Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЧемпіонату з футболу серед аматорських команд міста Дніпропетровська

Р Е Г Л А М Е Н Т

Чемпіонату з футболу серед аматорських команд міста Дніпропетровська

На 2011 рік

 

Дніпропетровськ 2011

ЗМІСТ

Визначення термінів4

Глава I. Нормативно-правова база регламенту6

Глава II. Мета і завдання регламенту6

 

Стаття 1 Мета 6

Стаття 2 Завдання 6

 

Глава III. Мета і завдання змагань6

 

Стаття 3 Мета 6

Стаття 4 Завдання 6

 

Глава IV. Умови проведення змагань6

Стаття 5 Система проведення змагань 6

Стаття 6 Керівництво змаганнями 7

Стаття 7 Учасники змагань 7

Стаття 8 Календар змагань 7

Стаття 9 Заявкові документи. Порядок заявки на участь у змаганнях 7

Стаття 10 Місця проведення змагань 8

Стаття 11 Обов’язки клубу-господаря поля щодо підготовки

стадіону до матчу 9

Стаття 12 Забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні 9

Стаття 13 Визначення місць команд у турнірній таблиці 10

Стаття 14 Нагородження 11

Стаття 15 Перехід команд до наступних етапів змагань

та участь у змаганнях під егідою ПФЛ України 11

Стаття 16 Участь у Кубку регіонів УЄФА 11

Стаття 17 Неявка команди на матч 11

Стаття 18 Виключення команди зі змагань 11

Стаття 19 Зміна назви клубу (команди) 11

Стаття 20 Правонаступність 12

Стаття 21 Участь та заміни футболістів у матчах 12

Стаття 22 Вимоги до екіпірування футболіста 13

Стаття 23 Порядок прийому команди-суперника

клубом-господарем поля 14

Стаття 24 Відповідальність клубу (команди),

керівників та футболістів 14

Стаття 25 Офіційна процедура перед початком

та після закінчення матчу 15

Стаття 26 Обов’язки клубу-господаря поля

з прийому делегата (інспектора) та арбітрів 15

Стаття 27 Протест. Порядок подання. Розгляд 15

Стаття 28 Фінансові умови 16 

Глава V. Арбітраж17

Стаття 29 Здійснення арбітражу 17

Стаття 30 Призначення арбітрів 17

Стаття 31 Обов’язки та функції арбітрів 17

 

Глава VI. Інспектування18

Стаття 32 Здійснення інспектування 18

Стаття 33 Призначення делегатів (інспекторів) 18

Стаття 34 Обов’язки делегата (інспектора) 18

Стаття 35 Повноваження делегата (інспектора) 20

 

Глава VII. Переходи футболістів із клубу в клуб20

Стаття 36 Статус футболіста-аматора 20

Стаття 37 Переходи футболіста 20

Стаття 38 Поновлення статусу футболіста-аматора 20

Стаття 39 Реєстрація, заявка та допуск футболіста

до участі у змаганнях 20

Стаття 40 Порядок видачі „Паспорта футболіста” 21

Стаття 41 Компенсаційні розрахунки професіонального клубу

з аматорським клубом та ДЮСЗ 21

Стаття 42 Урегулювання питань щодо суми компенсації 22

 

Глава VIII. Дисциплінарні санкції 22

Стаття 43 Застосування дисциплінарних санкцій 22

Стаття 44 Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром 23

Стаття 45 Терміни розгляду заяв

та застосування дисциплінарних санкцій 24

 

Глава IX. Прикінцеві положення24

Стаття 46 Розгляд і вирішення спірних питань 24

Стаття 47 Інші питання 24

 

 


