Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯк проводяться випробування методом лопатевого зрушення?

Для цього використається крильчатка, що вдавлюється, після чого до неї прикладається обертальне зусилля. У результаті випробувань визначається опір зрізу, що приймається рівним силам питомого зчеплення. Метод застосовується тільки при слабких пилувато-глинистих ґрунтах, мулах, торфах і заторфованих ґрунтах, тому що можна вважати, що в них кут внутрішнього тертя практично дорівнює нулю.

Як проводяться випробування ґрунту в польових умовах методом зрушення?

Для цього відривається шурф і вирізьблюється призма непорушеного ґрунту, до якого через штамп прикладаються постійна нормальна й змінна зрушуюча сила. Значення кута внутрішнього тертя й питомого зчеплення визначають із умов граничної рівноваги випираємого або зрушуючого масиву ґрунту.

В іншому методі (ціляк) масив ґрунту знаходиться в кільцеву обоймі й до нього прикладаються нормальні навантаження, що зрушують, по яких з умови міцності Кулона визначають параметри міцності ґрунту.

 

Які значення механічних і фізичних характеристик застосовуються при розрахунку основ?

При проектуванні основ будинків і споруджень використаються розрахункові значення характеристик ґрунтів, які визначаються на основі безпосередніх випробувань у лабораторних або польових умовах з наступною статистичною обробкою результатів випробувань.

Як визначаються нормативні значення характеристик ґрунтів?

Нормативні значення характеристик ґрунтів визначають як середньоарифметичну величину власних результатів визначень для кожного виділеного на площадці будівництва інженерно-геологічного елемента.

Кількість визначень характеристик ґрунтів установлюється залежно від ступеня неоднорідності ґрунтів основи, класу будинку або спорудження, необхідної точності обчислень.

Кількість однойменних окремих ухвал для кожного виділеного на площадці інженерно-геологічного елемента повинно бути не менш шести. При визначенні модуля деформації за результатами випробувань ґрунтів у польових умовах штампом допускається обмежитися результатами трьох випробувань (або двох, якщо вони відхиляються від середнього не більше ніж на 25 %).

Як визначаються розрахункові значення характеристик ґрунтів?

Розрахункові значення характеристик ґрунтів визначаються по формулі

де Xn - нормативне значення даної характеристики; - коефіцієнт надійності по ґрунту.

Розрахункові значення характеристик ґрунтів визначаються й використаються тому, що нормативні значення, внаслідок неоднорідності ґрунту й обмеженого числа визначень, можуть містити помилку, що повинна бути виключена. Помилка виключається методом статистичної обробки результатів випробувань.

Коефіцієнт надійності по ґрунті при обчисленні розрахункових значень міцністних характеристик (питомого зчеплення с, кута внутрішнього тертя нескельних ґрунтів j, а також питомої ваги ґрунту g) установлюється залежно від цих характеристик, числа визначень і значення довірчої ймовірності. Для інших характеристик ґрунтів допускається приймати = 1.

Довірча ймовірність розрахункових значень характеристик ґрунтів приймається при розрахунках основ по несучій здатності рівній 0,95, а по деформаціях - 0,85.

Чи допускається визначення нормативних і розрахункових значень характеристик ґрунтів без проведення випробувань?

Так, допускається в наступних випадках. Для попередніх і остаточних розрахунків основ будинків і споруджень II і III класів, а також опор повітряних ліній електропередачі й зв'язку незалежно від їхнього класу допускається визначати нормативні й розрахункові значення міцнісних і деформаційних характеристик ґрунтів по їхніх фізичних характеристиках, використовуючи для цього табл.1-3 додатка 1 Снип [1].Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.