Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей

 

Сучасний монетаризм сформувався у 60-70 р.р. XX ст. в США на тлі загострення інфляційних процесів.

Положення сучасного монетаризму:

1. Ринкова економіка, що базується на приватній власності, є потенційно гармонійною, здатною до повного саморегулювання.

2. Грошова сфера є відносно самостійною, відокремленою від сфери реальної економіки, але безпосередньо пов'язаною з діяльністю держави (через емісію грошей та монетарну політику), тому вона не може бути внутрішньо збалансованою і є джерелом дестабілізації.

3. Оскільки головна загроза дестабілізації реальної економіки міститься в грошовій сфері, то вона має бути об'єктом державного регулювання переважно економічними методами (монетарна політика).

4. Номінальний обсяг ВНП перебуває у кореляційному зв'язку з пропозицією грошей, тому в центр уваги монетаристи поставили кількісний чинник, який безпосередньо, а не через процент та інвестиції, впливає на кон'юктуру ринку, ціни і виробництво.

5. "Рівняння обміну" в монетаристському трактуванні:

М*V= ВНП (14)

 

Передатний механізм монетаристської концепції:

M -> По -> Р (15)

де М- кількість (маса) грошей;

По - попит на гроші;

Р- середній рівень цін.

"Рівняння Фрідмана ":

∆М = ∆Т + ∆J (16)

де ∆М - середньорічний темп приросту маси грошей (%);

∆T- середньорічний темп очікуваної інфляції (%);

∆J- середньорічний темп приросту номінального ВНП (%).

 

Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій

Розвиток грошово-кредитної політики України у відповідності з положеннями монетаристської теорії
Роки Теоретичний базис Характеристика етапу
1991 - 1994 Кейнсіанські методи регулювання економіки Перебільшувалась роль та можливості держави в регулюванні економіки, переоцінювались можливості фіскально-бюджетного механізму у вирішенні соціально-економічних задач, у результаті чого економічне життя країни виявилось некерованим: ринки розбалансовані, державні фінанси підірвані, бюджет непомірно дефіцитний, сфера обігу переповнена зайвими грошима, виробництво швидко скорочується, гіперінфляція
1994- 1998 Економічна політика про­водилась на дуалістичних засадах - керівництво реальною економікою та фіскально-бюджетною сферою здійснювалось кейнсіанськими методами, а керівництво монетарної сфери - монетаристськими Такий дуалізм негативно вплинув на хід ринкової трансформації економіки, на макроекономічну стабілізацію та оздоровлення державних фінансів, поглибив розрив між секторами реальної економіки та грошово-кредитною сферою, бо не було створено механізму саморегуляції ринкової економіки
1996-2000 Орієнтація грошово-кредитної політики на монетаристські підходи до економічного регулювання Перехід до жорсткої грошово-кредитної політики та орієнтація її на регулювання грошової маси відповідно до динаміки обсягу ВВП, зниження інфляції, лібералізація кредитного та валютного ринків, запровадження режиму плаваючого валютного курсу, розвиток ринку цінних паперів та посилення суто економічних інструментів грошово-кредитного регулювання

 Тема 1.4. Грошовий ринок

План

1. Сутність грошового ринку

2. Інституційна модель грошового ринку

3. Структура грошового ринку

4. Попит на гроші

5. Пропозиція грошей

 

Сутність грошового ринку

Грошовим ринком називається сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.

Продаж грошей виступає у формі передачі грошей їх власниками своїм контрагентам у тимчасове користування в обмін на фінансові інструменти, які надають їм можливість зберегти право власності на ці гроші, відновити право розпорядження ними та одержати процентний дохід.

Купівля грошейє формою одержання суб'єктами ринку у своє розпорядження певної суми грошей в обмін на фінансові інструменти.

Фінансові інструменти - це зобов'язання покупців перед продавцями грошей.

 

Фінансові інструменти
Неборгові Боргові
Зобов'язання з надання права участі в управлінні діяльністю покупця грошей та в його доходах, завдяки чому за продавцем грошей зберігається не тільки право власності на них, а й певною мірою право . розпорядження ними (акції, деривативні інструменти, страхові угоди тощо). Зобов'язання, за якими покупець грошей має повернути продавцеві одержану від нього суму і сплатити по ній дохід: - депозитні зобов’язання, за якими продавці передають гроші у повне розпорядження покупцям за умови їх повернення і сплати % доходу; - позичкові зобов'язання, за якими продавці, передаючи гроші покупцям, вносять певні обмеження в право розпоряджатися цими грошима .

 

Рис. 4. Схема взаємозв'язку між об'єктами та інструментами грошового ринку

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.