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

ФІФА Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій
УЄФА Європейський Союз Футбольних Асоціацій
ФФУ Федерація футболу України
ФФМД Федерація футболу міста Дніпропетровська
ААФУ Асоціація аматорського футболу України
ПФЛУ Професіональна футбольна ліга України
ДЮФЛУ Дитячо-юнацька футбольна ліга України
Виконком ФФМД Виконавчий комітет ФФМД
РФФ Регіональна (АР Крим, обласна, міст Києва, Севастополя) федерація футболу
Клуб - Аматорський клуб, команда (організація, установа, підприємство та ін., що представляє аматорський клуб, команду)
Футболіст Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу
Правила гри Звід положень та вимог, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій, обов’язкових для виконання у змаганнях з футболу
Регламент Регламент чемпіонату і розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд міста Дніпропетровська на 2011 рік
КДК ФФМД Контрольно-дисциплінарна комісія ФФМД
КДК ФФУ Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ
АК Апеляційний комітет ФФМД
Офіційна особа Представник ФФУ, ААФУ, РФФ, ФФМД, керівництва клубу, який виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань
ЦРСТ Центральна рада спортивного товариства
Арбітр Особа, призначена ФФМД для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри
Делегат, інспектор Особи, призначені ФФУ для виконання офіційних функцій стосовно оцінки дій арбітрів та рівня організації матчу
Дисциплінарні правила Звід дисциплінарних норм і видів дисциплінарних стягнень, визначених Дисциплінарними правилами ФФУ
Паспорт футболіста Документ установленого зразку, в якому вказано основні дані футболіста
Дисциплінарні санкції Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень за поведінку, що підлягає покаранню
Відсторонення Заборона футболісту брати участь в офіційних змаганнях або заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін

 


Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ

 

Нормативно-правовою базою Регламенту є:

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 823 „Порядок забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів”.

- Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів 2002 р.

- Вимоги до стадіонів при проведенні змагань з футболу 2007 р.

- Дисциплінарні правила Федерації футболу України 2009 р.

- Регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів 2007 р.

 

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 1. Мета

Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і проведення змагань з футболу серед аматорських клубів України у місті Дніпропетровськ, прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів футболу.

 

Стаття 2. Завдання

1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів ФФУ.

2. Встановити організаційний порядок здійснення управління змаганнями.

3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення змагань.

4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів.

 

Глава III. Мета і завдання змагань

 

Стаття 3. Мета

Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких верств населення, підвищення рівня майстерності футболістів, визначення чемпіона міста Дніпропетровська серед аматорських клубів.

 

Стаття 4. Завдання

1. Сприяти оздоровленню широких верств населення України.

2. Створити умови для підвищення рівня майстерності футболістів.

 

На стадіоні

1. Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під час і після матчу на стадіоні та на прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону.

2. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність представників органів правопорядку в кількості, достатній для протидії порушенням громадського порядку, охорони глядачів і учасників змагань на стадіоні.

3. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу заборонені агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та різного роду політичні дії.

4. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, передбачених ст. 11, 12 до клубу-господаря можуть застосовуватись дисциплінарні санкції аж до зарахування поразки (зняття турнірних очок).

5. Учасники змагань та глядачі не повинні припускатися проявів дискримінації і/або расизму, публічних образ, або наклепу у ганебній формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови, політичного і релігійного переконання або етнічного походження, а також будь- яких інших актів дискримінації і/або расизму чи зневаги до кого- небудь. Такі дії підпадають під застосування дисциплінарних санкцій у контексті статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ.

(Терміни відсторонення та розміри дисциплінарних санкцій у вигляді обов’язкового грошового внеску визначає КДК ФФМД).

6. Матч може бути припинений за рішенням арбітра у випадку недисциплінованої поведінки футболістів чи офіційних осіб однієї з команд. У такому випадку цій команді зараховується технічна поразка (0 : 3), а команді суперників перемога (3 : 0). Якщо матч припинено у випадку недисциплінованої поведінки футболістів чи офіційних осіб обох команд, то обом командам зараховується технічна поразка (– : –).

7. До клубів, які порушили пункт 6 статті 12, застосовуються дисциплінарні санкції.

 

Стаття 13. Визначення місць команд у турнірній таблиці

1. За перемогу команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не нараховуються.

2. Місця команд у змаганнях визначаються за такими показниками, отриманими в усіх матчах:

а) більша кількість набраних очок;

б) більша кількість перемог;

в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

г) більша кількість забитих м’ячів.

3. У випадку рівності показників, вказаних у пункті 2 статті 13, у двох і більше команд перевагу отримують команди, які в матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:

а) більша кількість набраних очок;

б) більша кількість перемог;

в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

г) більша кількість забитих м’ячів;

4. За рівності показників, вказаних у пункті 3 статті 13, місця команд визначаються жеребкуванням, яке проводить Комісія з проведення змагань ФФМД.

