Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема. Функції інноваційного менеджменту

Тема. Функції інноваційного менеджменту

1. Планування інноваційної діяльності підприємства

2. Особливість та типи інноваційних стратегій

3. Суб’єкти інноваційної діяльності

4. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва

5. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу

6. Методи стимулювання творчої активності персоналу

7. Контроль інноваційної діяльності

 

Планування інноваційної діяльності підприємства

Планування є одним з основних елементів системи управління діяльністю інноваційного підприємства.

Планування інноваційної діяльності підприємства – це діяльності, змістом якої є обґрунтування цілей його інноваційного розвитку, розробка та реалізація заходів, спрямованих на їх досягнення.

Планування передбачає: обґрунтований вибір основних напрямків інноваційної діяльності для підприємства в цілому і для кожної структурної одиниці; формування програм досліджень, розробок і виробництва інноваційної продукції; розподіл програм та окремих завдань за окремими відрізками часу і закріплення за виконавцями; встановлення календарних термінів проведення робіт із виконання програми; визначення потреби в ресурсах і розподіл їх за виконавцями на основі бюджетних розрахунків.

Функції планування:

- цільова орієнтація всіх учасників завдяки узгодженим пла­нам (часткові цілі окремих учасників і виконавців орієнтовані на досягнення генеральних цілей спільного інноваційного проекту або інноваційного підприємства в цілому);

- перспективна орієнтація і раннє розпізнавання проблем розвитку (плани орієнтовані в майбутнє і базуються на обґрунтованих прогнозах розвитку ситуації);

- координація діяльності всіх учасників інновацій передбачає попереднє узгодження дій при підготовці планів і як узгоджена реакція на виникаючі перешкоди і проблеми при виконанні планів;

- підготовка управлінських рішень (при складанні планів проводиться глибокий аналіз проблем, виконуються прогнози, досліджуються всі альтернативи і провадиться економічне обґрунтування найраціональнішого рішення);

- створення об’єктивної бази для ефективного контролю (плани дають змогу об’єктивно оцінювати діяльність підприємства шляхом порівняння фактичних значень параметрів із запланованими за принципом «факт – план»);

- інформаційне забезпечення учасників інноваційного процесу (плани містять важливу для кожного учасника інформацію про цілі, прогнози, альтернативи, терміни, ресурси й адміністративні умови проведення інновацій);

- мотивація учасників (успішне виконання планових зав­дань, як правило, є об’єктом особливого стимулювання і підставою для взаємних розрахунків, що створює діючі мотиви для продуктивної і скоординованої діяльності всіх учасників).

Принципи планування інноваційної діяльності на підприємстві наведено на рис.

 

Рис. 1. Основні принципи планування інноваційної діяльності на підприємстві

 

Види планування інноваційної діяльності:

1. Залежно від цільової орієнтації:

- стратегічне планування полягає у визначенні місії підприємства на кожній стадії його життєвого циклу, формуванні системи цілей діяльності і стратегії поводження на ринках інновацій;

- тактичне планування передбачає пошук і узгодження найефективніших шляхів і засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку підприємства;

- оперативне планування здійснюється шляхом розробки на основі затверджених поточних планів оперативних календарних планів, які спрямовані на управління виробництвом в межах місяця, тижня, зміни.

2. Залежно від змісту:

- продуктивно-тематичне планування полягає у формуванні перспективних напрямів і тематики НДДКР, підготовці програм і заходів щодо відновлення продукції, удосконаленні технології й організації виробництва на підприємстві;

- техніко-економічне планування передбачає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для виконання номенклатурно-тематичних завдань, а також оцінку економічних ре­зультатів і ефективності інноваційної діяльності підприємства;

- об’ємно-календарне планування полягає в плануванні обсягів робіт, завантаження підрозділів і виконавців; побудові календарних графіків проведення робіт з окремих проектів, усієї сукуп­ності планованих робіт, завантаження устаткування і виконавців; розподілі робіт з окремих календарних періодів.

3. Залежно від об’єкту планування:

- планування діяльності організації в цілому;

- планування структурної одиниці;

- планування окремих інноваційних програм;

- планування діяльності виконавців.

