Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯк визначається нормативне значення глибини сезонного промерзання ґрунту?

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту dfn приймається рівної середньої із щорічних максимальних глибин сезонного промерзання ґрунтів (за даними спостережень за період не менш 10 років) під відкритої, оголеної від снігу поверхнею горизонтальної площадки при рівні ґрунтових вод, розташованому нижче глибини сезонного промерзання ґрунтів.

При відсутності даних багаторічних спостережень нормативну глибину сезонного промерзання ґрунтів визначають на основі теплотехнічних розрахунків. Для районів, де глибина промерзання не перевищує 2,5 м, її нормативне значення визначається по формулі

 

де d 0- глибина промерзання при , м, прийнята: для суглинків і глин - 0,23; супесей, пісків дрібних і пилуватих - 0,28; пісків гравелистых, великих і середньої крупности - 0,30; великоуламкових ґрунтів - 0,34; Mt - безрозмірний коефіцієнт, чисельно дорівнює сумі абсолютних значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі, ° C, прийнятих по Снип [8] або за результатами спостережень гідрометеорологічної станції, що перебуває в аналогічних умовах.

Через брак цих даних нормативну глибину сезонного промерзання можна визначити по схематичній карті (рис. Ф. 9.5), де дані ізолінії нормативних глибин промерзання для суглинків, тобто при d 0= 0,23 м. При наявності в зоні промерзання інших ґрунтів значення dfn, знайдене по карті, множиться на відношення d 0/0,23 (де d 0відповідає ґрунтам розглянутого будівельного майданчика).

Рис.Ф. 9.5. Карта нормативних значень глибини промерзання d 0, см

Як визначається розрахункове значення сезонного промерзання ґрунту?

Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту визначається по формулі

де kh - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму спорудження й прийнятий для опалювальних будинків залежно від конструкції підлог і температури усередині приміщень, а для зовнішніх і внутрішніх фундаментів неопалюваних будинків kh = 1,1 (крім районів з негативною середньорічною температурою).

У яких ґрунтах глибина закладення фундаментів призначається незалежно від розрахункової глибини промерзання ґрунтів?

У скельних, велико уламкових з піщаним заповнювачем ґрунтах, пісках гравелистих, великих і середньої крупності глибина закладення фундаментів призначається довільно, тому що в цих ґрунтах при замерзанні не виникає сил морозного вспучення.

Чи можна знизити сили морозного вспучення конструктивними заходами?

Глибину закладення фундаментів за умовами морозного вспучення можна зменшити за рахунок застосування:

а) постійного теплозахисту ґрунту по периметру будинку;

б) водозахисних заходів, що зменшують можливість замочування ґрунтів;

в) повної або часткової заміни вспучення ґрунту на не вспучуванний під підошвою фундаменту;

г) обмазки бічної поверхні фундаментів бітумною мастикою або покриття її полімерними плівками;

д) штучного засолення ґрунтів зворотного засипання.

Як визначити, чи буде фундамент за даних умов видавлюватися із ґрунту при його замерзанні?

Фундамент буде випробовувати деформації підйому при наступних умовах:

а) якщо фундамент закладений вище розрахункової глибини сезонного промерзання в глинистому ґрунті текучої консистенції й пилуватому водо насиченому піску, а відстань між підошвою фундаменту й рівнем ґрунтової води менш двох метрів;

б) якщо дотичні сили морозного вспучення, що виникають на бічній поверхні фундаменту, будуть більше навантажені від ваги фундаменту й надземних конструкцій.

При цьому друга умова є визначальна. Тому глибина закладення фундаментів може бути зменшена за рахунок застосування конструктивних заходів, що забезпечують міцність і нормальні умови експлуатації спорудження при нерівномірних деформаціях основи. Наприклад, спорудження з монолітним каркасом виконано на фундаментах у вигляді монолітної залізобетонної плити.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.