Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиди порушень митних правил та відповідальність за них

№ з/п Стаття у МКУ Види порушень митних правил Відповідальність Органи, які розг-лядають справи про ПМП
1. Стаття 468 Порушення режиму зони митного контролю попередження або накладення штрафу в розмірі 20 НМДГ митні органи
2. Стаття 469 Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем попередження або накладення штрафу в розмірі 20 НМДГ   накладення штрафу в розмірі 500 НМДГ, якщо відбулася зміна стану товарів, митне оформлення яких не закінчено, або товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу, а так само невжиття заходів щодо товарів, строк тимчасового зберігання яких під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі закінчився   накладення штрафу в розмірі 1000 НМДГ, за умови видачі без дозволу митного органу або втрата товарів, митне оформлення яких не закінчено, або товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі     митні органи
3. Стаття 470 Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до митного органу призначення, видача їх без дозволу митного органу або втрата попередження або накладення штрафу в розмірі 10 НМДГ   накладення штрафу в розмірі 200 НМДГ, якщо особа протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищила встановлений строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на 1 добу, але не більше ніж на 10 діб   накладення штрафу в розмірі 500 НМДГ, якщо перевищено встановлений строк доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на 10 діб, а так само втрата цих товарів, транспортних засобів, документів чи видача їх без дозволу митного органу   митні органи
4. Стаття 471 Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю накладення штрафу в розмірі 100 НМДГ, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - конфіскацію цих товарів місцеві суди (судді)
5. Стаття 472 Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення накладення штрафу в розмірі 100 % вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів місцеві суди (судді)
6. Стаття 473 Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання конфіскація цих товарів місцеві суди (судді)
7. Стаття 474 Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів, документів накладення штрафу в розмірі 100 НМДГ   накладення штрафу в розмірі 500 НМДГ, якщо особа протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перешкоджання посадовій особі митного органу, невиконання її вимог під час проведення перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем, чи документальної перевірки     митні органи
8. Стаття 475 Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем накладення штрафу в розмірі 50 НМДГ митні органи
9. Стаття 476 Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності накладення штрафу в розмірі 1000 НМДГ з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності місцеві суди (судді)
10. Стаття 477 Порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони, вивезення товарів за межі цієї території та/або встановленого законодавством порядку проведення операцій з товарами, поміщеними в режим вільної митної зони накладення штрафу в розмірі 1000 НМДГ митні органи
11. Стаття 478 Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та здійснення операцій із цими товарами накладення штрафу в розмірі 20 НМДГ   накладення штрафу в розмірі 500 НМДГ, якщо було змінено стан товарів, що зберігалися в режимі митного складу без дозволу митного органу, або невжиття заходів щодо товарів, строк зберігання яких в режимі митного складу закінчився, а так само порушення встановленого строку розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, у разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього складу   накладення штрафу в розмірі 1000 НМДГ, при видачі без дозволу митного органу або втрата товарів, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах   митні органи
12. Стаття 479 Порушення порядку або строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної торгівлі     накладення штрафу в розмірі 1000НМДГ митні органи
13. Стаття 480 Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів митні органи
14. Стаття 481 Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів попередження або накладення штрафу в розмірі 50 НМДГ   накладення штрафу в розмірі 300 НМДГ, якщо особа протягом року притягалася до відповідальності за ПМП або перевищила строк тимчасового ввезення (вивезення)товарів на митну територію України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб   накладення штрафу в розмірі 1000 НМДГ, якщо особа перевищила строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів на митну територію України більше ніж на десять діб     митні органи
15. Стаття 482 Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем накладення штрафу в розмірі 100 % (200 %, якщо особа протягом року притягувалась до відповідальності за вчинення таких правопорушень) вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення таких товарів   місцеві суди (судді)
16. Стаття 483 Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю місцеві суди (судді)
17. Стаття 484 Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю накладення штрафу в розмірі 100 % вартості цих товарів, транспортних засобів або їх конфіскацію місцеві суди (судді)
18. Стаття 485 Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів накладення штрафу в розмірі 300 % несплаченої суми митних платежів митні органи

 


[1] митна процедура - зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання

митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи

 

[2] вільний обіг - обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку митних органів України

[3] Формато-логічний контроль - це автоматизована перевірка правильності заповнення даних митних декларацій та повернення результатів перевірки; перевірка митних декларацій та інших документів на достовірність та законність; здійснення статистичного, валютного контролю, контролю нарахованих митних платежів, контролю правильності застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Контроль співставлення - це автоматизоване порівняння даних, які містяться в митних деклараціях або інших документах, поданих для митного контролю або митного оформлення, з даними, які містяться в електронних копіях митних декларацій та інших документах, що надходять з митних та правоохоронних органів суміжних держав; в уніфікованих електронних дозвільних документах, що надходять з інших державних органів, інших електронних документах, пов’язаних з перевіркою достовірності даних, що перевіряються.

Контроль із застосуванням системи управління ризиками - це оцінка ризику шляхом аналізу (у тому числі з використанням інформаційних технологій) поданих документів у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи

 

[4] митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи

[5] резиденти:

а) юридичні особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території, а також їх відокремлені підрозділи за кордоном, що не здійснюють господарської діяльності;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізичні особи: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

 

[6] до 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією

[7] для тимчасової декларації - у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації;

для періодичної декларації - до 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією

 

[8] частина третя статті 467 Митного Кодексу: У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриттяЧто будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.