Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 6. Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень та злочинів

Питання для семінарської роботи з теми:

1. Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Допоміжні інструменти протидії корупції.

3. Злочини, які посягають на службову діяльність юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

 

Перелік контрольних питань:

1. Злочини, які посягають на професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.

2. Загальні суб’єкти корупційних правопорушень.

 

Тестові завдання:

1. Щодо інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції правопорушень, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції:

а)зобов'язані щороку не пізніше 10 січня оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

б)зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

в)зобов'язані щороку не пізніше 31 грудня оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень,

г) інша відповідь.

 

2. Для інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції правопорушень спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики:

а)щороку не пізніше 15 січня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

б)щороку не пізніше 15 березня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

в)щороку не пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

г) інша відповідь.

 

3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції здійснюється відповідно до:

а)Закону України «Про запобігання корупції»;

б)Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

в)Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

г) інша відповідь.

 

4. За вчинення корупційного правопорушення суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення притягаються до:

а) кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності;

б)кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності;

в)кримінальної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.

г) інша відповідь.

 

5. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у триденний строк з дня набрання від-повідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України:

а)правильно;

б)неправильно.

 

6. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності:

а)підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України;

б)може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом;

в)підлягає звільненню з відповідних посад у триденний строк органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, якщо інше не передбачено законом;

г)інша відповідь

 

7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення:

а)підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України;

б)може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом;

в)підлягає звільненню з відповідних посад у триденний строк органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, якщо інше не передбачено законом;

г) інша відповідь.

 

8. У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу правопорушення відсторонена від виконання службових повноважень особі:

а) відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням;

б) відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням та компенсується моральна шкода;

в) відшкодовується моральна шкода;

г) інша відповідь.

 

9. Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», підлягають звільненню з відповідних посад:

а) у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили;

б)у п'ятиденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили;

в) у дводенний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили;

г) інша відповідь.

 

Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», керівник органу державної влади, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби

а)правильно;

б) даний механізм відсутній;

в)неправильно.

 

 

Тема 7. Запобігання та протидія корупції серед службових та посадових осіб органів прокуратури, ОВС, Національної поліції, суду та органів забезпечення фінансової діяльності на законодавчому та професійно-психологічному рівнях

Питання для семінарської роботи з теми:

1. Основні засоби протидія та запобігання корупції в органах публічної влади.

2. Морально-етичниі засоби запобігання та протидії корупції в органах публічної влади та їх значення

3. Методи запобігання та протидії корупції в органах публічної влади.

4. Форми прояву корупції серед службових та посадових осіб органів прокуратури, ОВС, Національної поліції, суду та органів забезпечення фінансової діяльності.

 

Перелік контрольних питань:

1. Заходи запобігання корупції в рамках міжнародного співробітництва

2. Основні заходи запобігання корупції в умовах європейської інтеграції України

3. Морально-етичний вплив на рівень корупції

Тестові завдання:

1. Відповідно Закону України «Про запобігання корупції» у разі скоєння корупційного правопорушення службове розслідування проводиться у порядку, визначеному:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Комітетом з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

в) Національним антикорупційним комітетом.

г)інша відповідь.

 

2. Метою проведення службового розслідування після вчинення корупційного правопорушення є:

а) виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону;

б) відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення

корупційного правопорушення;

в)взяття під варту;

г) інша відповідь

3. Заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави встановлюються:

а) керівником органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює;

б) виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом;

в) рішенням ПУ;

г) інша відповідь.

4. Нормативно-правові акти, рішення, прийняті внаслідок вчинення корупційного правопорушення:

а)можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування;

б)можуть бути скасовані виключно Конституційним судом України;

в) мають преюдиційний характер;

г) інша відповідь.

5.Збитки завданні внаслідок незаконних дій суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції відшкодовуються з:

а) Державного бюджету України протягом 6 місяців;

б) особою, яка завдала збитків, шкоди;

в) місцевих бюджетів;

г) інша відповідь.

 

6. Кошти, від незаконно одержаних послуг чи пільг:

а) підлягають стягненню на користь держави;

б)підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку;

в) підлягають накладенню арешту;

г) інша відповідь.

 

7. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється:

1) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами;

2) Верховною Радою України;

в) правильної відповіді немає;

г) Антикорупційне бюро.

 

8. У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються:

а) застосовуються виключно правила міжнародних договорів;

б) застосовуються правила міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

в) обидва відповіді правильні;

г) інша відповідь.

 

Органами державної влади, які здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії корупції є Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в межах, визначених Конституцією України та інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії корупції у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

а) правильно;

б) неправильно;

в) даний механізм відсутній;

г) інша відповідь.

10. Громадськість має право здійснювати контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції:

а)правильно;

б)неправильно;

в) даний механізм відсутній;

г) інша відповідь.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.