Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття, структура та порядок використання повітряного простору України.

Повітряним простором України є частина повітряної сфери, розташована над суходолом і водною територією України, в тому числі над її територіальними водами. Статус та порядок використання повітряного простору України визначено «Положенням про використання повітряного простору України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

Структурно повітряний простір складається з таких елементів: райони польотної інформації; диспетчерські райони; диспетчерські зони; зони аеродромного руху; маршрути обслуговування повітряного руху; заборонені зони; зони обмеження польотів; небезпечні зони; повітряний простір зони з особливим режимом використання повітряного простору; тимчасово зарезервований повітряний простір; зони виконання спеціальних польотів; зони виконання випробувальних польотів; повітряний коридор перетинання державного кордону; райони пошуку та рятування; райони спрощеної координації.

Структура повітряного простору та зміни до неї затверджуються Державіаслужбою за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України,

Використання повітряного простору України включає:

1) діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору, зокрема:

— польоти цивільних, державних та експериментальних повітряних суден;

— дії, пов'язані з переміщенням (знаходженням) матеріальних об'єктів у повітряному просторі;

— пуски ракет, усі види стрільб (у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси), що становлять загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших літальних апаратів;

— вибухові роботи;

2) діяльність, що може спричинити загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших об'єктів, зокрема:

— електромагнітне випромінювання;

— викиди в атмосферне повітря забруднюючих та будь-яких інших речовин, що погіршують видимість;

— будівництво та розміщення об'єктів і ліній електропередачі у секторі зльоту або посадки повітряних суден;

— розміщення об'єктів, що приводить до масового скупчення птахів та диких тварин;

— запуски метеорологічних радіозондів;

— інші види діяльності, які можуть створити загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших об'єктів.

1) Державіаслужбою для виконання:

— внутрішніх та міжнародних регулярних польотів з посадкою (вильотом) в Україні (з України);

— внутрішніх та міжнародних нерегулярних польотів з посадкою (вильотом) в Україні (з України);

— польотів повітряних суден, що виконують рейси літери «А»;

— польотів державних та експериментальних повітряних суден з посадкою на аеродроми цивільної авіації;

— демонстраційних польотів над населеними пунктами;

— польотів для проведення авіаційних робіт;

— польотів для проведення аерофотозйомки цивільними та експериментальними повітряними суднами за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України;

— польотів на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких повітряних суднах та повітряних суднах аматорської конструкції;

2) Генеральним штабом Збройних Сил України для виконання:

— внутрішніх та міжнародних польотів державних повітряних суден України та іноземних держав;

— транзитних міжнародних польотів державних повітряних суден України та іноземних держав;

— внутрішніх польотів у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору України за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби;

— польотів за Договором з відкритого неба з погодженням з Укравіатрансом;

— польотів для проведення аерофотозйомки.

Умови отримання експлуатантами права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії визначено у «Положенні про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії».

Міжнародна повітряна лінія — маршрут між пунктом в Україні та пунктом за кордоном, який експлуатується шляхом виконання міжнародних регулярних рейсів з використанням комерційних прав. Комерційними є права здійснювати перевезення пасажирів, вантажу та пошти при виконанні міжнародних регулярних рейсів, які надаються за двосторонньою міжурядовою угодою про повітряне сполучення (повітряний транспорт) або за іншою домовленістю на рівні авіаційних властей України та іноземної держави.

Рішення про необхідність проведення конкурсу приймається Державіаслужбою і оформлюється відповідним наказом, яким затверджується конкурсна комісія (далі — Комісія). У десятиденний термін з дати видання наказу Комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Державіаслужби. Конкурс проводиться для кожної міжнародної повітряної лінії окремо.

Для участі в конкурсі повітряний перевізник України подає до Державіаслужби такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— відомості про переважне володіння та фактичний контроль;

— розрахунковий бізнес-план на експлуатацію міжнародної повітряної лінії на період не менше 5 років;

— відомості про парк повітряних суден, що будуть виконувати регулярні польоти на міжнародній повітряній лінії (типи, кількість, пасажиромісткість, право володіння, державні та реєстраційні знаки);

— копію сертифіката експлуатанта;

— копію ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

— копії свідоцтв про придатність до польотів повітряних суден;

— копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта перед пасажирами і третіми особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що виділяються для експлуатації на цій міжнародній повітряній лінії.

Розгляд документів та прийняття рішення здійснюються протягом 30 днів з дня закінчення приймання документів на конкурс.

Для визначення переможця конкурсу Комісія оцінює:

1) використання заявником наданих прав щодо здійснення регулярних польотів на міжнародних повітряних лініях,

2) розвиненість мережі авіарейсів заявника, що створюється зручними стиковками у пункті міжнародної повітряної лінії на території України з метою розбудови авіатранспортного вузла.

3) ефективність використання повітряних суден.

4) конкурентоспроможність заявника, рівень якої щодо потенційного іноземного конкурента визначається:

5) рівень надійності діяльності заявника, який визначається аналізом авіаційних подій за попередні 2 роки;

6) рівень сервісу, який надається на борту повітряного судна і визначається:

7) характеристику тарифної системи та рівень тарифів, що пропонується, у тому числі в кожному класі обслуговування.

8) можливість відкриття власного представництва в пунктах посадки на території іноземної країни з урахуванням строку його відкриття.

9) обґрунтування ефективності експлуатації міжнародної повітряної лінії у бізнес-плані, 10) наявність угод з іншими авіапідприємствами щодо комерційного співробітництва, які підвищують ефективність та конкурентоспроможність діяльності заявника на міжнародній повітряній лінії;

11) стан фінансово-економічної спроможності заявника,

12) досвід виконання регулярних польотів, включаючи внутрішні перевезення;

13) економічно-соціальну ефективність експлуатації міжнародної повітряної лінії,

Призначене авіапідприємство зобов'язане:

1) дотримуватися чинного законодавства України;

2) дотримуватися чинного законодавства країни, до якої отримано право (призначення) на здійснення регулярних рейсів;

3) виконувати положення відповідної міжурядової угоди про повітряне сполучення;

4) погоджувати з Державіаслужбою комерційні домовленості,

5) забезпечувати високий рівень безпеки польотів, авіаційної та екологічної безпеки й обслуговування пасажирів;

6) мати власні дійсні документи (сертифікат експлуатанта, ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, посвідчення про придатність до польотів повітряних суден, поліси з обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта тощо);

7) виконувати регулярні рейси відповідно до затвердженого розкладу руху незалежно від комерційної завантаженості;

8) подавати Державіаслужбі на затвердження розклад руху в термін, установлений відповідною міжурядовою угодою про повітряне сполучення;

9) погоджувати тарифи з авіаційними властями;

10) здійснювати продаж авіаційних перевезень самостійно або через агентства з продажу авіаційних перевезень;

11) надавати статистичну звітність щодо здійснення авіаційних перевезень за запитами Державіаслужби.

 


 

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.