Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМіжнародно-правове регулювання залізничних пасажирських перевезень.

Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) від 1 листопада 1951 р. зі змінами та доповненнями на ЗО травня 1999 р. регламентує перевезення пасажирів, багажу і товаробагажу в прямому міжнародному залізничному та змішаному залізнично-морському.

Перевезення пасажирів. Документом на право проїзду в міжнародному сполученні в рамках УМПС є пасажирський квиток з літерами "МС", оформлений вручну або електронним способом.

Проїзний квиток - основний документ, що засвідчує укладання договору залізничного перевезення пасажира. Він повинен містити основні дані:

- найменування станції відправлення та призначення;

- номер квитка, зазначений друкарським способом;

- маршрут прямування;

- клас вагона;

- вартість проїзду;

- термін придатності квитка;

- дату видачі квитка;

- найменування залізниці, що видала квиток.

Квиток може бути використаний у межах терміну його придатності для проїзду за названим у ньому напрямом в усіх потягах, передбачених у розкладі. Квитки мають вигляд купонних книжок, які складаються з обкладинки і квитка-купона. Купонна книжка дійсна для проїзду від зазначеної у квитку-купоні станції відправлення залізниці однієї країни до станції призначення залізниці іншої країни вказаним напрямком.

Для проїзду між станціями окремих залізниць за наявної домовленості можуть також застосовуватись картонні квитки.

Купонні книжки прямого міжнародного сполучення є одним проїзним документом. Обкладинка купонної книжки без квитка-купона та квиток-купон без обкладинки не дають права на проїзд, купон друкують мовою країни відправлення, а також двома із мов - китайською, німецькою чи російською.

Картонні квитки видруковують лише мовами країни відправлення та країни призначення.

Для поїздки організованих груп пасажирів може бути видана одна купонна книжка з бланковим квитком-купоном (на групу не менше 10 дорослих пасажирів) залишаються чинними контрольні купони, видані для проїзду в прямому напрямку. Кожному пасажирові - учаснику такої групи, за винятком керівника групи, - безкоштовно видають окремий контрольний купон, дійсний для проїзду тільки за наявності купонної книжки, виданої на проїзд групи пасажирів. Контрольний купон засвідчує приналежність пасажира до групи, що має купонну книжку, і дає право на проїзд у потягу, вхід та вихід на перрон. Квитки прямого міжнародного сполучення видають для проїзду в м'яких вагонах (першого класу) та у твердих вагонах (другого класу). Пасажир зобов'язаний до початку поїздки: купити квиток; перевірити правильність відомостей, що містяться в ньому; зберігати його впродовж усієї поїздки.

У вагонах, що обслуговують провідники, проїзні документи зберігаються у провідника вагона.

Групові й індивідуальні квитки, оформлені зі знижкою, наданою під час проїзду пасажирів у початковому і зворотному напрямках, оформляють лише за одним і тим самим маршрутом, і вони повинні знаходитися в одній купонній книжці. За погодженням між окремими залізницями картонні квитки також можуть видавати для поїздки в зворотному напрямку зі штемпелем "На зворотний проїзд".

Вартість проїзду та інших платежів зазначають у проїзних документах у тарифній і національній валюті, а в проїзних документах, оформлених електронним способом, - тільки в національній валюті. На обкладинці купонної книжки зазначають у валюті країни видачі загальну суму вартості проїзду, отриману від пасажира за окремими проїзними документами, введеними в обкладинку купонної книжки.

Продають купонні книжки, а інколи й інші проїзні документи залізничні каси та пункти продажу від будь-якого пункту однієї країни до будь-якого пункту іншої країни, якщо вони зазначені в застосованих тарифах. Попередній продаж проїзних документів прямого міжнародного сполучення здійснюють згідно з діючими правилами на залізниці відправлення. Для проїзду в спальних вагонах і у вагонах з місцями для лежання кожен пасажир повинен мати, крім квитка, плацкарту на відповідне місце.

Купуючи плацкарту, пасажир зобов'язаний перевірити правильність даних, вміщених у ній. Для проїзду в спальному вагоні прямого міжнародного безпересадкового сполучення пасажиру видають одну плацкарту на весь маршрут від станції відправлення до станції призначення. Прямуючи з однієї країни в іншу з пересадкою на прикордонних станціях або в інших пунктах, пасажир має окремі плацкарти, кожна з яких дійсна лише для проїзду, зазначеного в ній безпересадковою ділянкою.

Пасажиру, що має плацкарту, на період поїздки у вагоні безкоштовно видають постільні речі - комплект на кожні п'ять діб. Плацкарти на місце для лежання зазвичай дають право використовувати його тільки в нічний час, від 21 год до 7 год наступного дня. За згодою пасажирів купе можна використовувати місце для лежання і в інший період доби.

З початку поїздки пасажир повинен мати дійсний квиток, зберігати його впродовж усієї поїздки і на вимогу пред'являти кожному працівникові залізниці, відповідальному за перевірку квитків, а наприкінці поїздки - повернути.Квитки, призначені для міжнародного перевезення, мають бути позначені скороченням "СІУ Міжнародні тарифи й угоди між залізницями визначають форму і зміст квитків, а також мову та шрифти, якими вони мають бути надруковані й заповнені. Крім винятків, передбачених міжнародними тарифами, у квитках зазначають:

- станції відправлення та призначення;

- маршрут; якщо дозволений вибір маршрутів або видів транспорту, то цю можливість указують;

- категорію поїзда та клас вагона;

- вартість перевезення;

- перший день дійсності;

- термін дійсності.

Купонна книжка, видана відповідно до міжнародного тарифу, вважається одним квитком для цілей Єдиних правилДітей віком до повних п'яти років, котрим не потрібні окремі місця, провозять безоплатно, а від п'яти до повних десяти років і молодших, яким потрібні окремі місця, - за зниженими цінами. Такі ціни, за винятком доплат за проїзд у певних потягах або вагонах, мають становити не більше половини вартості квитка для.

дорослих, не враховуючи округлення ціни відповідно до приписів, застосовуваних залізницею, що видає квиток.

Пасажир має право без додаткової оплати брати з собою в пасажирський вагон легкі для перевезення предмети (ручний багаж). Відповідальність залізниці у випадку смерті чи поранення пасажирів. У випадку смерті пасажира сума відшкодування збитків містить необхідні витрати, спричинені смертю, зокрема на перевезення тіла, поховання чи кремацію. Особам, котрих пасажир за законом був зобов'язаний або у майбутньому мав би забезпечувати матеріально, також відшкодовуються їхні збитки.

За поранення чи іншого фізичного або психічного ушкодження пасажира сума відшкодування збитків охоплює: витрати на лікування та перевезення; відшкодування фізичних збитків, що виникли внаслідок повної чи часткової втрати пасажиром працездатності або внаслідок збільшення його витрат, пов'язаних з цим.Розмір збитків, які відшкодовуються у випадку смерті або поранення пасажира, становить 70 тис. розрахункових одиниць (СПЗ) одноразово чи у формі щорічних виплат до виплати повної суми.

Залізниця повинна відшкодувати збитки у зв'язку з втратою чи пошкодженням речей у розмірі не більше 700 розрахункових одиниць на кожного пасажира.


 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.