5. Якщо тільки дві команди набрали однакову найбільшу кількість очок в усіх матчах Чемпіонату, чемпіон мiста Днiпропетровська визначається у додатковому («Золотому») матчі між ними на нейтральному полі.

Рішення щодо місця і дати його проведення приймає Виконком ФФМД.

 

Стаття 14. Нагородження

1. Нагородження переможців і призерів Змагань проводять представники ФФМД.

2. Команда, що посіла перше місце у чемпіонаті, отримує звання “Чемпіон міста Дніпропетровськ з футболу серед аматорських команд” і нагороджується кубком, дипломом.

3. Команди, що посіли друге і треті місця у чемпіонаті, нагороджуються кубками, дипломами відповідних ступенів.

4. Кращі футболісти чемпіонату України за амплуа (воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир) нагороджуються призами і грамотами ФФМД.

5. Команди, що посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті, отримують від ФФМД безповоротну фінансову допомогу на розвиток аматорського футболу в розмірі, відповідно, 2 000 (дві тисячі), 1 000 (одна тисяча) та 500 (п’ятсот) гривень.

 

Стаття 15. Перехід команд до наступних етапів змагань

Господарем поля

1. Клуб гостей повинен не пізніше, ніж за 1 годину до прибуття команди, повідомити клуб-господар поля про дату, час прибуття та кількісний склад делегації. У разі несвоєчасного виконання цих вимог претензії клубу гостей не приймаються.

2. Офіційна особа клубу-господаря поля зобов’язана зустріти команду гостей, та погодити програму перебування.

3. Протягом усього часу перебування команди гостей у місці клуб- господар поля несе відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього відповідні служби.

4. У разі ігнорування офіційними особами команди гостей пропозицій клубу-господаря поля щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, паркування автотранспортних засобів у не відведених для цього місцях, клуб-господар поля не несе відповідальності за завдані збитки.

5. Вартість квитків для відвідування матчів визначає клуб-господар поля. Кошти від реалізації квитків надходять на рахунок клубу-господаря поля.

6. Клуб-господар поля зобов’язаний надати клубу гостей для його вболівальників не менше п’яти відсотків місць від загальної місткості свого стадіону в окремій безпечній зоні згідно поданої заявки від клубу гостей, що має надійти не пізніше, ніж за п’ять днів до початку матчу.

7. Клуб-господар поля безкоштовно надає команді гостей:

а) футбольне поле з трав’яним покриттям для проведення одного тренування тривалістю не менше, ніж 30 хв.;

б) футбольне поле, де відбудеться матч, для проведення одного тренування тривалістю не менше, ніж 15 хв.;

в) футбольні м’ячі (не менше 2 шт);

г) чай, питну воду на стадіоні в день матчу;

 

Стаття 24. Відповідальність клубу, керівників

Та футболістів

1. Керівники, футболісти, тренери та інші фахівці клубу, які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, делегата (інспектора), арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів.

2. Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї команди (клубу). Керівники клубу, тренери не мають права втручатися в дії делегата (інспектора) та арбітрів.

3. Клуб несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до, під час та після матчу.

4. За невиконання (порушення) вимог Регламенту, інших нормативних документів до клубу і/або його офіційних осіб, футболістів застосовуються дисциплінарні санкції.

 

Стаття 25. Офіційна процедура перед початком та після

Закінчення матчу

1. Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються в центрі поля обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Футболісти та арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою. Представник ФФМД проводить процедуру фотографування команд.

2. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз арбітрів і команду господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди господарів поля та арбітрами.

3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.

4. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітаном команди гостей визначає право вибору воріт.

5. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами на своїй половині поля. Футболісти дякують глядачам за їх підтримку оплесками над головою. Капітани команд рукостисканням дякують арбітрам за проведений матч.

 

Стаття 26. Обов’язки клубу-господаря поля з прийому

Глава V. АРБІТРАЖ

Стаття 29. Здійснення арбітражу

1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до них, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій.

2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів ФФМД і затверджені Виконкомом ФФМД для проведення матчів змагань.

 

Стаття 30. Призначення арбітрів

1. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється виключними повноваженнями щодо застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра та четвертий арбітр.

