Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДелегата (інспектора) та арбітрів

1. Призначити відповідальну особу за безпеку делегата (інспектора) та арбітрів.

2. Поінформувати про систему безпеки команд, їх майна та місця паркування автотранспортних засобів.

3. Надати арбітру та делегату (інспектору), відповідно, рапорт арбітра та рапорти делегата, інспектора, „Чесної гри”.

4. Надати делегату (інспектору) місце, яке забезпечує умови для виконання своїх обов’язків під час матчу.

5. Забезпечити делегату (інспектору) телефонний зв’язок з ФФМД для оперативної передачі інформації про підсумки матчу.

 

Стаття 27. Протест. Порядок подання. Розгляд

1. Офіційна особа клубу зобов’язана відразу після закінчення матчу попередити делегата (інспектора) та арбітра про подання протесту. Відповідна заява про подання протесту підписується головним тренером (начальником команди) і передається делегату (інспектору), який зобов’язаний поінформувати про це команду-суперницю та ФФМД. Делегат повинен направити цю заяву до ФФМД.

Клуб повинен протягом 24 годин після закінчення матчу направити обґрунтований протест до КДК ФФМД.

2. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також у разі, якщо він поданий на рішення арбітра протягом матчу:

а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або одинадцятиметрового удару;

б) визначення положення “поза грою”;

в) визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру;

г) зараховане або не зараховане взяття воріт;

ґ) попередження або вилучення футболіста з поля.

3. Протест розглядає КДК ФФМД після перерахування внеску в розмірі 500 (п’ятсот) гривень на р/р ФФМД. У випадку задоволення протесту внесок повертається команді, яка подала протест. Протест не розглядається, якщо вказана сума не перерахована протягом 7 (семи) днів після надходження протесту до ФФМД. 

Стаття 28. Фінансові умови

1. Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю його команди у змаганнях.

2. Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням змагань, Виконком ФФМД затверджує суми та терміни сплати клубами заявкових грошових внесків, що перераховуються на р/р ФФМД з поміткою „Внесок команди „_____” м. _____ на участь у _____ етапі чемпіонату України з футболу серед аматорських команд 2011 р.”.

3. Сума заявкового грошового внеску клубу становить 750,00 (сімсот п’ятдесят) гривень;

4. Терміни сплати заявкових грошових внесків: у чемпіонаті – за 5 днів до початку Чемпіонату.

5. Заявка футболістів на участь у змаганнях проводиться після перерахування на р/р ФФМД заявкового грошового внеску в розмірі 5,00 (пять) гривень за кожного гравця з поміткою „Внесок команди „_____” м. ______ за заявку _____ футболістів на участь у чемпіонаті міста Дніпропетровськ з футболу серед аматорських команд 2011 р.”.

6. Додаткова заявка футболістів на участь у змаганнях після проведення першого ігрового кола проводиться після перерахування на р/р ФФМД заявкового грошового внеску в розмірі 200,00 (двохсот) гривень за кожного гравця з поміткою „Внесок команди „_____” м. ______ за додаткову заявку _____ футболістів на участь у чемпіонаті міста Дніпропетровська з футболу серед аматорських команд 2011 р.”

7. Загальна кількість футболістів не може перевищувати більш ніж 25 осіб в одній команді.

8. Заявкові грошові внески перераховуються за такими реквізитами: _______________________________________________________________________.

9. Виплату гонорару арбітру, асистентам арбітра та делегату (інспектору) здійснює ФФМД з відшкодуванням Клубами рівними частками. Сума на гонорар за арбітраж та інспектування матчів змагань повинна бути сплачена клубом до початку ігрового кола у повному обсязі виходячи іх рохрахунку на одне ігрове коло не пізніше ніж за 5 днів до початку змагань.

10. Гонорари за арбітраж та інспектування матчів змагань затверджені Виконкомом ФФМД у розмірах:

1) арбітр – 100 (сто) грн.;

2) асистент арбітра – 80 (вісімдесят) грн.;

3) делегат – 80 (вісімдесят) грн.;

9. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару за арбітраж та інспектування здійснюється як за виконану роботу, за умови, якщо делегат (інспектор) та арбітри прибули на місце проведення матчу.

10. Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються тільки витрати на відрядження делегата (інспектора) та арбітрів.

Глава V. АРБІТРАЖ

Стаття 29. Здійснення арбітражу

1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до них, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій.

2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів ФФМД і затверджені Виконкомом ФФМД для проведення матчів змагань.

 

Стаття 30. Призначення арбітрів

1. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється виключними повноваженнями щодо застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра та четвертий арбітр.

2. Призначення арбітра, асистентів та четвертого арбітра (у разі необхідності), проводить Комітет арбітрів ФФМД. Протокол призначень підписує голова Комітету.

3. Прохання клубів або інших організацій щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються.

4. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів їх заміну проводить Комітет арбітрів ФФМД.

5. У випадку неявки арбітра матч проводить найбільш кваліфікований з асистентів арбітра.

6. У випадку неявки арбітрів матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри з числа затверджених Комітетом арбітрів ФФМД.

 

Стаття 31. Обов’язки та функції арбітрів

1. Не пізніше, ніж за 3 дні до дати проведення матчу, повідомити телефоном, факсом або телеграмою клуб-господар поля про місце і час свого прибуття.

2. Прибути до стадіону, де проводитиметься матч, не пізніше, ніж за 30 хв. його початку.

3. У випадку неможливості прибути на матч відразу повідомити про це телефоном, факсом або телеграмою Комітет арбітрів ФФМД.

4. За відсутності делегата (інспектора), у випадку неприбуття команди на матч відразу повідомити про це ФФМД та Комітет арбітрів ФФМД.

