Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФорми і системи заробітної плати.

3. Рівень заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Фактори що впливають на рівень реальної заробітної плати.

 

1. На думку агента капіталістичного виробництва впливає уява, що власник грошей отримує на ринку на робочу силу, а саму працю, тому сплачує не вартість робочої сили, а вартість праці. Така уява характерна не тільки для капіталістів, а й для робітників. Це породжується слідуючими моментами:

1)робітник отримує заробітну плату не в момент угоди, а після того, як створив певні товари;

2) рівень заробітної плати залежить від тривалості процесу праці. Здається, що чим більш робітник працює, тим більше його заробітна плата.

В дійсності заробітна плата не може бути платою за працю, оскільки праця не має товарної форми.

Зробимо припущення:

1) Якщо б робітник продавав не свою робочу силу, не здатність до праці, а саму працю, тоді праця повинна мати вартість.

Вартість – це втілена в товарі праця. Тому вартість праці є ірраціональне, не маючи змісту вираження.

Внаслідок цього праця не може бути товаром.

2) Якщо б на ринку представлялася праця, то вона повинна була б існувати самостійно до продажу і відокремлювати від людини, яка її продає.

Праця – це процес споживання робочої сили, в якому робоча сила і засоби виробництва з’єднуються. Цей процес здійснюється лише після продажу робочої сили. Робітник тому й продає свою робочу силу, що не є власником засобів виробництва. Якщо б він їх мав, тоді сам би був виробником.

3) Купівля-продаж праці вступив би в протиріччя з економічними законами капіталізму. Нехай праця є товар і за законами товарного обміну повинна повністю оплачуватись. В цьому випадку власник грошей не отримує ніякої додаткової вартості, тому припущення про продаж праці приводить до заперечування закону додаткової вартості. Припустимо, що праця є товаром і відступивши від закону товарного обміну неповністю оплачується, але це буде суперечити дії закону вартості.Таким чином, праця не є товаром, але заробітна плата постає оплатою праці. На поверхні явищ вартість і ціна робочої сили приймає вид вартості чи ціни праці, тобто в заробітній платі форма прояву маскує сутність. Такі економічні форми, які замасковують, затушовують сутність тих чи інших явищ, мають назву перетворених форм. Тому заробітна плата – це перетворена форма вартості чи ціни товару робоча сила.

Термін «ціна праці» існують лише в одному розумінні, яке виведене Марксом. Це ціна одного робочого часу.

 

2. Заробітна плата має дві основні форми: погодинну та поштучну (відрядну).

Погодинна заробітна плата – це оплата вартості робочої сили за певний час: годину, день, тиждень, місяць.

Застосовується на підприємствах, де відбувається чіткорегламентований режим (масово поточне виробництво, хімічні технології, термічна обробка). Дозволяє підвищувати інтенсивність праці без збільшення її оплати. Одиницею виміру є «ціна праці».

Поштучна заробітна плата – це перетворена форма погодинної заробітної плати. Заробіток робітника залежить від кількості виготовленої ним продукції чи кількості виконаних операцій. Одиницею виміру є розцінки за одиницю продукції чи операцію.

Основні форми заробітної плати виступають в певних системах.

Система заробітної плати – це сукупність взаємозв’язаних і взаємодоповнюючих стимулів, обумовлених відповідними результатами праці.

1) Погодино-преміальна система, система при якій до основної погодинній ставці виплачуються персональні надбавки за перевиконання норм виработки, підвищення частки якісної продукції, економію сировини, електроенергії.

2) Поштучно – прогресивна – зростання заробітку в залежності від збільшення виработки.

3) Поштучна –преміальна – система заробітної плати, при якій пряма поштучна доповнюється преміями за перевиконання норм, якість продукції, за зниження витрат.

4) Акордна система – оплата за встановлений обсяг робіт, виконаний за певний термін.

5) Тарифна система – сукупність нормативів, які регулюють рівень заробітної плати робочих і службовців. Включає в себе тарифні ставки, тарифну сітку, тарифно-кваліфікаційний довідник.

Тарифна ставка – розміри оплати праці за день чи годину. Вони визначаються в тарифній сітці.

Тарифна сітка – шкала, яка визначає відношення тарифних ставок робітників різних розрядів, зміну таких коефіцієнтів.

Тарифно-кваліфікаційний довідник нормативний документ для тарифікації робіт і присвоєння робітникам розрядів. В ньому всі професії характеризуються з урахуванням змісту і складності праці, яку повинен вміти виконувати робітник відповідної кваліфікації.

6) Система Форда заснована на прискоренні швидкості руху стрічки конвеєру.

7) Система Тейлора – норми для робітників встановлюються на підставі можливостей самого сильного, міцного, молодого працівника.

8)Система кружків якості в Японії.

9)Система участі в прибутках.

 

3. Номінальна заробітна плата – сума грошей, яку робітник отримує за продану робочу силу.

Реальна заробітна плата – кількість благ, засобів життя, яку робітник фактично може придбати за номінальну заробітну плату.

Рівень заробітної плати – це відношення номінальної і реальної заробітної плати, яке набуло вираження в індексі реальної заробітної плати.

 

 

Для забезпечення соціального захисту робітників державою встановлюється мінімальний рівень заробітної плати. Це такий рівень, який виступає гарантією економічної безпеки робітників, встановлюється в законодавчому порядку. Розраховується на підставі прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум – це рівень заробітної плати, забезпечуючий нормальні умови відтворення робітнику, який виконує найменш складну роботу. Встановлюється для родини з 4-х осіб (чоловік, дружина, і двоє дітей), виходячи з нормативів для задоволення мінімальних життєвих потреб у багатьох товарах і послуг з врахуванням рівня цін.

 

На рівень номінальної заробітної плати впливають слідуючі фактори:

1) соціально-відтворювальні

- продуктивність та інтенсивність праці, її умови;

- вартість засобів життя;

- рівень кваліфікацій робітників;

- національні відміни в ступені розвитку економічних і соціальних умов життя в різних країнах.

2) ринкові фактори:

- попит і пропозиція на ринку праці;

- конкуренція чи монополія на ринку праці;

- конкуренція чи монополія на ринку праці.

На рівень реальної заробітної плати впливають:

1) розмір номінальної заробітної плати;

2) рівень цін;

3) податки;

4) певний стан економіки (кризи, заморозка заробітної плати, інфляція).

Ринок робочої сили має особливості:

1) товар особливого роду;

2) присутність держави, як третього суб’єкту, окрім покупців і продавців.

На ньому діють такі інститути ринку, як біржі праці, центри зайнятості, агенції з працевлаштування.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.