2. Призначення арбітра, асистентів та четвертого арбітра (у разі необхідності), проводить Комітет арбітрів ФФМД. Протокол призначень підписує голова Комітету.

3. Прохання клубів або інших організацій щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються.

4. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів їх заміну проводить Комітет арбітрів ФФМД.

5. У випадку неявки арбітра матч проводить найбільш кваліфікований з асистентів арбітра.

6. У випадку неявки арбітрів матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри з числа затверджених Комітетом арбітрів ФФМД.

 

Стаття 31. Обов’язки та функції арбітрів

1. Не пізніше, ніж за 3 дні до дати проведення матчу, повідомити телефоном, факсом або телеграмою клуб-господар поля про місце і час свого прибуття.

2. Прибути до стадіону, де проводитиметься матч, не пізніше, ніж за 30 хв. його початку.

3. У випадку неможливості прибути на матч відразу повідомити про це телефоном, факсом або телеграмою Комітет арбітрів ФФМД.

4. За відсутності делегата (інспектора), у випадку неприбуття команди на матч відразу повідомити про це ФФМД та Комітет арбітрів ФФМД.

5. У випадку неприбуття делегата (інспектора) інформацію про матч після його закінчення передати до ФФМД за тел.: _______________

6. Оглянути футбольне поле, оцінити його стан за п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у Рапорті арбітра. У випадку неготовності стадіону до матчу арбітр зобов’язаний вимагати від клубу-господаря поля і дирекції стадіону якнайшвидше ліквідувати виявлені недоліки. У разі непридатності футбольного поля арбітр може прийняти рішення про неможливість проведення матчу.

7. У випадку надзвичайних обставин, неможливості проведення матчу через несприятливі метеорологічні умови або з причин, які на думку арбітрів небезпечні для здоров’я гравців, матч повинен бути перенесений на інший стадіон або відмінений. Рішення про неможливість проведення матчу виносить арбітр і негайно інформує про це ФФМД за тел.: ____________________.

8. Разом з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, щоб не збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників.

9. У разі відсутності делегата перевірити наявність в адміністрації стадіону документації, згідно з вимогами Регламенту (пункт 5 статті 34 глави VI) та прийняти рішення відносно можливості проведення матчу.

10. Перевірити відповідність „Паспортів футболістів”, прізвищам внесеним в лист Рапорту арбітра. Арбітр разом з керівництвом клубу несе відповідальність за дотримання правил допуску футболістів до матчу.

11. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у технічному майданчику під час матчу.

12. Після закінчення матчу протягом 30 (тридцяти) хв. оформити Рапорт арбітра.

13. У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті відносно футболістів і/або тренерів, офіційних осіб клубів і будь-які інциденти, що виникли до, під час та після матчу.

14. Рапорт арбітра протягом 24 годин після закінчення матчу здати у ФФМД за адресою: ___________________.

15. У випадку подачі протесту, або якщо мали місце інциденти до, під час і після матчу, опис яких неможливий у Рапорті арбітра, направити Комісії з проведення змагань ФФМД на протязі 24 годин після закінчення матчу письмове пояснення факсом за номером ______________.

 

Глава VI. ІНСПЕКТУВАННЯ

 

Стаття 32. Здійснення інспектування

Інспектування здійснюють делегати (інспектори), рекомендовані Інспекторським комітетом ФФМД і затверджені Виконкомом ФФМД для виконання своїх функцій у матчах змагань.

 

Стаття 33. Призначення делегатів (інспекторів)

1. Призначення делегатів (інспекторів) проводить Інспекторський комітет ФФМД Протокол призначень підписує голова Інспекторського комітету ФФМД.

2. У випадку неявки делегата на матч заміну делегата здійснює Інспекторський комітет ФФМД за погодженням з Інспекторським комітетом ФФМД.

3. Прохання клубів або інших організацій про заміну делегатів, призначених на матчі, до розгляду не приймаються.

 

Стаття 34. Обов’язки делегата (інспектора)

1. Не пізніше, ніж за 1 годину до дати проведення матчу, повідомити телефоном, факсом або телеграмою клуб-господар поля про місце і час свого прибуття.

2. Прибути до населеного пункту, де проводитиметься матч, не пізніше, ніж за 30 хв. до його початку.

