Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВимоги безпеки в разі виникнення небезпечних (аварійних) ситуацій

7.10.8.1. У разі падіння (травмування) працівника, а також в разі виникнення на об'єкті небезпечної (аварійної) ситуації члени бригади, які пройшли навчання й перевірку знань щодо безпечних методів та способів евакуації працівників з висоти, можуть самостійно евакуювати потерпілого з робочої зони.

 

Під час евакуації потерпілого з висоти, застосовуючи наявне в розпорядженні верхолазне спорядження й страхувальні засоби, при різних обставинах виконується такий порядок дій.

 

7.10.8.1.1. Порядок самостійних дій потерпілого, який у результаті падіння завис на закріпленому за вертикально встановлений страхувальний канат стропі:

 

зафіксувати пристрій для спуску по опорному канату;

 

установити затискач з петлею (вузол, що самозатягається) нижче місця закріплення стропа на вертикально встановленому страхувальному канаті;

 

навантажити ногою (вагою свого тіла) вузол, що самозатягається;

 

послабити натяжіння закріпленого стропа, при цьому навантаження перенесеться зі стропа на пристрій для спуску по опорному канату;

 

зняти зі страхувального каната затискач з петлею (вузол, що самозатягається);

 

продовжити спуск по опорному канату.

 

При відсутності затискача з петлею (вузла, що самозатягається) замість другої та третьої дій цього пункту необхідно на страхувальному канаті зав'язати вузол "стремено" і навантажити його ногою (вагою свого тіла).

 

7.10.8.1.2. Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на робочому сидінні, другим членом бригади - рятувальником, який спускається до потерпілого зверху:

 

спуститися до потерпілого по додатковому, закріпленому за незалежну опору опорному канату або при відсутності додаткового каната, по страхувальному канату потерпілого;

 

при проведенні рятувальної операції забезпечення безпеки (самострахування) рятувальника здійснюється за опорний канат потерпілого;

 

зупинитися біля потерпілого й зафіксувати свій пристрій для спуску;

 

закріпити потерпілого додатковим стропом до свого пристрою для спуску;

 

зняти зі страхувального каната строп потерпілого;

 

розблокувати пристрій для спуску потерпілого й перенести навантаження з його пристрою для спуску на свій;

 

зняти пристрій для спуску потерпілого з його опорного каната;

 

розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.

 

7.10.8.1.3.Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на вертикально встановленому страхувальному канаті, другим членом бригади - рятувальником, який спускається до потерпілого зверху:

 

спуститися до потерпілого по додатковому опорному канату або при його відсутності по опорному канату потерпілого;

 

зупинитися біля потерпілого й заблокувати свій пристрій для спуску;

 

закріпити потерпілого до свого пристрою для спуску додатковим стропом з карабіном, довжина якого має бути мінімальною. При цьому додатковий карабін забезпечить рятувальникові необхідну свободу дій надалі;

 

зняти з опорного каната пристрій для спуску потерпілого;

 

навантажити вагою свого тіла страхувальний канат потерпілого шляхом виконання другої, третьої та четвертої дій, зазначених у підпункті 7.10.8.1.1. При цьому вага потерпілого перенесеться з його стропа на пристрій для спуску рятувальника;

 

послабити й зняти строп потерпілого з його страхувального каната. Якщо зняти строп не вдається, його необхідно обрізати;

 

розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.

 

При проведенні рятувальної операції забезпечення безпеки (самострахування) рятувальника здійснюється за страхувальний канат потерпілого.

 

7.10.8.1.4. Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на робочому сидінні, другим членом бригади - рятувальником, який піднімається до потерпілого знизу:

 

на затискачах способом "нога-нога" за допомогою рук піднятися до потерпілого по його страхувальному канату. Для забезпечення безпеки (самострахування) закріпитися стропом ПЛ за додатковий страхувальний канат, а при його відсутності - за опорний канат потерпілого;

 

зупинитися біля потерпілого й закріпити свій додатковий строп за його опорний канат вище рівня голови потерпілого (якщо для забезпечення безпеки використовується опорний канат потерпілого);

 

змінити напрямок власного руху, для цього:

 

нижче затискачів на канаті, по якому рятувальник здійснював підйом до потерпілого, установити пристрій для спуску й заблокувати його;

 

закріпити карабіном пристрій для спуску до свого ПЛ;

 

зняти послідовно, спочатку один, потім другий затискач, за допомогою яких здійснювався підйом, і перенести вагу свого тіла на пристрій для спуску;

 

закріпити потерпілого додатковим стропом до свого пристрою для спуску;

 

зняти строп потерпілого з його страхувального каната;

 

розблокувати пристрій для спуску потерпілого, "протравити" (вільно пропустити) через його опорний канат і перенести вагу його тіла на свій пристрій для спуску. При цьому необхідно чітко контролювати положення свого стропа, закріпленого на опорному канаті потерпілого;

 

зняти пристрій для спуску потерпілого з опорного каната;

 

розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.

