Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 2. Загальні положення законодавства щодо запобігання і протидії корупції в Україні.

Питання для семінарської роботи з теми:

1. Розвиток антикорупційного законодавства за часів незалежності України.

2. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики.

3. Загальнодержавні і регіональні програми та плани запобігання і протидії корупції.

 

Перелік контрольних питань:

1. Завдання антикорупційного законодавства

2. Мета антикорупційної стратегії України

3. Види і моделі корупції

4. Форми прояву корупції

Тестові завдання:

1. У сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів України:

а) здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених Конституцією України;

б) здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції або бере участь у їх здійсненні у межах повноважень,визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами;

в) спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України

г)усі відповіді вірні

2. Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є:

а) органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією таорганізованою злочинністю Служби безпеки України,

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, підрозділи внутрішньої безпеки митних органів, якщо інше не передбачено законом;

б) органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом;

в) уповноважені підрозділи органів державної влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.

3. У разі виявлення корупційного правопорушення обов'язок вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення лягає на:

а) уповноважені підрозділи органів державної влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою;

б) посадові і службові особи органів державної влади, посадові особи місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів;

в) спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

г) усі відповіді вірні

4. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у разі виявлення корупційного правопорушення посадові особи органу влади повинні:

а) зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайнописьмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;

б) зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та протягом 24год. письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;

в) зобов'язані негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції

г)усі відповіді вірні.

5. Щодо обмежень пов'язаних з використанням службового становища, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

а) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг

за державні кошти);

б) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

в) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

г) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів,виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень,затвердженням (погодженням) висновків;

д) всі твердження правильні;

е) всі твердження помилкові.

6. Щодо обмежень пов'язаних з суміщенням з іншими видами діяльності, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

а) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

б) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

в) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), брати участь у загальних зборах

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, якщо

інше не передбачено Конституцією або законами України.

7. Обмеження, пов'язані з суміщенням з іншими видами діяльності поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

а) правильно;

б) неправильно.

8. Щодо обмежень пов'язаних з одержанням дарунків, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

а) забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб;

б) забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб та одержувати знижки на товари, послуги, виграші, призи, премії, бонуси.

 

9. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» розмір одноразового дарунку, який відповідає загальновизнаній уяві про гостинність становить:

а) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви);

б) однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

в) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, або однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року від близьких осіб.

г) правильна відповідь відсутня.

10. Для близької особи розмір одноразового дарунку, який відповідає загальновизнаній уяві про гостинність становить:

а) одну мінімальну заробітну плату, встановленої на 1січня поточного року;

б) 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви)

в) не поширюється на дарунки (пожертви), які даруються близькими особами

г) інша відповідь.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.