3. У випадку неможливості прибуття на матч відразу повідомити про це телефоном, факсом або телеграмою Інспекторський комітет ФФМД.

4. Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу, включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових флагштоків) роздягалень команд, кімнат арбітрів, делегата (інспектора), засобів надання першої медичної допомоги.

Арбітр, асистенти арбітра та четвертий арбітр повинні брати участь в інспекції футбольного поля спільно з делегатом (інспектором).

5. Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до проведення матчу:

а) Акт (сертифікат) державної комісії з контролю за станом спортивних споруд;

б) Паспорт стадіону зареєстрованого ФФМД;

в) Угода клубу та дирекції стадіону з органами внутрішніх справ про забезпечення громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до, під час та після закінчення матчів;

г) Угода зі службою швидкої медичної допомоги;

д) Регламент змагань з футболу серед аматорських команд 2011 року;

6. У разі відсутності вказаних документів і/або невиконання вимог, установлених Регламентом, терміново повідомити про це ФФМД і вжити всіх необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.

7. Відрекомендуватися керівництву команд і черговому УВС на стадіоні, погодивши з ними питання про гру, яка має відбутися.

8. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, попередньо повідомивши про це ФФМД.

9. У разі неприбуття команди на матч терміново повідомити про це ФФМД за тел.: _____________.

10. Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції – прийняти рішення про його заміну одним із асистентів арбітра, на місце якого відповідно призначити асистента арбітра з числа затверджених Комітетом арбітрів ФФМД.

11. Заповнити Рапорт делегата (інспектора) з повним, об’єктивним відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під час та після його проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок і особистого аналізу.

12. Протягом години після закінчення матчу поінформувати ФФМД за тел.: _____________ про технічні результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час і після матчу. У разі відсутності телефонного зв’язку передати інформацію факсом за номером ___________.

13. Рапорт делегата (інспектора) протягом 24 годин після закінчення матчу здати за адресою: ________________.

14. У разі інцидентів, що мали місце до, під час і після матчу, поінформувати про це офіційних осіб команд та ФФМД і протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати до ФФМД факсом за номером ___________ Рапорт, в якому детально викласти перебіг відповідних подій.

15. Прохання клубів або інших організацій про заміну делегатів (інспекторів), призначених на матч, до розгляду не приймаються.

 

Стаття 35. Повноваження делегата (інспектора)

1. Делегат контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог Регламенту, відповідних документів з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після матчу.

2. Оцінює професійні дії арбітрів під час проведення матчу.

До участі у змаганнях

1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях ФФМД як футболіст- аматор, повинен бути зареєстрований та заявлений ФФМД.

2. Реєстрація футболіста полягає у видачі „Паспорта футболіста”.

3. Тільки зареєстрований футболіст має право бути заявленим та брати участь у змаганнях під егідою ФФМД.

4. У період з 1 березня поточного року до 30 березня наступного року футболіст може бути зареєстрований щонайбільше у одному клубі міста Дніпропетровськ. Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за три клуби.

5. Заявка футболіста на участь у чемпіонаті проводиться протягом заявкових періодів, терміни яких встановлює Комісія з проведення змагань ФФМД після закінчення заявок команд на участь у змаганнях.

6. Заявка футболіста не може бути проведена якщо команда відіграла більш ніж половину матчів другого ігрового кола.

7. У дні календарних ігор заявка футболістів не проводиться.

8. За аматорські клуби дозволяється заявляти гравців, які одночасно заявлені за команди змагань з футзалу.

9. Дозволяється брати участь у змаганнях футболістам 1990 року народження і молодшим, які мають контракт з професіональним клубом та заявлені на участь у змаганнях поточного сезону, якщо аматорська команда входить до структури даного професіонального клубу, що підтверджується відповідними документами.

10. Гравці, заявлені відповідно до п. 9 приймають участь у змаганнях по паспорту футболіста ФФМД виданому для участі у змаганнях ПФЛУ.