5. У випадку неприбуття делегата (інспектора) інформацію про матч після його закінчення передати до ФФМД за тел.: _______________

6. Оглянути футбольне поле, оцінити його стан за п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у Рапорті арбітра. У випадку неготовності стадіону до матчу арбітр зобов’язаний вимагати від клубу-господаря поля і дирекції стадіону якнайшвидше ліквідувати виявлені недоліки. У разі непридатності футбольного поля арбітр може прийняти рішення про неможливість проведення матчу.

7. У випадку надзвичайних обставин, неможливості проведення матчу через несприятливі метеорологічні умови або з причин, які на думку арбітрів небезпечні для здоров’я гравців, матч повинен бути перенесений на інший стадіон або відмінений. Рішення про неможливість проведення матчу виносить арбітр і негайно інформує про це ФФМД за тел.: ____________________.

8. Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників.

9. У разі відсутності делегата перевірити наявність в адміністрації стадіону документації, згідно з вимогами Регламенту (пункт 5 статті 34 глави VI) та прийняти рішення відносно можливості проведення матчу.

10. Перевірити відповідність „Паспортів футболістів”, прізвищам внесеним в лист Рапорту арбітра. Арбітр разом з керівництвом клубу несе відповідальність за дотримання правил допуску футболістів до матчу.

11. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у технічному майданчику під час матчу.

12. Після закінчення матчу протягом 30 (тридцяти) хв. оформити Рапорт арбітра.

13. У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті відносно футболістів і/або тренерів, офіційних осіб клубів і будь-які інциденти, що виникли до, під час та після матчу.

14. Рапорт арбітра протягом 24 годин після закінчення матчу здати у ФФМД за адресою: ___________________.

15. У випадку подачі протесту, або якщо мали місце інциденти до, під час і після матчу, опис яких неможливий у Рапорті арбітра, направити Комісії з проведення змагань ФФМД на протязі 24 годин після закінчення матчу письмове пояснення факсом за номером ______________.

 

Глава VI. ІНСПЕКТУВАННЯ

 

Стаття 32. Здійснення інспектування

Інспектування здійснюють делегати (інспектори), рекомендовані Інспекторським комітетом ФФМД і затверджені Виконкомом ФФМД для виконання своїх функцій у матчах змагань.

 

Стаття 33. Призначення делегатів (інспекторів)

1. Призначення делегатів (інспекторів) проводить Інспекторський комітет ФФМД Протокол призначень підписує голова Інспекторського комітету ФФМД.

2. У випадку неявки делегата на матч заміну делегата здійснює Інспекторський комітет ФФМД за погодженням з Інспекторським комітетом ФФМД.

3. Прохання клубів або інших організацій про заміну делегатів, призначених на матчі, до розгляду не приймаються.

 

Стаття 34. Обов’язки делегата (інспектора)

1. Не пізніше, ніж за 1 годину до дати проведення матчу, повідомити телефоном, факсом або телеграмою клуб-господар поля про місце і час свого прибуття.

2. Прибути до населеного пункту, де проводитиметься матч, не пізніше, ніж за 30 хв. до його початку.

3. У випадку неможливості прибуття на матч відразу повідомити про це телефоном, факсом або телеграмою Інспекторський комітет ФФМД.

4. Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу, включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових флагштоків) роздягалень команд, кімнат арбітрів, делегата (інспектора), засобів надання першої медичної допомоги.

Арбітр, асистенти арбітра та четвертий арбітр повинні брати участь в інспекції футбольного поля спільно з делегатом (інспектором).

5. Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до проведення матчу:

а) Акт (сертифікат) державної комісії з контролю за станом спортивних споруд;

б) Паспорт стадіону зареєстрованого ФФМД;

в) Угода клубу та дирекції стадіону з органами внутрішніх справ про забезпечення громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до, під час та після закінчення матчів;

г) Угода зі службою швидкої медичної допомоги;

д) Регламент змагань з футболу серед аматорських команд 2011 року;

6. У разі відсутності вказаних документів і/або невиконання вимог, установлених Регламентом, терміново повідомити про це ФФМД і вжити всіх необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.

7. Відрекомендуватися керівництву команд і черговому УВС на стадіоні, погодивши з ними питання про гру, яка має відбутися.

8. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, попередньо повідомивши про це ФФМД.

9. У разі неприбуття команди на матч терміново повідомити про це ФФМД за тел.: _____________.

10. Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції – прийняти рішення про його заміну одним із асистентів арбітра, на місце якого відповідно призначити асистента арбітра з числа затверджених Комітетом арбітрів ФФМД.

11. Заповнити Рапорт делегата (інспектора) з повним, об’єктивним відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під час та після його проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок і особистого аналізу.

12. Протягом години після закінчення матчу поінформувати ФФМД за тел.: _____________ про технічні результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час і після матчу. У разі відсутності телефонного зв’язку передати інформацію факсом за номером ___________.

13. Рапорт делегата (інспектора) протягом 24 годин після закінчення матчу здати за адресою: ________________.

14. У разі інцидентів, що мали місце до, під час і після матчу, поінформувати про це офіційних осіб команд та ФФМД і протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати до ФФМД факсом за номером ___________ Рапорт, в якому детально викласти перебіг відповідних подій.

15. Прохання клубів або інших організацій про заміну делегатів (інспекторів), призначених на матч, до розгляду не приймаються.

 

Стаття 35. Повноваження делегата (інспектора)

1. Делегат контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог Регламенту, відповідних документів з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після матчу.

2. Оцінює професійні дії арбітрів під час проведення матчу.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.