Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕСТ. ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ШКОЛІ

ІНСТРУКЦІЯ

Вам пропонують 35 тверджень, які характеризують мотиваційне середовище в школі, вам слід оцінити за 9-бальною шкалою вашу згоду чи незгоду з чцими твердженнями: 9- повністю згідний, 0 - повністю незгідний.

Намагайтесь довго не задумуватися над оцінкою.

Я вважаю, що в нашій школі кожний вчитель:

1. Чітко знає яких результатів у роботі очікує від нього школа. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Впевнений в об’єктивності оцінки його роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Знає, за якими критеріями оцінюють його роботу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо керівництву школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Впевнений, що про його невдачі обов’язково буде відомо керівництво школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Впевнений, що за хорошу роботу матиме відповідне заохочення. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо колегам. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Впевнений, що реакція колег на його успіхи завжди буде позитивною. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Вільний у виборі форм і методів викладання. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Вважає, що система матеріального заохочення справедлива і дієва. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Вважає свою роботу цікавою. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Знає які заохочення і які результати праці прийняті в школі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Вважає, що результати праці в школі залежать тільки від нього самого. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Вважає, що форми матеріального заохочення в школі достатньо різноманітні і привабливі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Має навантаження, яке не вимагає від нього надмірних зусиль для досягнення хороших результатів. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Вважає, що оплата його праці залежить від результатів його роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Впевнений, що керівництво справедливо заохочує його роботою.  
18. Переконаний, що успішна робота не можлива без постійного вдосконалення методів своєї діяльності. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. Має чіткі й конкретні цілі вдосконалення своєї роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. Вважає за цікаве розшукувати чи придумувати педагогічні новації. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. Охоче ділиться з колегами своїми педагогічними знахідками. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Відчуває схвалення і повагу колег за нововведення в свою роботу.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Має достатньо часу для освоєння чи розробки педагогічних нововведень. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Отримує від школи підтримку і допомогу у вдосконаленні своєї роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25. Переконаний, що для нього особисто освоєння педагогічних новацій не потребує надзусиль. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26. Впевнений, що участь в інноваційній роботі школи обов’язково буде відзначено заохоченням і визнанням керівництва. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27. Впевнений, що здатний розвивати і вдосконалювати свої методи роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. чітко знає перспективи свого професійного росту. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29. Має достатньо можливостей для професійного розвитку. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30. Має конкретну мету підвищення свого професійного рівня на найближчу перспективу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. Має зв’язок між підвищенням своєї кваліфікації і зміною свого статуса в педагогічному колективі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. Переконаний, що професійне зростання пов’язане із зростанням матеріального добробуту. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33. Впевнений, що керівництво школи обов’язково помітить і заохотить роботу з саморозвитку. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34. Впевнений, що за наявного навантаження професійний саморозвиток під силу кожному. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. Впевнений, що керівництво школи прагне створити сприятливі умови для професійного розвитку педагогів. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36. Вважає для себе необхідним постійний професійний розвиток. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РЕЗУЛЬТАТПідрахуйте суму одержаних балів і Ви отримаєте оцінку мотиваційного середовища у Вашій школі. Різниця між максимальною сумою балів - 324, яку можна було б отримати, якщо б всі умови при оцінці отримали найвищий бал, і реально отриманою сумою, кількісно визначає резерв удосконалення мотиваційного середовища.

Аналізуючи оцінки різних суджень тесту, Ви зможете виявити сильні і слабкі сторони існуючого мотиваційного середовища, а також конкретні напрями його вдосконалення, які будуть відповідати тим умовам, що отримали найвищу оцінку.

ПЛАН-СХЕМА
аналізу змісту, структури. підсумків навчального року

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.