11. За аматорські клуби (команди) дозволяється грати футболістам віком до 18 років (на день гри) без внесення до загальної заявки команди, якщо вони є зареєстрованими футболістами ДЮФЛУ по пред’явленню паспорта футболіста ФФУ для участі у змаганнях ДЮФЛУ, довідки лікувально-фізкультурного диспансеру з дозволом брати участь у змаганнях серед дорослих та дозволу клубу ДЮФЛУ, за який заявлений футболіст.Відповідну угоду між аматорським клубом та клубом ДЮФЛУ, яка містить домовленість про участь футболіста клубу ДЮФЛУ у змаганнях серед дорослих, необхідно надати ФФМД не пізніше, ніж за добу до дати його участі в матчі.

 

Стаття 40. Порядок видачі „Паспорта футболіста”

1. Видачу „Паспорта футболіста” проводить ФФМД.

2. У „Паспорті футболіста” відображається інформація про клуби, за які він був зареєстрований, починаючи з дванадцятирічного віку (дана інформація подається футболістом самостійно до ФФМД. футболіст несе індивідуальну відповидальність за недостовірну інформацію).

3. Футболіст, який не має „Паспорта футболіста”, до змагань не допускається та не може бути заявлений за клуб.

4. При переході футболіста до іншого клубу йому видається новий Паспорт.

 

Стаття 41. Компенсаційні розрахунки професіонального

Арбітром

1. Жовті картки, їх наслідки у вигляді відсторонення та червоні картки обліковуються спільно в чемпіонаті та розіграші Кубка.

2. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні 3 жовті картки, отримані в матчах. Відсторонення здійснюється без рішення КДК ФФМД.

3. Футболіст, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за червону картку за „фол останньої надії”, підлягає відстороненню на одну гру без рішення КДК ФФМД. Раніше отримані попередження не анулюються.

4. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, – зберігає чинність.

5. При переході футболіста в інший клуб жовті картки та відсторонення за них не анулюються.

6. Клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих футболістами і несе за це відповідальність.

7. Футболіст, який отримав червону картку (крім як за дві жовті картки в одному матчі чи за „фол останньої надії”), не має права брати участь в жодних офіційних матчах Змагань до рішення КДК ФФМД та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту вилучення футболіста з поля.

8. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не відображене в Рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до рішення КДК ФФМД.

9. Не проведений з будь-якої причини матч чемпіонату не враховується в кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку з відстороненням від участі в матчах.

10. Якщо кількість матчів, на які було відсторонено футболіста, перевищує кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів, в яких футболіст не має права брати участі, переноситься на наступний змагальний сезон.

11. Відсторонення може застосовуватись разом із санкцією до клубу у вигляді обов’язкового грошового внеску (п. 3. Статті 14 Дисциплінарних правил ФФУ).

12. У випадку, коли 4 (чотири) і більше футболістів отримали жовті картки або 3 (три) і більше футболістів отримали червоні картки в одному матчі, у тому числі згідно п. 2 Статті 17 Дисциплінарних правил ФФУ, до клубу (команди) застосовується санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 100 (сто) гривень.

13. Попередження та відсторонення за жовті картки втрачають силу після завершення сезону.

 

Стаття 45. Терміни розгляду заяв та застосування

Дисциплінарних санкцій

1. Заяви приймаються до розгляду органами футбольного правосуддя ФФМД не пізніше шести місяців від дня здійснення порушення вимог Регламенту.

2. Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця від дня виявлення порушення вимог Регламенту.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Чемпіонату з футболу серед аматорських команд міста Дніпропетровська

На 2011 рік

 

Дніпропетровськ 2011

ЗМІСТ

Визначення термінів4

Глава I. Нормативно-правова база регламенту6

Глава II. Мета і завдання регламенту6

 

Стаття 1 Мета 6

Стаття 2 Завдання 6

 

Глава III. Мета і завдання змагань6

 

Стаття 3 Мета 6

Стаття 4 Завдання 6

 

