Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗараження продовольчої сировини, готової продукції і води бактеріальними засобами (БЗ)

 

Бактеріологічними (біологічними) засобами називають мікроби і бактеріальні отрути (токсини), призначені для ураження людей, тварин, рослин і зараженню продовольства, за допомогою яких вони використовуються.

Основними специфічними властивостями мікробів-збудників інфекційних захворювань є :

1. Здатність викликати масові захворювання людей і тварин (епідемій) на значній території в короткий час.

2. Велика тривалість дії, викликана здатністю біологічних засобів зберігати життєздатність у зовнішньому середовищі.

3. Важкість визначення збудника інфекційних захворювань у зовнішньому середовищі (мікроби і токсини не мають ніяких зовнішніх ознак).

4. Наявність прихованого (інкубаційного) періоду розвитку інфекцій-ного захворювання після попадання в організм, що ускладнює своєчасне визначення і прийняття необхідних мір захисту і профілактики.

5. Здатність зараженого повітря проникати у різні негерметичні приміщення і укриття і заражати в них людей, запаси продовольства і харчової сировини. Найбільш вірогідно використання збудників таких захворювань, як туляремія, чума, холера, сибірська виразка, натуральна віспа тощо.

В залежності від будови і біологічних властивостей хвороботворні мікроорганізми поділяються на: бактерії, віруси, рикетсії, грибки, токсини.

Бактерії - одноклітинні мікроорганізми рослинного походження розміром у декілька мікрон. Викликають захворювання чумою, сибірською виразкою, холерою, туляремією, бруцельозом, сапом, правцем. Можуть мати спорову форму.

Віруси - внутріклітинні паразити у 1000 разів менші бактерій. Розмножуються тільки у живих клітинах. Переносять висушування і заморожування . Викликають захворювання натуральною віспою, жовтою лихоманкою, грипом .

Риккетсії- по розмірам і формам наближуються до бактерій, але розвиваються і живуть тільки у тканинах уражених ними організмів.

Викликають захворювання висипним тифом, КУ-лихоманкою, плямистою лихоманкою Скелястих гір.

Грибки - як і бактерії мають рослинне походження, але більше удосконалені за будовою. Мають високу стійкість до заморожування, висушування, дії сонячних променів. Викликають такі захворювання, як кокцидіодомікоз, криптококкоз і інші.

Токсини - продукти життєдіяльності деяких видів бактерій, які мають у відношенні до людини, тварин високу токсичність. Наприклад, один грам мікроба ботулізму містить 8 мл смертельної дози для людини.

Зараження людини може відбуватися при вдиханні зараженого повітря, при попаданні мікробів на слизисту оболонку очей і носу або пошкоджену шкіру; при вживанні у їжу заражених продуктів і води; укусів заражених комах, а також в результаті спілкування з інфекційними хворими.

Біологічні засоби можуть використовуватися за допомогою спеціальних розпилювачів, аерозолів, а також за допомогою заражених носіїв (комах, кліщів і гризунів).

Основними засобами використання БЗ є:

- аерозольний - зараження приземного шару повітря частинками аерозолю шляхом розпилення біологічних рецептур;

- трансмісивний - розсіювання у районі цілі штучно заражених кровососущих переносників;

Одним із основних и найбільш простих и ефективних способів розповсюдження переносників хвороби є аерозольний спосіб. Аерозоль утворюється при розпиленні біологічної рецептури за допомогою спец- приладів, в атмосфері утворюється аерозольна хмара. Вона може розповсюджуватися за вітром, заражаючи повітря на великій відстані. В цьому випадку вся територія, над якою розповсюдилась хмара, вважається зараженою.

Мікроби і токсини, знаходячись у приземному шарі повітря можуть осідати на тваринах і рослинах, поверхнях будівель, потрапляти у продукти і воду, а маючи високу проникаючу здатність, проникати у виробничі і складські приміщення, заражаючи все, що там знаходиться.

БЗ можуть довгий час зберігатися на внутрішній поверхні приміщень, у продовольстві і воді, особливо спорові форми, а при сприятливих умовах і розмножуватися. Особливо сприятливими засобами для зберігання і розмноження мікроорганізмів є м’ясні і молочні середовища.

Враховуючи велику небезпеку біологічних засобів, необхідно приймати міри захисту всього процесу виробництва і ретельно контролювати продукцію, що випускається.

Зоною біологічного зараження називають територію, яка мала безпосередній вплив БЗ, і територію, на якій розповсюдились біологічні рецептури і заражені переносники інфекційних захворювань.

Джерелом біологічного ураження називається територія, в межах якої у результаті використання БЗ відбулися масові ураження людей, с/г тварин і рослин.

Для попередження інфекційних захворювань, локалізації і ліквідації зон і джерел біологічного ураження встановлюється карантин і обсервація .

Карантин - це система суворих режимних і протиепідемічних заходів спрямованих на повну ізоляцію об’єкту біологічної небезпеки (ОБН) і ліквідацію в ньому інфекційних захворювань.

Режимні заходи дозволяють виключити розповсюдження епідемії за межі джерела.

На всій території карантинної зони проводить необхідні профілак-тичні і лікувальні заходи.

З цією метою:

- звичайне засклення виробничих і складських приміщень замінюється склоблоками;

- будуються тамбури у місцях доступу і відправки сировини або готової продукції в герметичних приміщеннях;

Для захисту від гризунів і птахів на вентиляційні отвори, вікна, підпільні та підлогові віддушини, дверні прорізі встановлюються дрібні металеві сітки, нижню частину дверей оббивають смужкою листкового заліза.

Для перевезення сировини і готової продукції використовують спеціалізований транспорт - рефрижератори, муковози, цистерни, машини для перевозки хлібу, молока та інших продуктів.

Генеральним напрямком у розвитку підприємств харчової промисловості є автоматизація усіх технологічних процесів, починаючи з підготовки сировини і закінчуючи пакуванням готової продукції.

При автоматизації технологічних процесів не тільки виключається ручна праця і підвищується продуктивність, але мається реальна можливість повністю ізолювати весь процес від зовнішнього середовища.

На території, прилеглій до зони карантину, а також у тих випадках, коли встановлений вид збудника не відноситься до групи особливо небезпечних хвороб і не мають загрози масових захворювань, вводиться режим обсервації.

Обсервація - система обмежених системних і повних протиепідемічних заходів, які попереджають розповсюдження інфекції на інші райони

На підприємствах харчової промисловості після використання біологічних засобів тимчасово припиняється робота, працівники і службовці проходять профілактичну і санітарну обробку, проводиться обеззаражування території, приміщень, сировини і готової продукції, після чого робота відновлюється.

В умовах біологічного зараження випуск готової продукції можливий тільки при дотриманні усіх режимних умов, які забезпечують повне зберігання харчових продуктів від зараження у технологічному процесі, на складах і під час транспортування.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.