Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 4. Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Порядок проведення службового розслідування.

Питання для семінарської роботи з теми:

1. Види суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення (злочини)

2. Службове розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3. Поняття та значення фінансового контролю та перевірки

4. Правообмеження та заборони для осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавсто.

 

Перелік контрольних питань:

1. Поняття та сутність службового розслідування.

2. Службове розслідування в органах місцевого самоврядування.

3. Порядок проведення службового розслідування по відношенню до працівників ДФС України.

4. Механізм проведення службового розслідування в органах державної влади стосовно осіб які займають посади державної служби.

5. Порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України

Тестові завдання:

1. Порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів встановлюють:

а) Загальні правила поведінки державного службовця;

б) Загальні правила поведінки державного службовця та Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

в) Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Г) правильна відповідь відсутня

2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційну експертизу проводить:

А) Міністерство юстиції України;

Б) Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

В) Національний антикорупційний комітет;

Г) інша відповідь.

 

3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» результати антикорупційної експертизи:

а) результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта, що слугує підставою для заборони прийняття відповідного нормативно-правового документа;

б) результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта;

в) інша відповідь.

 

4. Громадська антикорупційна експертиза:

а)може проводитися за ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб;

б)є обов'язковою та проводиться з метою порівняння результатів громадської антикорупційної експертизи та антикорупційної експертизи інших органів виконавчої влади;

в) обидва відповіді вірні;

г) інша відповідь.

 

5. Відповідно до вимог прозорості інформації, суб'єктам відповідальності за корупційні правопорушення забороняється:

а) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

б) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону;

в) правильні відповіді 1) та 2);

г) правильна відповідь 2).

 

6. Відповідно до вимог прозорості інформації у сфері протидії корупції, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

а)розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;

б)розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви);

в)інформація про відкриття суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення валютного рахунку;

г) правильними не має відповіді.

 

7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно по-слуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України:

а)правильно;

б)неправильно.

8. Відповідно до Закону України «Про запобігання і протидії корупції» щодо участі в заходах запобігання корупції, представники громадськості мають право:

а) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості; запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції; проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;

б) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості; запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції; проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади; брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції; вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції; проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції; проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції; здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

в) обидві відповіді вірні.

 

9. Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності:

а)правильно;

б)неправильно.

 

10. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо участі в заходах запобігання корупції представників громадськості, на офіційних веб-сайтах органів державної влади розміщуються:

а) законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

б) всі законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів;

в) лише укази ПУ;

г) внша відповідь.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.