Глава IV. Умови проведення змагань6

Стаття 5 Система проведення змагань 6

Стаття 6 Керівництво змаганнями 7

Стаття 7 Учасники змагань 7

Стаття 8 Календар змагань 7

Стаття 9 Заявкові документи. Порядок заявки на участь у змаганнях 7

Стаття 10 Місця проведення змагань 8

Стаття 11 Обов’язки клубу-господаря поля щодо підготовки

стадіону до матчу 9

Стаття 12 Забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні 9

Стаття 13 Визначення місць команд у турнірній таблиці 10

Стаття 14 Нагородження 11

Стаття 15 Перехід команд до наступних етапів змагань

та участь у змаганнях під егідою ПФЛ України 11

Стаття 16 Участь у Кубку регіонів УЄФА 11

Стаття 17 Неявка команди на матч 11

Стаття 18 Виключення команди зі змагань 11

Стаття 19 Зміна назви клубу (команди) 11

Стаття 20 Правонаступність 12

Стаття 21 Участь та заміни футболістів у матчах 12

Стаття 22 Вимоги до екіпірування футболіста 13

Стаття 23 Порядок прийому команди-суперника

клубом-господарем поля 14

Стаття 24 Відповідальність клубу (команди),

керівників та футболістів 14

Стаття 25 Офіційна процедура перед початком

та після закінчення матчу 15

Стаття 26 Обов’язки клубу-господаря поля

з прийому делегата (інспектора) та арбітрів 15

Стаття 27 Протест. Порядок подання. Розгляд 15

Стаття 28 Фінансові умови 16

 

Глава V. Арбітраж17

Стаття 29 Здійснення арбітражу 17

Стаття 30 Призначення арбітрів 17

Стаття 31 Обов’язки та функції арбітрів 17

 

Глава VI. Інспектування18

Стаття 32 Здійснення інспектування 18

Стаття 33 Призначення делегатів (інспекторів) 18

Стаття 34 Обов’язки делегата (інспектора) 18

Стаття 35 Повноваження делегата (інспектора) 20

 

Глава VII. Переходи футболістів із клубу в клуб20

Стаття 36 Статус футболіста-аматора 20

Стаття 37 Переходи футболіста 20

Стаття 38 Поновлення статусу футболіста-аматора 20

Стаття 39 Реєстрація, заявка та допуск футболіста

до участі у змаганнях 20

Стаття 40 Порядок видачі „Паспорта футболіста” 21

Стаття 41 Компенсаційні розрахунки професіонального клубу

з аматорським клубом та ДЮСЗ 21

Стаття 42 Урегулювання питань щодо суми компенсації 22

 

Глава VIII. Дисциплінарні санкції 22

Стаття 43 Застосування дисциплінарних санкцій 22

Стаття 44 Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром 23

Стаття 45 Терміни розгляду заяв

та застосування дисциплінарних санкцій 24

 

Глава IX. Прикінцеві положення24

Стаття 46 Розгляд і вирішення спірних питань 24

Стаття 47 Інші питання 24

 

 


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

ФІФА Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій
УЄФА Європейський Союз Футбольних Асоціацій
ФФУ Федерація футболу України
ФФМД Федерація футболу міста Дніпропетровська
ААФУ Асоціація аматорського футболу України
ПФЛУ Професіональна футбольна ліга України
ДЮФЛУ Дитячо-юнацька футбольна ліга України
Виконком ФФМД Виконавчий комітет ФФМД
РФФ Регіональна (АР Крим, обласна, міст Києва, Севастополя) федерація футболу
Клуб - Аматорський клуб, команда (організація, установа, підприємство та ін., що представляє аматорський клуб, команду)
Футболіст Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу
Правила гри Звід положень та вимог, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій, обов’язкових для виконання у змаганнях з футболу
Регламент Регламент чемпіонату і розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд міста Дніпропетровська на 2011 рік
КДК ФФМД Контрольно-дисциплінарна комісія ФФМД
КДК ФФУ Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ
АК Апеляційний комітет ФФМД
Офіційна особа Представник ФФУ, ААФУ, РФФ, ФФМД, керівництва клубу, який виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань
ЦРСТ Центральна рада спортивного товариства
Арбітр Особа, призначена ФФМД для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри
Делегат, інспектор Особи, призначені ФФУ для виконання офіційних функцій стосовно оцінки дій арбітрів та рівня організації матчу
Дисциплінарні правила Звід дисциплінарних норм і видів дисциплінарних стягнень, визначених Дисциплінарними правилами ФФУ
Паспорт футболіста Документ установленого зразку, в якому вказано основні дані футболіста
Дисциплінарні санкції Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень за поведінку, що підлягає покаранню
Відсторонення Заборона футболісту брати участь в офіційних змаганнях або заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.