Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМЕТОДИКА ОЦІНКИ НАПРАВЛЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Опитувальник Т. Лірі, Р. Лафорга, Р. Сазека включає в себе набір відносно стійких властивостей особистості, її соціальної поведінки в процесі взаємодії з іншими людьми.

Використання опитувальника дозволяє вивчити направленість очікувань у міжособистісних стосунках. Методика буде корисною й для вивчення співвідношення самооцінки людини з уявленнями про неї інших членів групи.

1. Я людина, здатна до співпраці, взаємодопомоги.

2. Я впевнений в собі.

3. Я користуюсь повагою в інших.

4. Я не терплю, щоб мною командували.

5. Я людина відверта.

6. Я схильний постійно скаржитись.

7. Я часто прошу допомоги в інших.

8. Я людина, яка шукає схвалення.

9. Я довірлива людина і прагну втішати інших.

10. Я люблю відповідальність.

11. Я справляю враження значущості.

12. Я володію почуттям гідності.

13. Я людина, що всіх підтримує.

14. Я вдячна людина.

15. Я зла, жорстока людина.

16. Я людина, яка любить хвалитися.

17. Я корислива людина.

18. Я здатний визнати свою неправоту.

19. Я людина деспотична.

20. Я вмію стояти на своєму.

21. Я великодушний і терпеливий до недоліків.

22. Я люблю командувати.

23. Я прагну виступати в ролі покровителя.

24. Я здатний викликати захоплення.

25. Я дозволяю іншим приймати рішення.

26. Я прощаю все.

27. Я людина лагідна.

28. Я можу виявити байдужість.

29. Я людина некорислива.

30. Я люблю давати поради.

31. Я людина залежна, несамостійна.

32. Я самовпевнений і наполегливий.

33. Я очікую захоплення собою від кожного.

34. Я часто сумую.

35. Я людина комунікабельна.

36. Про мене важко скласти враження.

37. Я людина відкрита і прямолінійна.

38. Я людина озлоблена.

39. Я люблю підкорятися.

40. Я люблю розпоряджатися іншими.

41. Я здатний бути критичним до себе.42. Я людина щедра.

43. Я завжди люб’язний в спілкуванні.

44. Я людина поступлива.

45. Я людина сором’язлива.

46. Я люблю турбуватися про інших.

47. Я думаю лише про себе.

48. Я людина покладиста.

49. Я відгукуюсь на заклик про допомогу.

50. Я вмію розпоряджатися, наказувати.

51. Я часто розчаровуюсь.

52. Мене неможливо вмовити, але я неупереджена людина.

53. Я часто гніваюсь.

54. Я людина критична до інших.

55. Я суджу про людей за їхнім статусом і матеріальним становищем, а не за особистісними якостями.

56. Я здатний виявити недовіру.

57. Я дуже поважаю авторитети.

58. Я завжди товариський.

59. Я людина ревнива.

60. Я люблю поплакатися.

61. Я людина сором’язлива.

62. Я людина вразлива, делікатна.

63. Я часто недружелюбний.

64. Я людина, що любить володарювати.

65. Я людина безініціативна.

66. Я здатний бути суворим.

67. Я людина делікатна.

68. Я всім симпатизую.

69. Я людина діловита, практична.

70. Я переповнений надмірним співчуттям.

71. Я уважна і лагідна людина.

72. Я хитра і обачна людина.

73. Я ціную думку оточуючих.

74. Я гордовита і самовдоволена людина.

75. Я надто довірливий.

76. Я готовий довіритися будь-кому.

77. Я легко знічуюсь.

78. Я людина незалежна.

79. Я егоїстична людина.

80. Я ніжна, м’яка людина.

81. Я легко піддаюся впливові інших.

82. Я поважна людина.

83. Я справляю враження на інших.

84. Я добросердечна людина.

85. Я з охотою приймаю поради.

86. Я володію талантом керівника.

87. Я легко попадаю в невиграшні ситуації.

88. Я довго пам’ятаю образи.

89. Я легко підпадаю під вплив друзів.

90. Я проникнутий духом суперечливості.

91. Я марную людей надмірною добротою.

92. Я надто поблажливий до оточуючих.

93. Я людина гоноровита.

94. Я прагну приваблювати до себе кожного.

95. Я схильний захоплюватися іншими.

96. Я з охотою підкоряюся.

97. Я зі всіма погоджуюсь.

98. Я турбуюся про інших на шкоду собі.

99. Я дратівлива людина.

100. Я людина сором`язлива.

101. Я характеризуюсь надмірною готовністю підкорятися.

102. Я товариська, доброзичлива людина.

103. Я добра людина і створюю відчуття впевненості.

104. Я холодна, черства людина.

105. Я людина, яка прагне до успіху.

106. Я нестерпний до помилок інших.

107. Я прихильний до всіх без винятку.

108. Я суворий, але справедливий.

109. Я люблю всіх.

110. Я люблю, щоб мною опікувались.

111. Я майже нікому і ніколи не заперечую.

112. Я м'якотіла людина.

113. Я вперта людина.

114. Я стійка, де це потрібно, людина.

115. Інші думають про мене доброзичливо.

116. Я можу бути щирим.

117. Я скромна людина.

