Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиди маркетингових досліджень

Залежно від різних класифікаційних ознак (використовуваної інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів) виділяють такі види маркетингових досліджень.

 

1. За частотою проведення:

Ø систематичне дослідження, що проводиться в реальному масштабі часу у зв’язку з вирішенням повсякденних, господарських задач (оцінка об’ємів збуту в пунктах продажу товарів, вивчення стану складських запасів, поведінка конкурентів тощо);

Ø спеціальні дослідження, потреба в яких виникає у випадках, коли перед учасником маркетингового процесу виникають виключні проблеми, що виходять за межі поточної практики організації збуту;

Ø панельні дослідження, що проводяться протягом тривалого часу на одній і тій самій групі на незмінну тему, наприклад, по вивченню витратної частини сімейного бюджету.

 

2. За технікою виконання:

Ø „кабінетні” (непрямі) дослідження, що виконуються на основі вторинної інформації;

Ø „польові” (прямі) дослідження, які фіксують інформацію про цікавлячий об’єкт в момент та в місцях її виникнення.

Ø пілотні (пробний маркетинг) як метод прогнозування збуту нових товарів, виходу на нові ринки або використання нових каналів збуту, тобто метод випробування нових елементів комплексу маркетингу фірми.

 

3. За ступенем охоплення джерел інформації:

Ø суцільні дослідження – охоплюють усіх носіїв необхідних відомостей;

Ø вибіркові дослідження – дослідження відібраної сукупності носіїв інформації, що має ознаки, характерні для ринкового сегменту, проблеми якого стали причиною здійснюваного дослідження.

 

4. За об’єктами дослідження:

Ø демоскопічні дослідження, які передбачають вивчення поведінкових аспектів діяльності учасників маркетингового процесу (сприйняття, думки, мотиви, реакції);

Ø екоскопічні дослідження, що мають на меті оцінити економічні аспекти збуту (ціни, оборот, прибуток, кількість одиниць проданого товару тощо).

 

5. За організацією проведення:

Ø дослідження проведені власними силами фірми шляхом:

-створення спеціального підрозділу зі специфічними функціями;

-створення тимчасового творчого колективу, що об’єднує спеціалістів ряду зацікавлених підрозділів для вирішення актуальної задачі;

Ø дослідження, що проводяться спеціалізованими консалтинговими фірмами. Серед них – відомі в Україні „Агентство маркетингових досліджень” (АМД), „SOCIS Gallup-Ukraine (social surveys and market research)”, UMG (Українська маркетингова група) та ряд інших.

Ø комбіновані дослідження, при яких, виходячи зі специфіки проблеми, співробітники досліджують, наприклад, рентабельність системи збуту, стан продаж, форми просування товару, а спеціалізована фірма – ємність ринку, зовнішнє середовище маркетингу та ін.

 

6. За метою дослідження:

Ø

підсумкове дослідження  
причинно- наслідкове дослідження  
пошукове дослідження – один з типів маркетингового дослідження, основною задачею якого є забезпечення розуміння проблеми, яка стоїть перед дослідником.

Ø підсумкове дослідження – маркетингове дослідження, яке необхідне для того, щоб допомогти топ-менеджеру у визначенні, оцінці та виборі найкращого варіанту дій, який можна застосувати в даній ситуації.

Ø дескриптивне дослідження – тип підсумкового дослідження, ціллю якого є опис чого-небудь – зазвичай це ринкові характеристики чи функції.

Ø профільне дослідження – тип дослідження, що включає збір інформації із будь-якої вибірки елементів генеральної сукупності лише один раз. Одиничне профільне дослідження – таке профільне дослідження, в якому в генеральній сукупності визначається одна вибірка респондентів й інформація одержується із цієї вибірки одноразово. Множинне профільне дослідження – це таке профільне дослідження, в якому існують дві або більше вибірки респондентів й інформація з кожної вибірки отримується лише один раз.

Ø повторне дослідження – вид дослідження, що включає фіксовану вибірку із елементів генеральної сукупності, характеристики якої змінюються повторно. Вибірка залишається незмінною з плином часу, забезпечуючи, таким чином, ряд картин, які, разом узяті, дають яскраву ілюстрацію ситуації та змін.

Ø причинно-наслідкове дослідження – тип підсумкового дослідження, основне завдання якого – отримання доказів існування причинно-наслідкових зв’язків.

Взаємозв’язок зазначених видів маркетингових досліджень наведено на рис. 3.2.

 

 

Рис. 3.2. Класифікація маркетингових досліджень залежно від мети проведення

 

Окрім цього, усі маркетингові дослідження можна розділити на два види: кількісні і якісні. Якісні використовуються для визначення тенденцій на споживчому ринку. Саме головне, – якісні дослідження – це дослідження, що дають нам якісні результати: більше, менше, так, ні, у цілому і так далі. Насамперед якісні дослідження застосовуються для уточнення гіпотези цільового ринку. Кількісні дослідження використовуються для наступних розрахунків обсягу ринку. Кількісні відповідають на запитання скільки.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.