 

Тема. Функції інноваційного менеджменту

1. Планування інноваційної діяльності підприємства

2. Особливість та типи інноваційних стратегій

3. Суб’єкти інноваційної діяльності

4. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва

5. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу

6. Методи стимулювання творчої активності персоналу

7. Контроль інноваційної діяльності

 

Планування інноваційної діяльності підприємства

Планування є одним з основних елементів системи управління діяльністю інноваційного підприємства.

Планування інноваційної діяльності підприємства – це діяльності, змістом якої є обґрунтування цілей його інноваційного розвитку, розробка та реалізація заходів, спрямованих на їх досягнення.

Планування передбачає: обґрунтований вибір основних напрямків інноваційної діяльності для підприємства в цілому і для кожної структурної одиниці; формування програм досліджень, розробок і виробництва інноваційної продукції; розподіл програм та окремих завдань за окремими відрізками часу і закріплення за виконавцями; встановлення календарних термінів проведення робіт із виконання програми; визначення потреби в ресурсах і розподіл їх за виконавцями на основі бюджетних розрахунків.

Функції планування:

- цільова орієнтація всіх учасників завдяки узгодженим пла­нам (часткові цілі окремих учасників і виконавців орієнтовані на досягнення генеральних цілей спільного інноваційного проекту або інноваційного підприємства в цілому);

- перспективна орієнтація і раннє розпізнавання проблем розвитку (плани орієнтовані в майбутнє і базуються на обґрунтованих прогнозах розвитку ситуації);

- координація діяльності всіх учасників інновацій передбачає попереднє узгодження дій при підготовці планів і як узгоджена реакція на виникаючі перешкоди і проблеми при виконанні планів;

- підготовка управлінських рішень (при складанні планів проводиться глибокий аналіз проблем, виконуються прогнози, досліджуються всі альтернативи і провадиться економічне обґрунтування найраціональнішого рішення);

- створення об’єктивної бази для ефективного контролю (плани дають змогу об’єктивно оцінювати діяльність підприємства шляхом порівняння фактичних значень параметрів із запланованими за принципом «факт – план»);

- інформаційне забезпечення учасників інноваційного процесу (плани містять важливу для кожного учасника інформацію про цілі, прогнози, альтернативи, терміни, ресурси й адміністративні умови проведення інновацій);

- мотивація учасників (успішне виконання планових зав­дань, як правило, є об’єктом особливого стимулювання і підставою для взаємних розрахунків, що створює діючі мотиви для продуктивної і скоординованої діяльності всіх учасників).

Принципи планування інноваційної діяльності на підприємстві наведено на рис.

 

Рис. 1. Основні принципи планування інноваційної діяльності на підприємстві

 

Види планування інноваційної діяльності:

1. Залежно від цільової орієнтації:

- стратегічне планування полягає у визначенні місії підприємства на кожній стадії його життєвого циклу, формуванні системи цілей діяльності і стратегії поводження на ринках інновацій;

- тактичне планування передбачає пошук і узгодження найефективніших шляхів і засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку підприємства;

- оперативне планування здійснюється шляхом розробки на основі затверджених поточних планів оперативних календарних планів, які спрямовані на управління виробництвом в межах місяця, тижня, зміни.

2. Залежно від змісту:

- продуктивно-тематичне планування полягає у формуванні перспективних напрямів і тематики НДДКР, підготовці програм і заходів щодо відновлення продукції, удосконаленні технології й організації виробництва на підприємстві;

- техніко-економічне планування передбачає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для виконання номенклатурно-тематичних завдань, а також оцінку економічних ре­зультатів і ефективності інноваційної діяльності підприємства;

- об’ємно-календарне планування полягає в плануванні обсягів робіт, завантаження підрозділів і виконавців; побудові календарних графіків проведення робіт з окремих проектів, усієї сукуп­ності планованих робіт, завантаження устаткування і виконавців; розподілі робіт з окремих календарних періодів.

3. Залежно від об’єкту планування:

- планування діяльності організації в цілому;

- планування структурної одиниці;

- планування окремих інноваційних програм;

- планування діяльності виконавців.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.