Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТипові схеми керування електродвигунами.

Будь-яка складна схема керування електропроводами та цілими потоковими лініями складається з набору типових схем керування електродвигунами.

3.1. Керування по схемі „поштовх”.

 
 

Схема складається з: магнітного пускача KM зображеного котушкою та силовими контактами; замикаючою кнопкою SB; електродвигуном М.

Схема працює так: При натисканні кнопки SB утримує живлення котушка магнітного пускача KM, яка притягує сердечник з контактами, контакти замикаються, двигун отримує живлення.

3.2. Схема теплового захисту.

 
 

Схема складається з: магнітного пускача КМ, зображеного котушкою та силовими контактами; електротеплового реле КК, зображеного сприймаючими елементами та розмикаючим контактом; електродвигуном М.

Схема працює так: При нормальному режимі роботи котушка магнітного пускача КМ отримує живлення, силові контакти КМ замкнуті. При виникненні анормального режиму роботи (перевантаження, заклинювання двигуна або неповнофазний режим роботи) сприймаючий елемент КК нагрівається, нагріває біметалеву пластину, біметалева пластина вигинається та розмикає контакт КК, котушка електромагнітного пускача КМ втрачає живлення, силові контакти КМ розмикаються, двигун М від’єднується від мережі.

3.3. Схема блокування кнопки.

 
 

У схемах автоматичного керування електроприводами найчастіше застосовують блокіровки, що забезпечують задану послідовність або одночасність вмикання і вимикання кількох двигунів, не допускають одночасного вмикання контакторів або інших апаратів, запобігають мимовільному (без участі оператора) пуску двигунів (нульова блокіровка), нещасним випадкам і аваріям, які можуть виникнути внаслідок неправильних дій обслуговуючого персоналу, тощо.Схема складається з: магнітного пускача КМ зображеного котушкою, силовими контактами та замикаючим контактом і замикаючої кнопки SB.

Схема працює так: при натисканні замикаючої кнопки SB отримує живлення котушка магнітного пускача КМ, замикаються силові контакти КМ (двигун запускається) і блокуючий контакт КМ (магнітний пускач „стає на самопідживлення”). При відпусканні кнопки SB котушка отримує живлення через блокуючий контакт.

 

3.4. Схема блокування одночасному включенню.

Схема складається з: першого магнітного пускач КМ1 зображеного котушкою, силовими контактами і розмикаючим контактом, другого магнітного пускача КМ2 зображеного котушкою і силовими контактами та двох електродвигунів М1і М2.

 
 

Схема працює так: При отриманні живлення котушки магнітного пускача КМ1 замикаються замикаючі контакти ( двигун М1 працює ) і розмикається розмикаючий контакт. Для того, щоб почав працювати двигун М2 потрібно щоб замкнулися силові контакти магнітного пускача КМ2, тобто отримала живлення котушка КМ2. Котушка магнітного пускача КМ2 отримає живлення тоді, коли замкнеться розмикаючий контакт КМ1, а це відбудеться тоді коли втратить живлення котушка магнітного пускача КМ2 ( двигун М1 від’єднається від мережі). Таким чином одночасна робота двох двигунів М1 та М2 по даній схемі неможлива.

3.5. Схема послідовного включення.

 

Схема складається з: першого магнітного пускача КМ1 зображеного котушкою, замикаючим контактом та силовими контактами, другого магнітного пускача КМ2 зображеного котушкою та силовими контактами і двох електродвигунів М1 та М2. Схема працює так: При отриманні живлення котушка магнітного пускача КМ1замикає силові контакти ( двигун М1починає працювати ) та замикаючий контакт, отримує живлення котушка магнітного пускача КМ2 і починає працювати двигун М2.

 

 
 

Схема механічної блокіровки одночасного включення двигунів.

Схема складається з: двох кнопок SB1 та SB2, двох магнітних пускачів КМ1 та КМ2 зображених котушками та силовими контактами і двох електродвигунів М1 і М2.

Схема працює так: При натисканні кнопки SB1 замикається коло котушки електромагнітного пускача КМ1 ( запускається електродвигун М1) але розмикається коло котушки електромагнітного пускача КМ2 ( зупиняється електродвигун М2), і навпаки при натисканні кнопки SB2 замикається коло котушки електромагнітного пускача КМ2 ( запускається електродвигун М2) але розмикається коло котушки електромагнітного пускача КМ1 ( зупиняється електродвигун М1). Даною схемою передбачено неможливість запуску електродвигуна М1 при працюючому електродвигуні М2, і навпаки.

3.7. Схема сигналізації „напруга подана”.

 
 

Схема складається з: автоматичного вимикача QF і сигнальної лампочки HL з опором R.

Схема працює так: При вмиканні автоматичного вимикача QF отримує живлення і „засвічується” лампочка HL.

3.8. Схема сигналізації включення електродвигуна.

Схема складається з: магнітного пускача КМ, сигнальної лампочки HL з опором R та електродвигуна М1.

Схема працює так: При отриманні живлення електродвигуном М1 „засвічується” лампочка HL.

3.9. Схема сигналізації включення електромагнітного пускача.

Схема складається з: електромагнітного пускача КМ зображеного котушкою (а) та замикаючим контактом (б) і сигнальної лампочки HL.

Схема працює так: а – при отриманні живлення котушки магнітного пускача КМ, отримує живлення сигнальна лампочка HL; б – при спрацюванні електромагнітного пускача КМ замикається замикаючий контакт та отримує живлення сигнальна лампочка. Таким чином дані схеми сигналізують про включення електромагнітного пускача КМ.

 

G Запам’ятайте:

Будь-яку по складності принципову електричну схему керування установкою можна розглянути як "набір" типових схем керування. Досконале вивчення типових схем дасть можливість швидко і якісно "читати" схеми, монтувати їх та усувати неполадки.

sПитання для самоконтролю:

1. Як класифікують схеми за призначенням?

2. Наведіть приклади типових схем керування електроприводами.

3. Керування по схемі „поштовх”. Особливості, принцип дії.

4. Як працює типова схема теплового захисту.

5. Наведіть основні типові схеми блокування та сигналізації.

 

œ Тести:

 

 
 

1. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

А. Схема теплового захисту.

Б. Керування по схемі „поштовх”.

В. Схема блокування кнопки.

 

2. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 
 

А. Керування по схемі „поштовх”.

Б. Схема теплового захисту.

В. Схема блокування кнопки.

 

3. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 
 

А. Керування по схемі „поштовх”.

Б. Схема теплового захисту.

В. Схема блокування кнопки.

 

 
 

4. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 

А. Схема теплового захисту.

Б. Керування по схемі „поштовх”.

В. Схема блокування кнопки.

5. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 
 

А. Схема теплового захисту.

Б. Схема блокування одночасному включенню .

В. Схема блокування кнопки.

 

6. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 
 

А. Схема теплового захисту.

Б. Схема блокування одночасному включенню .

В. Схема послідовного включення.

 

7. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 
 

А. Схема блокування одночасному включенню.

Б. Схема механічної блокіровки одночасного включення двигунів.

В. Схема послідовного включення.

8. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

 
 

А. Схема блокування одночасному включенню.

Б. Схема механічної блокіровки одночасного включення двигунів.

В. Схема сигналізації „напруга подана”.

 

 
 

9. Яка зображена типова схема керування електродвигунами.

А. Схема блокування одночасному включенню.

Б. Схема сигналізації включення електромагнітного пускача.

В. Схема сигналізації „напруга подана”.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.