Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізація митного контролю у зонах митного контролю.

Організація митного контролю також передбачає створення митної інфраструктури, що до­зволяє забезпечити митний контроль і митне оформлення як у передбачених місцях їх здійснення, так і в інших місцях, де мо­жуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснювати діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів.

Одним з елементів митної інфраструктури є пункт пропуску. Пунктом пропуску через державний кордон — спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п’ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур

З метою забезпечення здійснення органами доходів і зборів митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди і порушень митних правил, у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, вільних митних зон, митних складів, складів тимчасового зберігання, а також в інших місцях, визначених відповідно до Митного Кодексу, створюються зони митного контролю.

Зона митного контролю (ЗМК)- місце, визначене органами доходів і зборів в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого органи доходів і зборів здійснюють митні формальності

Режим зони митного контролю - це встановлені законодавством України з питань державної митної справи приписи, заборони та/або обмеження щодо перебування в зоні митного контролю товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян, розташування в ній споруд та об’єктів, а також проведення у цій зоні господарських робіт

ЗМК створюються органом доходів і зборів, в зоні діяльності якого вони розташовуються, за погодженням:

- у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення - з відповідним органом охорони державного кордону;

- у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон для морського, річкового, повітряного та залізничного сполучення - з відповідним органом охорони державного кордону та адміністрацією морських і річкових портів, аеропортів та залізничних станцій;

- у межах прикордонної смуги на державному кордоні - з відповідним органом охорони державного кордону;

- у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, територіях підприємств - з адміністрацією портів, аеропортів, залізничних станцій та підприємств;

- на територіях вільних митних зон промислового типу - з відповідним органом управління цієї зони;

- на будь-якій ділянці місцевості в межах митної території України -самостійно

Зони митного контролю можуть бути

постійними, у разі регулярного розміщення на їх території товарів, що підлягають митному контролю. Постійні ЗМК можуть створюватись:

у визначених місцях пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України;

- на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів;

- на територіях і в приміщеннях підприємств, вантажних митних комплексів, митних складів, складів тимчасового зберігання, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі за умови дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю та здійснення митного контролю в повному обсязі;

- в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України

тимчасовими, які утворюються на час здійснення митного контролю. Тимчасові ЗМК можуть створюватись:

- на повітряних суднах, стоянках повітряних транспортних засобів, у залах митного огляду та інших приміщеннях аеропортів і аеродромів, що розташовані в межах пунктів пропуску через державний кордон для повітряного сполучення;

- у вагонах пасажирських поїздів закордонного сполучення, на перонах вокзалів, на територіях залізничних станцій, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для залізничного сполучення;

- на суднах закордонного плавання, на причалах та інших територіях морських і річкових портів, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для морського та річкового сполучення;

- у місцях стоянки для транспортних засобів, які не пропущені, в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для автомобільного сполучення;

- на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів;

- на територіях і в приміщеннях підприємств, на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги за умови дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю та здійснення митного контролю в повному обсязі;

- в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України

При створенні ЗМК органи доходів і зборів здійснюють заходи щодо забезпечення чіткого позначення ЗМК на місцевості.

Межі зон митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України визначаються органами доходів і зборів за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону та адміністраціями морських (річкових) портів, аеропортів, залізничних станцій. В інших місцях на митній території України митні органи у зонах своєї діяльності самостійно визначають межі зон митного контролю

ЗМК та їх межі позначаються знаками прямокутної форми, на синьому фоні яких білим кольором виконано напис українською та англійською мовами відповідно - „Зона митного контролю” та „Customs control zone”. Ці знаки є основним засобом позначення ЗМК. Розміщення таких знаків у місцях в’їзду (входу) до ЗМК є обов’язковим.

Також межі ЗМК можуть позначаться шляхом нанесення напису „Зона митного контролю” („Customs control zone”) безпосередньо на огороджувальних спорудженнях та стінах будівель, що складають периметр цієї ЗМК. У пунктах пропуску напис може бути доповнений мовою суміжної країни.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК здійснюється посадовими особами органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого вона створена.

Доступ у ЗМК надається тільки посадовим особам органу доходів і зборів, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних формальностей, посадовим особам органів державної влади, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіітосанітарний, екологічний та радіологічний види контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, та декларантам на час здійснення органами доходів і зборів митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів, які пред'являються ними для митного контролю.

Допуск у ЗМК іншим особам надається органом доходів і зборів, у зоні діяльності якого вона створена, з дотриманням вимог Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Посадові особи, яким надається доступ у ЗМК, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством України.

Органи доходів і зборів у межах своїх повноважень, мають право застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.

Зокрема, у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу органів доходів і зборів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.

 

Тема 6Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.