118. Я здатний сам потурбуватися про себе.

119. Я скептичний.

120. Я уїдлива, глузлива людина.

121. Я людина нав’язлива.

122. Я злопам’ятна людина.

123. Я люблю змагатися.

124. Я прагну вживатися з іншими.

125. Я невпевнена в собі людина.

126. Я прагну втішити кожного.

127. Я сам собі дошкуляю.

128. Я неспівчутлива, байдужа людина.

Методику можна використовувати як під час індивідуальної, так і при груповій співбесіді, або в якості засобу самооцінки суб’єкта і оцінки його іншими.

В даній методиці 128 якостей домінують в 8 основних секторах - октантах, на основі “кругової структури особистісних якостей“, в яких ближні по колу властивості володіють максимальною подібністю, а розміщені по кінцях діаметра - мінімальною. Октанти розміщені за годинниковою стрілкою і орієнтовані відносно двох головних осей: домінування (I), підпорядкування (V), агресивність (III), товариськість (VII).

Октанти характеризують наступні психологічні тенденції:

I - тенденція до лідерства - владність - деспотичність;

II - впевненість в собі - самовпевненість - самозакоханість;

III - вимогливість - непримиримість - жорстокість;

IV - скептицизм - впертість - негативізм;

V - поступливість - лагідність - пасивна підпорядкованість;

VI - довірливість - послушність - залежність;

VII - добросердечність - несамостійність - надмірний конформізм;

VIII - чуйність - безкорисливість - жертовність.

На першому етапіобробки даних здійснюється підрахунок балів з кожного октанта за допомогою ключа до опитувальника.

На другому етапіотримані результати переносяться на дискограму, при цьому відстань від центра відповідає числу балів з кожного октанта: мінімальне значення - 0, максимальне - 16. Кінці таких векторів з’єднуються і утворюють профіль, який відображає певне уявлення піддослідного - про себе самого, про людину, про “я“ - в ідеалі, “Він в ідеалі“ і т. п. Для кожного уявлення будується окрема дискограма, на якій уявлення характеризується за виявом ознак кожного октанта. Підрахунок балів з кожного октанта здійснюється за допомогою ключа до опитувальника шляхом додавання відповідей “так“. Після нанесення результатів на дискограму окреслений простір заштриховується пропорційно до балів, отриманих з кожного октанта. Таким чином, ми отримуємо індивідуальний профіль щодо того чи іншого уявлення особистості.

Важливо зазначити, що внутрішнє коло з пороговим значенням 8 балів характеризує адаптивну поведінку особистості. Зовнішнє коло, яке включає простори за межами цього порогового значення, характеризує екстремальну, неадаптивну поведінку особистості, відповідно екстремальний прояв того чи іншого октанта. Кожний октант характеризує певний тип інтерперсональної поведінки особистості: адаптивний варіант даного типу і дезадаптивний варіант цього ж типу. Наведемо їх короткий опис:

1. Владний-лідируючий. Адаптивний тип: : хороший керівник, порадник, наставник, організатор. Дезадаптивний тип : нестерпність до критики, переоцінка власних можливостей, догматизм, деспотичність.

2. Незалежний-домінуючий.Адаптивний тип : впевнений, незалежний, конкуруючий. Дезадаптивний тип : самовдоволеність, почуття переваги над оточуючими, відокремлена позиція в групі.

3. Прямолінійний-агресивний.Адаптивний тип : щирість, безпосередність, наполегливість у досягненні мети. Дезадаптивний тип : надмірна впертість, нетовариськість, гарячковість.

4. Недовірливий-скептичний. Адаптивний тип : реалістична основа суджень, скепсис і неконформність. Дезадаптивний тип : недовіра, схильність до критики, незадоволеність оточуючими, підозрілість.

5. Покірливий-встидливий.Адаптивний тип : скромний, встидливий, тенденція залюбки виконувати чужі обов’язки. Дезадаптивний тип : повна покірність, підвищене почуття вини, самопокарання.

6. Залежний-послушний.Адаптивний тип : потреба в допомозі і довірі зі сторони оточуючих. Дезадаптивний тип :надконформність, повна залежність від думки оточуючих.

7. Співпрацюючий-конвекціальний. Адаптивний тип : прагнення до співпраці в групі, товариськість. Дезадаптивний тип : компромісна поведінка, невитриманість в проявах своєї товариськості.

8. Відповідальний-великодушний.Адаптивний тип : яскраво виявлена готовність допомагати і співчувати оточуючим. Дезадаптивний тип : м'якість, надмірна обов’язковість, гіперсоціальні установки.

На третьому етапі визначається сума показників з двох основних факторів: “Домінування“ і “Товариськість“ за формулами:

“Домінування“ = I-V+0,7(VIII+II-IV-VI),

“Товариськість“ =VII-III+0,7(VIII-II+IV+VI),

де римські цифри позначають номер октанта, а арифметичні дії проводять з балами, отриманими з кожного октанта. Якісний аналіз проводиться шляхом порівняння дискограм, які демонструють спрямованість і рівень відмінностей між якими-небудь уявленнями. Кількісний аналіз проводиться шляхом співставлення числових показників з “Домінування“ і “Товариськості“.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.