Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИбілінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Друга іноземна мова
Світова література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -
економіка -
людина і світ - 0,5
Математика
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5
Інформатика
Фізична культура *
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 28,5 28,5
Базові курси за вибором ЗНЗ (вивчаються іноземною мовою): історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія    
Курси за вибором: Література країни, мова якої вивчається поглиблено, ділова іноземна мова, країнознавство, художня культура, мистецтвознавство тощо    
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 3,5 3,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:
Всього(без урахування поділу класів на групи)

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Додаток 21

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

Типовий навчальний план

Спеціалізованих шкіл музичного профілю

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1. Загальноосвітній цикл
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Світова література
Історія України 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -
економіка -
людина і світ - 0,5
Художня культура
Естетика -
Математика
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5
Інформатика
Фізична культура *
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 28,5
2. Цикл профільних предметів
Хоровий спів
Музичний інструмент
Сольний спів
Історія музичного мистецтва
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів**   4,5  
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:
Всього(без урахування поділу класів на групи)***

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.**Перелік курсів за вибором: ритміка, хореографія, вокальний ансамбль, фольклор та етнографія, інструментальний ансамбль, імпровізація та композиція, театр, кіно і телебачення.

*** Крім часу, зазначеного у навчальному плані, додатково виділяється у кожному класі по 2 концертмейстерські години на тиждень

 

 

Додаток 22

(із змінами згідно з наказом

Міністерства освіти і науки України

від 29 травня 2014 року № 657)

Типовий навчальний план

Спеціалізованих шкіл художнього профілю

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1. Загальноосвітній цикл
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Світова література
Історія України 1,5
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -
економіка -
людина і світ - 0,5
Художня культура
Естетика -
Математика
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика
Хімія
Екологія - 0,5
Інформатика
Фізична культура *
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 28,5
2. Цикл профільних предметів
Малюнок
Живопис
Композиція
Комп’ютерна графіка
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів**   4,5  
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:
Всього(без урахування поділу класів на групи)

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

**Перелік курсів за вибором: дизайн, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, конструювання, історія образотворчого мистецтва, кольорознавство, художня фотографія, театр, кіно і телебачення.

 

 

Додаток 23

 

Типовий навчальний план-схема

Спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів,

Класів з поглибленим вивченням окремих предметів

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Навчальні предмети інваріантної складової (плануються за рівнем стандарту)*   24,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття і консультації   13,5    
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

 

* До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятись між навчальними предметами

** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Додаток 24

Типовий навчальний план

Вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи

Очна форма навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  
III ступінь
Мови і літератури у школах з українською мовою навчання
Українська мова і література
Світова література
Іноземна мова
Мови і літератури у школах з навчанням російською чи іншою мовою національних меншин
Російська чи інша мова національної меншини та інтегрований курс «Література»
Українська мова і література
Іноземна мова
Інші предмети
Математика, інформатика
Історія України, всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство     -    
економіка -  
людина і світ - - 0,5
Географія 1,5 - -
Біологія, екологія 1,5 1,5
Фізика, астрономія
Хімія -
Мистецтво - - -
Художня культура 0,5 0,5 -
Разом 19,5-21,5 18-20 15,5-16,5
Курси за вибором, факультативи, консультації 1,5-3,5 3-5 6,5-7,5
Всього

 

 


Додаток 25

Типовий навчальний план

Вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи

 

Заочна форма навчання (групові консультації та заліки)

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  
III ступінь  
Мови і літератури у школах з українською мовою навчання
Українська мова і література
Світова література
Іноземна мова
Мови і літератури у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини
Російська чи інша мова національної меншини та інтегрований курс «Література»
Українська мова і література
Іноземна мова
Інші предмети
Математика, інформатика
Історія України, всесвітня історія, правознавство
Географія, економіка -
Біологія, екологія
Фізика, астрономія
Хімія -
Художня культура 0,5 0,5 -
Разом 14,5 14,5
Факультативи 2,5 2,5
Всього
Кількість обов'язкових заліків
   

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.