувального канатів. Б - в'язання вузла "булинь" для проміжного закріплення опорного каната. В - в'язання вузла "булинь" петлею для одержання здвоєної петлі "подвійний булинь". Кріплення опорних і страхувальних канатів до опори. Кріплення страхувального каната до працівника. Використовується з контрольним вузлом. Легко розв'язується після зняття навантаження
Вісімка   Кріплення опорного й страхувального канатів до опори. Кріплення страхувального каната до ПЛ працівника. Можна зав'язати петлею з подальшим кріпленням петлі через карабін до опори або одним кінцем безпосередньо навколо опори. Робочий кінець каната завжди повинен бути верхнім шлагом. Легко розв'язується після зняття навантаження
Авст- рійсь- кий про- відник Кріплення канатів за проміжні опори. Устаткування відтягнення за додаткову опору без використання додаткових канатів. Зав'язується тільки всередині каната, між опорами. Надійно, без зсуву вузол тримається на опорі при докладанні навантаження з обох боків від опори. Легко розв'язується після зняття навантаження
Спря- мована вісімка Кріплення опорних і страхувальних канатів за дві опори, розташовані на різних рівнях. Застосовується для кріплення канатів за дві опори з подальшим регулюванням довжини плечей і кута між ними
Подвій- на вісім- ка   Кріплення опорних і страхувальних канатів за дві опори, розташовані на одній горизонтальній прямій
Вузли для зв'язування двох канатів
Шко- товий Зв'язування двох канатів однакового діаметра. Використовується тільки з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Легко розв'язується після зняття будь-якого навантаження
Брам- шко- товий Зв'язування двох канатів різного діаметра. Канат меншого діаметра (на малюнку - світлий) обмотується навколо каната більшого діаметра. Чим більше різниця в діаметрах канатів, тим більше оборотів каната меншого діаметра необхідно зробити навколо каната більшого діаметра. Використовується тільки з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Легко розв'язується після зняття будь-якого навантаження

Грейп- вайн Зв'язування двох канатів однакового й різного діаметра (припустима різниця в діаметрах канатів, що зв'язують, не більше 2 мм). Зв'язування петель і відтягнень. Простота конструкції, відсутність контрольного вузла. Висока міцність і надійність
Зуст- річна вісімка Зв'язування двох канатів однакового й різного діаметра (припустима різниця в діаметрах канатів, що зв'язують, не більше 2 мм). Зв'язування петель і відтягнень. Простота конструкції, відсутність контрольного вузла
Зустріч- ний провід- ник Зв'язування двох канатів однакового діаметра. Використовується з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Зв'язування стрічок. При зв'язуванні стрічок контрольні вузли не застосовуються. А - зв'язування канатів. Б - зв'язування стрічок
Допоміжні вузли
Прусик Вузол, що самозатягається. Застосовується для підйому по опорному канату, організації поліспастів як стропа для кріплення працівника за вертикально встановлені страхувальні канати. Як строп використовується у вигляді петлі, кінці якої зв'язані вузлом "грейпвайн" або "зустрічна вісімка". Для зв'язування вузла використовується синтетичний плетений шнур діаметром 6 мм
Стре- мено Використовується як опора для ноги при здійсненні підйому на опорному канаті. Може застосовуватися як додаткове проміжне кріплення канатів за опори. При використанні для підйому на опорному канаті зав'язується із синтетичного плетеного шнура діаметром 6 - 8 мм або стрічки

UIAA Використовується як гальмівний елемент для забезпечення безпеки працівника при спуску й підйомі як в опорному, так і в безопорному просторі. Швидкість руху навантаженого кінця каната (А) регулюється за рахунок тертя в шлагах і перегину каната через карабін
Простий багнет Призначений для закріплення канатів, до яких докладаються значні навантаження. Застосовується при закріпленні систем для переміщення вантажів. Не затягується під будь-якими навантаженнями. Не застосовується для кріплення опорних і страхувальних канатів
Маркі- руваль- ний вузол Призначений для закріплення кілець каната, що замотаний у бухту. Запобігає заплутуванню бухти каната
Кара- бінне гальмо Використовується для евакуації працівника (потерпілого) з висотного об'єкта, транспортування вантажів. Використовується при влаштуванні аварійних систем, для дорощування (подовження) опорного каната під навантаженням
  * Контрольний вузол - призначений для унеможливлення самостійного розв'язання певних типів вузлів під навантаженням або за інших умов. Схема зав'язування контрольних вузлів наведена на малюнках вузлів "булинь" і "простий багнет". З контрольними вузлами використовуються: "провідник", "зустрічний провідник" (крім зв'язування стрічок), "подвійний булинь", "простий багнет", "булинь", "шкотовий", "брамшкотовий". Без контрольних вузлів використовуються вузли: "вісімка", "дев'ятка", "прусик", "грейпвайн", "зустрічна вісімка", "австрійський провідник", "спрямована вісімка", "UIAA", "карабінне гальмо", "маркірувальний вузол". ** Шлаг - оборот каната навколо каната у вузлі або навколо опори.

 

7.10.2.8. Якщо поблизу місця проведення робіт відсутні опори для закріплення за них опорного (страхувального) каната, допускається застосовувати сталевий канат, закріплений за опори, розташовані осторонь від робочого місця. За цей канат карабіном кріпиться опорний (страхувальний) канат. Діаметр і довжина сталевого каната, спосіб і місце його кріплення вказуються у наряді (ПВР).

 

7.10.2.9. Розрахунок величин навантажень на опори при закріпленні до них опорних (страхувальних) канатів з використанням петель при різних кутах розташування канатів стосовно вертикальної площини наведені в табл. 7.2.