 

7.10.8.1.5. Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на стропі на вертикально встановленому страхувальному канаті, другим членом бригади - рятувальником, який піднімається до потерпілого знизу:

 

на затискачах способом "нога-нога" за допомогою рук піднятися до потерпілого по його опорному канату. Для забезпечення безпеки (самострахування) рятувальнику слід закріпитися стропом ПЛ за додатковий страхувальний канат, а при його відсутності - за страхувальний канат потерпілого;

 

після наближення до потерпілого перемістити свої затискачі вище рівня голови потерпілого;

 

заблокувати пристрій для спуску потерпілого;

 

змінити напрямок власного руху, для цього:

 

нижче місця кріплення стропа потерпілого до його страхувального каната встановити пристрій для спуску й заблокувати його;

 

закріпити карабіном пристрій для спуску до свого ПЛ;

 

свій строп перенести й закріпити на опорному канаті потерпілого;

 

перенести вагу свого тіла із затискачів на свій пристрій для спуску. При цьому зменшиться навантаження потерпілого на його строп, а заблокований пристрій для спуску не прослизне вниз по канату стропу потерпілого;

 

закріпити потерпілого до свого пристрою для спуску додатковим стропом;

 

зняти строп потерпілого з його страхувального каната;

 

розблокувати пристрій для спуску потерпілого й перенести навантаження з його пристрою для спуску на свій. При цьому слід контролювати положення свого стропа - місце його закріплення за опорний канат потерпілого має бути не далі довжини витягнутої руки;

 

зняти пристрій для спуску потерпілого з опорного канату;

 

розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.

 

7.10.8.2. За наявності на об'єкті інших членів бригади й додаткового верхолазного спорядження безпека потерпілого й рятувальника забезпечуються додатковими страхувальними канатами, закріпленими за окремі, незалежні опори.

 

7.10.8.3. Якщо причиною виникнення аварійної ситуації сталося руйнування одного з канатів, на яких працював потерпілий, необхідно замість зруйнованого встановити додатковий канат.

 

7.10.8.4. Під час евакуації потерпілого з підземних споруджень (комунікацій, колодязів тощо), закритих ємностей, а також на висотних будівельних спорудах, коли допомогу потерпілому доцільніше робити шляхом його підйому, ніж спуску, використовують поліспасти або поліспастні системи, наведені в табл. 7.7 Правил.

 

7.10.8.5. Допускається використовувати для евакуації потерпілого наявні на об'єкті вантажопідіймальні машини (механізми). У цьому разі після спуску (підйому) до потерпілого рятувальник виконує такі дії:

 

кріпить додатковим стропом ПЛ потерпілого за конструкцію робочої платформи (колиски, люльки) вантажопідіймальної машини (механізму);

 

переміщує (переносить) потерпілого в робочу платформу (колиску, люльку) вантажопідіймальної машини (механізму);

 

відкріплює потерпілого від опорного й страхувального канатів;

 

здійснює спуск (підйом) разом з потерпілим.

 

7.10.8.6. При защемленні або сплутуванні нижніх кінців канатів, на яких виконує роботу працівник, і неможливості звільнення (розплутування) їх на робочому місці для спуску працівника додатково установлюють інші канати.

 

7.10.8.7. При ушкодженні опорного каната під працівником звільняють ушкоджену ділянку від навантаження за допомогою вузла "австрійський провідник" і встановлюють для працівника поруч інший опорний канат.

 

7.10.8.8. При ушкодженні опорного каната над працівником треба передусім забезпечити страхування працівника за допомогою додаткового каната, а потім звільнити від навантаження й видалити з робочого місця ушкоджений канат.

 

7.10.8.9. У разі захоплення нижніх кінців опорного (страхувального) каната транспортним засобом або яким-небудь іншим механізмом необхідно негайно обрізати канат нижче пристрою для спуску (вузла, що самозатягається, або затискача) та застосувати для спуску потерпілого інші канати.

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.