Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСуспільно-гуманітарний напрям

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Історичний профіль Правовий профіль Філософський профіль Економічний профіль
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Світова література
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -         -     -
економіка - - -
людина і світ - - - - 0,5
філософія - - - - - -
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика    
Алгебра            
Геометрія            
Астрономія - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія ** 1,5 - 1,5 - 1,5 -
Психологія - - - - -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Разом 34,5 32,5 34,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів     3,5           5,5   3,5
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього фінансується(без урахування поділу класу на групи)

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.** В класах економічного профілю за вибором ЗНЗ на профільному рівні замість географії може вивчатися алгебра і геометрія.

Додаток 9

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

 

Типовий навчальний план

Загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Філологічний напрям

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Української філології профіль Іноземної філології профіль
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Друга іноземна - -
Світова література
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -     -
економіка - -
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
Разом 32,5 33,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів     5,5     4,5
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього фінансується(без урахування поділу класу на групи)

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Додаток 10

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

Типовий навчальний план

Загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Технологічний напрям

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Технологічний профіль Інформаційно-технологічний профіль
Українська мова
Українська література
Світова література
Іноземна мова
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -     -
економіка - -
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика* - -
Алгебра - -
Геометрія - -
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології
Інформатика
Креслення - -
Фізична культура**
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
Разом 32,5 33,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів     5,5     4,5
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього фінансується(без урахування поділу класу на групи)

* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на варіативну частину;

** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів;

*** У класах з інформаційно-технологічним профілем може вводитися профільне вивчення алгебри та геометрії.

Додаток 11

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

 

Типовий навчальний план

Загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Художньо-естетичний напрям

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Художньо-естетичний профіль
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Світова література
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -
економіка -
людина і світ - 0,5
Художня культура
Естетика -
Математика*
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5
Технології
Інформатика
Фізична культура**
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів    
Гранично допустиме навантаження на учня    
Всього фінансується(без урахування поділу класу на групи)

* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів;

** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 12

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

Типовий навчальний план

Загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Спортивний напрям

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Спортивний профіль Військово-спортивний профіль
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Друга іноземна - - - -
Світова література
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -     -
економіка - -
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Психологія - -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології
Інформатика
Фізична культура*
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 29,5 28,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів     8,5   9,5  
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього фінансується(без урахування поділу класу на групи)

* 2 години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.


Додаток 13

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

 

Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

(фізико-математичний та історичний профілі)***

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 клас 11 клас
усім класом у групах додатково усім класом у групах додатково
фізико-математичний історичний фізико-математичний. історичний
Українська мова ** - - - -
Українська література - - - -
Іноземна мова - - - -
Світова література - -
Історія України - 1,5 - 2,5
Всесвітня історія - -
Громадянська освіта: правознавство     -   -   -   -   -
економіка - - - - -
людина і світ - - - 0,5 - -
Художня культура 0,5 - - 0,5 - -
Математика (алгебра, геометрія) - -
Астрономія - - - 0,5 - -
Біологія 1,5 - - 1,5 - -
Географія 1,5 - - - - -
Фізика - -
Хімія - - - -
Екологія - - - 0,5 - -
Інформатика - - - -
Технології - - - -
Фізична культура* - - - -
Захист Вітчизни - - - -
Разом 6,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів****     6,5
Гранично допустиме навантаження на учня    
Всього фінансується(без урахування поділу класу на групи)    

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

** У навчальних планах однокомплектних навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин предмети освітньої галузі „Мови і літератури” плануються за додатком 14.

*** Так само може запроваджуватись профільне навчання за іншими профілями: естетичним, спортивним, правовим, технологічним та ін.

****Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів може використовуватись для навчання усього класу та окремих груп.

 

Додаток 14

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

 

Типовий навчальний план

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.