 

7.10.2.10. Кожний опорний (страхувальний) канат закріплюється за свою окрему, не залежну від інших канатів, опору. Не допускається кріпити за один карабін більше одного каната.

 

7.10.2.11. Опорні (страхувальні) канати повинні висіти вертикально. Якщо опори канатів перебувають осторонь від необхідної вертикальної площини (робочої зони), застосовуються відтягнення (мал. 3 табл. 7.4 Правил).

 

7.10.2.12. Міцність відтягнень і надійність їхнього закріплення повинні відповідати міцності й надійності закріплення канатів. Конструкції відтягнень і способи їхнього закріплення до опорного (страхувального) канату визначаються нарядом (ПВР).

 

7.10.2.13. Після закріплення опорного (страхувального) каната до верхньої опори в метрі від вільно опущеного нижнього кінця каната зав'язується вузол. Канати мають бути закріплені також і на проміжних площадках будівельної споруди (проміжних опорах), якщо ці площадки перебувають у зоні виконання робіт.

 

7.10.2.14. При куті провисання щодо горизонтальної площини горизонтально закріплених страхувальних канатів до 15° для їх кріплення використовують тільки основні опори (мал. 1 табл. 7.4 Правил), при куті провисання 15° та більше - як основні, так і допоміжні, з'єднані (зблоковані) між собою опори.

 

7.10.2.15. Розподіл навантажень на опори в залежності від кута між плечима кріплення та способів (схем) з'єднання (блокування) опор наведені в табл. 7.3.

 

Таблиця 7.3

Тип блокування опор, формула розрахунку навантаження кут °
                         
  V-подібна схема блокування, F1 = F/(2cos /2)                          
  Трикутна схема блокування, F1 = F/(2 sin(/4 - /4))                          

 

 

7.10.2.16. Розподіл навантажень на опори в залежності від кута провисання горизонтально встановленого страхувального (вантажного) каната наведено на мал. 1 табл. 7.4


 

Таблиця 7.4

№ мал. Графічне зображення кріплення Характеристика кріплення
     
  (До пункту 7.10.2.14 цих Правил). При горизонтальному закріпленні страхувального (вантажного) каната необхідно враховувати: що менше кут його провисання, то більше буде навантаження в місцях його кріплення (А, В). Так, якщо кут провисання натягнутого каната дорівнює 10°, навантаження в місцях А та В зростають утроє (FA =PL / 2h). (При L = 12 м; h = 2 м; P = 800 Н - маємо: FA = 800 х 12 / (2 х 2) = 2400 Н). При такому способі закріплення каната в місцях А та В застосовуються тільки основні опори
  (До пункту 7.10.2.17). Вертикальне дублювання опор у кріпленні. Кут між опорами А та В має бути не більше 30°
  (До пункту 7.10.2.11 Правил). Відтягнення, установлене на канаті, може ковзати, коли опорний канат вільно проходить через карабін відтягнення (а), і може бути фіксованим, коли опорний канат кріпиться в карабін відтягнення вузлом "австрійський провідник" (б). У першому випадку відтягнення навантажується рівнодійною силою натягу каната, а в другому випадку - може довантажуватися ще й частиною навантаження опорного каната, тому що виключена можливість ковзання відтягнення уздовж опорного каната. Це необхідно враховувати при установці відтягнень. Бажано, щоб відтягнення розташовувалось по бісектрисі кута  між напрямками докладання навантажень на опорний канат
  (До пункту 7.10.2.18 цих Правил). У разі, коли край (перепад за висотою), через який необхідно спуститися працівникові, гострий (ріжучий) або неміцний, для забезпечення безпечного спуску працівника використовують консоль (запобіжник). Конструкція консолі повинна забезпечувати плавний перегин опорного каната. Кріплення консолі повинне виключати можливість переміщення її в будь-якому напрямку, після того як працівник займе робоче сидіння, установлене на опорному канаті. Розміри консолі (винесення стріли й товщина дошки, у першу чергу), а також вага вантажу (P1)вибираються з урахуванням величини навантаження на канат (P2) і її розподілення, що залежить від співвідношення довжини плечей а12 = P2/P1

 

 

7.10.2.17. У разі кріплення опорних (страхувальних) канатів за дві опори кут між плечима петель має бути не більше 90° (табл. 7.3 Правил). При цьому навантаження на плечі має розподілятися рівномірно.

 

У разі кріплення опорних (страхувальних) канатів за дві опори замкнутою петлею (без кріплення петлі за опори) кут між плечима петель має бути не більше 45° (табл. 7.3 Правил). При цьому навантаження на плечі повинно розподілятися рівномірно.

 

Якщо опорний (страхувальний) канат кріплять тільки за одну з двох опор, друга опора повинна розташовуватися вище першої, а кут між ними має бути не більше 30° (мал. 2 табл. 7.4 Правил).

 

7.10.2.18. У разі кріплення каната за допомогою консолі розміри консолі й вага вантажу вибираються з урахуванням величини навантаження і її розподілення відповідно до співвідношення плечей а1/а2 = P2/P1 (мал. 4 табл. 7.4 Правил).

 

7.10.2.19. З метою визначення необхідності установки проміжних опор, застосування протекторів і відтягнень установлені в робоче положення опорний і страхувальний канати перед початком використання перевіряються шляхом контрольного спуску по канатах. При цьому забезпечення безпеки працівника здійснюється за допомогою страхувального каната, закріпленого за верхній страхувальний вузол його ПЛ.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.