Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПрийняття та пуск в експлуатацію заново змонтованого трубопроводу

 

11.22. Прийняття в експлуатацію заново змонтованого трубопроводу здійснюється згідно з вимогами ДБНП А3.1-3-94 та цих Правил і після реєстрації (перереєстрації) його в органах Держнаглядохоронпраці. (Пункт 11.22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.23. Пуск в експлуатацію трубопроводів, що підлягають реєстрації (перереєстрації) в органах Держнаглядохоронпраці, проводиться за наказом підприємства - власника трубопроводу при позитивних результатах технічного опосвідчення, готовності трубопроводу до експлуатації, відповідності обслуговування, нагляду та монтажу вимогам проекту, Правил і НД. (Пункт 11.23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.24. Пуск в експлуатацію трубопроводів, що не підлягають реєстрації (перереєстрації) в органах Держнаглядохоронпраці, проводиться за наказом підприємства-власника трубопроводу при позитивних результатах технічного опосвідчення, готовності трубопроводу до експлуатації, відповідності обслуговування, нагляду та монтажу вимогам проекту, Правил і НД, встановлених під час його обстеження особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію трубопроводів. (Пункт 11.24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.25. Рішення щодо можливості експлуатації трубопроводів, що підлягають і не підлягають реєстрації, оформляється в паспорт особою, яка його прийняла.

11.26. Включення в роботу трубопроводів, що підлягають та не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, проводиться за розпорядженням особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів, та оформляється записом у змінному журналі. (Пункт 11.26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.27. На введений в експлуатацію трубопровід прикріплюються металеві таблички (не менше 400 х 300 мм) з такими даними: реєстраційний номер, дозволений тиск, температура середовища, дата (місяць та рік) наступного технічного опосвідчення.

На кожному трубопроводі прикріплюється не менше трьох табличок, що встановлюються на кінцях та посередині трубопроводу. Якщо один і той самий трубопровід прокладено через декілька приміщень, таблички прикріплюються на трубопроводі в кожному приміщенні.

 

Оскарження рішення експертно-технічного центру або спеціалізованої організації

 

12.1. У випадку незгоди замовника з представленим йому експертно-технічним центром або спеціалізованою організацією висновком за результатами виконаних робіт, зазначених у договорі між ними, він може оскаржити його у місячний термін з дня отримання висновку до Держнаглядохоронпраці.

12.2. Скарга повинна бути розглянута Держнаглядохоронпраці протягом місяця з дня її отримання.

 

Організація безпечної експлуатації і ремонту трубопроводів

 

Організація безпечної експлуатації

 

13.1. Керівництво підприємства - власника трубопроводів забезпечує утримання трубопроводів у справному стані та безпечні умови їх експлуатації, для чого:

1) призначає відповідальну особу за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів із числа інженерно-технічних працівників (далі - ІТП), які пройшли перевірку знань в установленому порядку;

2) забезпечує ІТП цими Правилами та іншою НД з безпечної експлуатації трубопроводів та встановлює відповідний контроль за їх виконанням;

3) призначає потрібну кількість осіб обслуговуючого персоналу, які пройшли навчання та мають посвідчення на право обслуговування трубопроводів;

4) розробляє та затверджує виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує трубопроводи. Інструкція видається працівникам з числа обслуги та вивішується на робочих місцях. В цехах теплових електростанцій інструкції можуть не вивішуватись;

5) встановлює такий порядок, згідно з яким персонал, на який покладено обов'язки з обслуговування трубопроводів, повинен вести ретельне спостереження за дорученим йому устаткуванням шляхом огляду, перевірки справності арматури, контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв та заносити результати огляду та перевірок до змінного журналу;

6) встановлює порядок і забезпечує періодичність перевірки знань керівними та ІТП Правил, норм та інструкцій з охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30 (z0095-94);

7) організовує періодичну перевірку знань персоналом виробничих інструкцій;

8) проводить періодично, не рідше одного разу на рік, обстеження трубопроводів з наступним повідомленням інспектора Держнаглядохоронпраці про результати цього обстеження.

13.2. Відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію особа забезпечує:

1) утримання трубопроводів у справному стані;

2) проведення контролю за станом металу та зварних з'єднань елементів трубопроводів згідно НД з контролю під час експлуатації та на технічне діагностування, погоджених з Держнаглядохоронпраці, а також згідно з вимогами інструкцій та вказівками проектних організацій та підприємств-виготовлювачів;

3) своєчасну підготовку трубопроводів до технічного опосвідчення;

4) своєчасне усунення виявлених несправностей;

5) обслуговування трубопроводів навченим та атестованим персоналом;

6) періодичну перевірку знань обслуги (персоналу) та забезпечення її інструкціями;

7) виконання обслугою виробничих інструкцій;

8) своєчасний замір температурних переміщень трубопроводів та залишкових деформацій згідно з вимогами НД.

13.3. Особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів:

1) оглядає трубопроводи в робочому стані з періодичністю, визначеною в інструкції з експлуатації;

2) перевіряє щоденно в робочі дні записи в змінному журналі та розписується в ньому;

3) проводить технічне опосвідчення трубопроводів у встановлені Правилами строки;

4) організовує та бере участь в обстеженнях та технічних опосвідченнях трубопроводів, що проводять експерти ЕТЦ;

5) зберігає паспорти трубопроводів та інструкції;

6) бере участь у комісії з атестації та періодичної перевірки знань ІТП та обслуги;

7) організовує та проводить протиаварійні тренування з персоналом;

8) забезпечує своєчасне виконання приписів, що видаються інспекторами Держнаглядохоронпраці;

9) забороняє експлуатацію трубопроводу при виявленні несправностей, що можуть призвести до аварій або травмування людей.

13.4. Відповідальна особа за справний стан та безпечну експлуатацію має право:

1) усувати від обслуговування трубопроводів персонал, який допустив порушення інструкцій або виявив незадовільні знання;

2) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності ІТП та осіб із числа обслуговуючого персоналу, які порушують Правила та виробничі інструкції;

3) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо усунення причин, що спричиняють порушення вимог цих Правил та виробничих інструкцій.

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.